Úrazy dětského věku, jejich prevence a první pomoc

13. června 2016 v 21:01
Akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 472/2014-1-133
Termín:
21. 06. 2016 (úterý) / 9:00 - 13:30
Lektor:
Jaroslav Kaňka, záchranář, lektor první pomoci
Místo konání:
Učebna OS ČČK Kollárova 17, Karlovy Vary
Cena:
590,- Kč / osoba
Interaktivní kurz je zaměřený na prevenci úrazů a poskytování neodkladné první pomoci dětem. Nabízí názorné ukázky první pomoci při různých typech úrazů a praktický nácvik kardiopulmonální resuscitace.
Úrazy jsou nejčastější příčinou úmrtnosti dětí a významně se podílejí také na dětské nemocnosti. Každoročně v ČR kvůli úrazu přibližně 300 dětí zemře, 3000 dětí je po úrazu invalidních, 30 000 dětí je pro úraz hospitalizováno, 450 000 dětí je ambulantně ošetřeno a kolik úrazů, které nevyžadují lékařské ošetření, se doopravdy stane, to nevíme.
Témata:
1. Zabezpečení místa nehody, kontrola životních funkcí, volání RZP
· vlastní bezpečnost zachránce - kontakt s krví, masky, resuscitační roušky
· psychologické problémy zachránce a postižených
· kontrola životních funkcí (stav vědomí, dýchání, oběh, celková revize)
· jak správně volat RZP (obsah, postup, problémy 155x112)
2. První pomoc při úrazech
· poranění hlavy
· poranění páteře a míchy
· poranění hrudníku
· poranění břicha
· poranění pohybového aparátu
· rány
· tepelná poranění
· úraz elektrickým proudem
· tonutí
3. Neodkladná resuscitace
· Postižený v bezvědomí
· Hlavní příčiny bezvědomí
· Dýchání, stav vědomí, kontrola postiženého
· Uvolnění dýchacích cest (záklon hlavy a předsunutí brady)
· Stabilizovaná poloha
· Srdeční zástava
· Určení a příznaky
· Polohování, volání RZP
· Resuscitace dospělých
· Resuscitace kojenců a malých dětí
Cíl vzdělávací akce
Cílem kurzu je přinést základní informace o stavech, při kterých dochází k ohrožení zdraví dítěte a jak lze těmto stavům předejít. Současně obsahuje jednoduchý návod jak tyto situace
řešit - jak postupovat v rámci první pomoci po stránce teoretických znalostí, tak po stránce praktických dovedností. Pedagogové uplatní získané znalosti při každodenní práci ve
škole i při mimoškolní zájmové činnosti. Interaktivní kurz je zaměřený na prevenci úrazů a poskytování neodkladné první pomoci dětem. Nabízí názorné ukázky první pomoci při různých typech úrazů a praktický nácvik kardiopulmonální resuscitace.
V případě zájmu o bližší informace nebo přihlášení na daný kurz nás kontaktujte na email: misa.sladkova@gmail.com.

Den rodin na Rolavě

25. května 2016 v 20:40 |  Uskutečněné akce
Tradiční jarní akce "Den rodin" ve volnočasovém areálu Rolava v Karlových Varech, pořádaná dne 14.05.2016 neziskovou organizací Náhradním rodinám, o.p.s. ve spolupráci se Statutárním městem Karlovy Vary, je zaměřena na propagaci poskytovatelů sociálních služeb a podporu náhradní rodinné péče, tudíž nemůže chybět ani ČČK.

Jako každý rok jsme tedy i my z oblastního spolku Karlovy Vary měli zde svůj stánek. Počasí nám přálo, návštěvníků bylo víc než dost, a tak maskérka Míša působila "krvavá poranění" jako na běžícím pásu, až jí došla krev, a protože se nenašel žádný "dobrovolný dárce", musela k velkému zklamání spousty zájemců (podotýkám, nejen mezi dětmi) svou maskérskou dílnu sbalit předčasně. Paní ředitelka Věrka měla plné ruce práce s razítkováním soutěžních archů a chytáním propagačních materiálů, neb ač slunečno, bylo i dosti větrno; u fantomů Freddieho a Mimina bylo také dost živo zájemci o nácvik KPR. Nezbylo, než do prezentace zapojit i rodinné příslušníky, kteří původně přišli za zábavou, a tak opilecké brýle kolemjdoucím vnucoval Fanda, pro tuto chvíli čestný člen ČČK.

Po třech hodinách intenzivní propagace jsme naše místa přenechali kolegyním a kolegům z místní skupiny Nejdek s ukázkami obvazových technik a transportu raněných.

