Září 2008

Základy zdrav. znalostí pro členy dobr. jednotek PO

28. září 2008 v 20:37 | Věra Sládková |  Výuka a poskytování první pomoci
Nabízíme Vám kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO.
Generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR schválil Učební osnovy kurzu Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO. Český červený kříž je na tuto normu znalostí jako jediný od 11. února 2000 držitelem Evropského certifikátu pro první pomoc.
Kurz je určen pro členy dobrovolných jednotek požární ochrany - celkový rozsah 16 hodin je složen z 6,75 hodin teoretické přípravy a 9,25 hodin praktického výcviku rozdělených do celkem 10 témat. Cílem tohoto školení je příprava členů dobrovolných jednotek PO v základech poskytování první pomoci jak po stránce teoretických znalostí, tak po stránce praktických dovedností. Především jde o tzv. život zachraňující úkony.Cena kurzu činí 1 150,- Kč.
Dokladem o úspěšném ukončení kurzu je potvrzení o absolvování kurzu (mezinárodní průkaz o absolvování školení ) s dobou platnosti na 4 roky, kdy po 4 letech je nutné absolvovat povinné doškolení v rozsahu 4 hodin.

Krajské studijní středisko 2008

21. září 2008 v 17:39 | Věra Sládková |  Uskutečněné akce
Osmidenní krajské studijní středisko Českého červeného kříže, které mělo proběhnout v polovině července v penzionu Kukačka v Tisové u Nejdku, se neuskutečnilo. Důvod je prostý: nebyl o něj zájem.
Podobné pobyty organizované ČČK jsou už tradicí. Jejich hlavním cílem je prohloubit teoretické a praktické znalosti poskytování první pomoci díky poznávání základů anatomie a fyziologie člověka. Problematiku první pomoci se mládež mezi 16 a 18 lety učí i zábavnou formou, nezapomíná se ani na sportovní činnosti, turistiku, poznávání okolí...
Letos nabídka proběhla opakovaně tiskem, vyšlo několik článků a reklam, o akci se mluvilo také v rádiu, bohužel se ale přihlásilo málo zájemců. A to přesto, že byla určena nejen mladým lidem na Karlovarsku, ale také těm v Plzeňském kraji.
Karlovarský Červený kříž byl proto donucen zrušit druhý (koncem července) i třetí (polovina srpna) termín.
Je nám líto, že se projekt neuskutečnil. Když se podíváme na statistiku např. dopravních nehod, zjistíme, že znalosti poskytování první pomoci nejsou mezi mladými lidmi příliš rozšířené.
Mohlo to být příjemné setkání s úžasnými lidmi, ale bohužel...

2. ročník výtvarné soutěže

21. září 2008 v 13:44 | Věra Sládková |  Uskutečněné akce
Jak do školy nebo do školky? Bezpečně!
Ačkoliv jsou prázdniny a většina dětí dávno pustila učení z hlavy, několik si jich školu připomnělo i nyní. Přihlásily se totiž do každoroční výtvarné soutěže, kterou karlovarský Červený kříž uspořádal 9. července pod názvem "Bezpečná cesta do školy - školky".
Stejně jako loni, i letos bylo úkolem nakreslit obrázek, který znázorňuje situaci na přechodu pro chodce, na křižovatkách, při vystupování z autobusu, kdo si kde hraje a jaké dělá chyby v silničním provozu.
Děti soutěžily ve třech věkových kategoriích (do 6 let, od šesti do 12 let a od dvanácti do 15 let) a na výběr měly techniku podle svého výběru (fixy, pastelky, temperové barvy, tuž, křídové barvy).
Pod heslem "škola hrou" bylo cílem děti nejen pobavit, ale také jim připomenout nebezpečí na silnicích a ulicích, která hrozí každému, kdo pravidla silničního provozu nedodržuje.
Odborná