(foto viz. galerie)
Vlk

 


Opice a Červený kříž

24. května 2016 v 20:19 |  Uskutečněné akce
Jak spolu souvisí opice a Červený kříž?! Inu, to bylo tak: Náš oblastní spolek ČČK Karlovy Vary byl požádán družinou při ZŠ Ostrov o půl druhé hodiny povídání o Červeném kříži a první pomoci pro asi padesát dětí od první do třetí třídy. A jak jinak přiblížit malým školákům suchou teorii a historická data, než pohádkou. "Za devatero řekami, devatero horami a jednou čmoudící sopkou byl prales. V tom pralese žily a v korunách stromů dováděly opice. Jedna nešikovná spadla, a jak se tak opírala

o klacek, když se zvedala, zjistila, že má volné přední tlapky. A už klacek nepustila, už s ním majzla jinou opici, která zrovna držela trs banánů - a vznikly války… Střih, Bitva u Solferina, Henry Dunant, Velká válka, 2. světová; a jsme v současnosti - povodně, humanitární krize…"

Dost teorie, děti se těší na praktické ukázky první pomoci. Tolik ochotných figurantů najednou, skoro se obávám, že budeme muset někoho ošetřit doopravdy. Škoda, že není více času, takže si obvážeme jedno tepenné krvácení, vytvoříme šátkový závěs, vyzkoušíme vakuové dlahy (při velikosti figurantky na spodní končetinu přikládáme dlahu určenou pro končetinu horní), povíme si něco o KPR a vystřídáme se při nepřímé srdeční masáži fantoma Freddieho. To už nás ovšem tlačí čas, nezbývá než se rozloučit. A tak na závěr podělíme posluchače cvičným materiálem - největší zájem je o trojcípé šátky, ale zmizí i náplasti, roušky, obinadla… a již na improvizovaných nosítkách z lyžařských hůlek a bund vynášíme děti z tělocvičny k šatnám.

Když jsem odcházel, některé z dětí už byly získanými obinadly notně "zafáčovány".
Doufám, že se jejich rodičům nepřitížilo…
Vlk
Novinky v předlékařské první pomoci

17. května 2016 v 21:25 |  Nabídka
Akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 27334/2012-25-520


Praktický seminář dává základní, ale současné a aktuální informace k poskytování v předlékařské první pomoci, základní přehled o postupech vedoucích k záchraně zdraví či života. Výuková norma život zachraňujících úkonů, novinky v oblasti resuscitace (GUIDELINES 2010), nejdůležitější aktualizované postupy život zachraňujících úkonů.
Cílem semináře je si tyto znalosti utvrdit a osvěžit, doplnit mezery a teoreticky se připravit na náhlé stavy v terénu. Lektor účastníkům přiblíží problematiku na modelových příkladech ze své bohaté praxe. Součástí přednášky bude zvládnutí jednotlivých život zachraňujících postupů

Termín:

26.05.2016 (čtvrtek) 9:00-13:30

Lektor :
Jaroslav Kaňka, záchranář, akreditovaný lektor první pomoci
Místo konání :
Učebna OS ČČK Kollárova 17, Karlovy Vary
Cena :

590,-- Kč
Témata:
1. Základní postupy a zásady předlékařské první pomoci.
2. Zástava krvácení, ošetření drobných krvácejících poranění.
3. Bezvědomí a zástava životních funkcí.
4. Šokové stavy, pneumotorax.
5. Poranění pohybového aparátu.
6. Tepelná poškození organismu.
7.Další závažná poranění, postupy při více poraněných a mimořádných situacích, psychologická první pomoc.
8. Závěrečná souhrnná praxe - řešení modelových situací. Ideální poměr teoretické a praktické výuky, seminář je koncipován tak, aby nejméně polovinu časové dotace tvořila praxe a ukázky figurantů.

V případě zájmu o bližší informace nebo přihlášení na daný kurz nás kontaktujte na email: misa.sladkova@gmail.com.

Úrazy dětského věku, jejich prevence a první pomoc

5. května 2016 v 22:31 |  Nabídka
Akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 472/2014-1-133

Termín:
16.05. 2016 (pondělí) / 9:30 - 14:00

Lektor:
Jaroslav Kaňka, záchranář, lektor první pomoci

Místo konání:
Učebna OS ČČK Kollárova 17, Karlovy Vary

Cena:
590,- Kč / osoba

Interaktivní kurz je zaměřený na prevenci úrazů a poskytování neodkladné první pomoci dětem. Nabízí názorné ukázky první pomoci při různých typech úrazů a praktický nácvik kardiopulmonální resuscitace.

Úrazy jsou nejčastější příčinou úmrtnosti dětí a významně se podílejí také na dětské nemocnosti. Každoročně v ČR kvůli úrazu přibližně 300 dětí zemře, 3000 dětí je po úrazu invalidních, 30 000 dětí je pro úraz hospitalizováno, 450 000 dětí je ambulantně ošetřeno a kolik úrazů, které nevyžadují lékařské ošetření, se doopravdy stane, to nevíme.

Témata:
1. Zabezpečení místa nehody, kontrola životních funkcí, volání RZP
· vlastní bezpečnost zachránce - kontakt s krví, masky, resuscitační roušky
· psychologické problémy zachránce a postižených
· kontrola životních funkcí (stav vědomí, dýchání, oběh, celková revize)
· jak správně volat RZP (obsah, postup, problémy 155x112)
2. První pomoc při úrazech
· poranění hlavy
· poranění páteře a míchy
· poranění hrudníku
· poranění břicha
· poranění pohybového aparátu
· rány
· tepelná poranění
· úraz elektrickým proudem
· tonutí
3. Neodkladná resuscitace
· Postižený v bezvědomí
· Hlavní příčiny bezvědomí
· Dýchání, stav vědomí, kontrola postiženého
· Uvolnění dýchacích cest (záklon hlavy a předsunutí brady)
· Stabilizovaná poloha
· Srdeční zástava
· Určení a příznaky
· Polohování, volání RZP
· Resuscitace dospělých
· Resuscitace kojenců a malých dětí


Cíl vzdělávací akce
Cílem kurzu je přinést základní informace o stavech, při kterých dochází k ohrožení zdraví dítěte a jak lze těmto stavům předejít. Současně obsahuje jednoduchý návod jak tyto situace
řešit - jak postupovat v rámci první pomoci po stránce teoretických znalostí, tak po stránce praktických dovedností. Pedagogové uplatní získané znalosti při každodenní práci ve
škole i při mimoškolní zájmové činnosti. Interaktivní kurz je zaměřený na prevenci úrazů a poskytování neodkladné první pomoci dětem. Nabízí názorné ukázky první pomoci při různých typech úrazů a praktický nácvik kardiopulmonální resuscitace.

V případě zájmu o bližší informace nebo přihlášení na daný kurz nás kontaktujte na email: misa.sladkova@gmail.com.

Základní norma zdravotnických znalostí (ZNZZ)

26. dubna 2016 v 19:53 |  Nabídka
akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 6751/2015-1-317
Kurz bude zahájen 27.05.2016 (pátek) /15:00 - 18:30 hodin v učebně OS ČČK Kollárova 17, K. Vary. Druhá část kurzu pokračuje 28.05.2016 (sobota) /09:00 - 17:00 hodin, následně 11.06.2016 (sobota) /09:00 - 17:00 hodin.
Základní norma zdravotnických znalostí - celkový rozsah vzdělávací akce činí 20 hodin. Školení je složeno z 9,5 hodin teoretické přípravy a 10,5 hodin praktického výcviku.
Cílem tohoto školení je příprava dobrovolných zdravotníků v základech poskytování první pomoci jak po stránce teoretických znalostí, tak po stránce praktických dovedností. Především jde o tzv. život zachraňující úkony.Vyškolení pedagogové uplatní získané znalosti při každodenní práci ve škole i při mimoškolní zájmové činnosti.
Školení je určeno především pro učitele základních a středních škol, které na toto školení vysílají podle svých potřeb jednotlivé školy v souladu se zásadami bezpečnosti práce podle Zákoníku práce. Zařazují sem obvykle tzv. učitele-zdravotníky a ty učitele, kteří školí zdravotnickou část v programu "Ochrana člověka za mimořádných událostí".
Cena kurzu činí 1150,- Kč.
Platnost osvědčení, které účastníci obdrží po absolvování vzdělávacího programu v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je bez časového omezení a bez povinnosti doškolování.
Informace a přihlášky na tel. čísle 722 788 014 nebo misa.sladkova@gmail.com.

Zdravotník zotavovacích akcí (ZZA)

26. dubna 2016 v 19:50 |  Nabídka
akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 6751/2015-1-317
Kurz bude zahájen 27.05.2016 (pátek) /15:00 - 18:30 hodin v učebně OS ČČK Kollárova 17 K. Vary. Druhá část kurzu pokračuje 28.05.2016 (sobota) /09:00 - 17:00 hodin, následně 11.06.2016 (sobota) /09:00 - 17:00 hodin a další termíny výuky domluvíme při zahájení kurzu.
Školení v normě znalostí Zdravotník zotavovacích akcí - celkový rozsah 40 hodin
je složen z 21 hodin teoretické přípravy a 19 hodin praktického výcviku rozdělených do celkem 9 témat. Cílem tohoto školení je příprava dobrovolných zdravotníků v základech poskytování první pomoci jak po stránce teoretických znalostí, tak po stránce získání praktických dovedností. Školení také seznamuje účastníky se základními povinnostmi zdravotníků zotavovacích akcí pro děti a mládež podle Zákona č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví (§ 11, ods. 1. písm. a) v platném znění.
Školení je určeno především pro pedagogické pracovníky, které na toto školení vysílají podle svých potřeb jednotlivé školy jako provozovatelé škol v přírodě, zájezdů, plaveckých kurzů apod., kde je nutné zabezpečení základní péče o zdraví jejich účastníků.
Cena kurzu činí 2 100,- Kč.
Platnost osvědčení, které účastníci obdrží po absolvování vzdělávacího programu v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je bez časového omezení a bez povinnosti doškolování.
Informace a přihášky na na tel. čísle 722 788 014 nebo misa.sladkova@gmail.com.

Základní principy první pomoci s ohledem na školská zařízení

11. dubna 2016 v 20:30 |  Výuka a poskytování první pomoci
akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 11 823/2013-201-303

Termín:
22. 04. 2016 (pátek)


Rozsah:
4 vyučovací hodiny (9:00 - 12.15 hod.)


Lektor:
Jaroslav Kaňka


Místo konání:
Učebna OS ČČK Kollárova 17,
Karlovy Vary


Cena:
450,- Kč / osoba


Program:
Účastníci se teoreticky seznámí s nejnovějšími poznatky v postupech při poskytování první pomoci.
Lektor účastníkům přiblíží problematiku na modelových příkladech ze své bohaté praxe.


1. První pomoc - Kardiopulmonální resuscitace GL 2015 (resuscitační pravidla schválená Evropskou
resuscitační radou):
a. Zásady poskytování první pomoci, volání ZZS, bezpečnost na místě události
b. Bezvědomí
c. Kardiopulmonální resuscitace - dospělý, dítě


2. První pomoc u stavů bezprostředního ohrožení života
a. Zástava masivního zevního krvácení
b. Vnitřní krvácení a prevence šoku
c. Tonutí
d Úraz elektrickým proudem
c. uzávěr dýchacích cest cizím tělesemCíl vzdělávací akce
Cílem semináře je rozšířit teoretické vědomosti a především praktické dovednosti pedagogů. Seminář dává základní, ale současné a aktuální informace k poskytování v první pomoci, základní přehled o postupech vedoucích k záchraně zdraví či života. Cílem semináře je si tyto znalosti utvrdit a osvěžit, doplnit mezery a teoreticky se připravit na náhlé stavy v terénu. Lektor účastníkům přiblíží problematiku na modelových příkladech ze své bohaté praxe. Součástí přednášky bude zvládnutí jednotlivých život zachraňujících postupů.
V případě zájmu o bližší informace nebo přihlášení na daný kurz nás kontaktujte na email: misa.sladkova@gmail.com.

Pedagog a žáci s chronickou chorobou a první pomoc

30. března 2016 v 1:10 |  Výuka a poskytování první pomoci
Akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 472/2014-1-133

Termín:
11. 04. 2016 (pondělí) / 9:30 - 14:45
Lektor:
Jaroslav Kaňka, záchranář, lektor první pomoci


Místo konání:
Učebna OS ČČK Kollárova 17, Karlovy Vary


Cena:
630,- Kč / osoba


V současné době se pedagog ve své práci stále častěji setkává s žáky, kteří do výchovně vzdělávacího procesu vstupují s rozličnými zdravotními problémy. Kurz si klade za cíl seznámit pedagogy s adekvátní reakcí na situace při projevech různých onemocnění žáků např. epilepsie, diabetes mellitus, různé typy alergií a podobně.


Témata:
1. Předlékařská pomoc. Příruční lékárna
2. Žák s dg. diabetes mellitus
3. Žák s dg. astma bronchiále
4. Žák s epilepsií
5. Žák s možnou alergickou reakcí
6. Žák s akutním stavem
7. Neodkladná resuscitace
8. Závěrečná souhrnná praxe


Cíl vzdělávací akce
Praktický seminář dává základní, ale současné a aktuální informace k poskytování v předlékařské první pomoci, základní přehled o postupech vedoucích k záchraně zdraví či
života. Cílem semináře je si tyto znalosti utvrdit a osvěžit, doplnit mezery a teoreticky se připravit na náhlé stavy v terénu. Lektor účastníkům přiblíží problematiku na modelových příkladech ze své bohaté praxe. Součástí přednášky bude zvládnutí jednotlivých život zachraňujících postupů.


V případě zájmu o bližší informace nebo přihlášení na daný kurz nás kontaktujte na email: misa.sladkova@gmail.com.

Kam dál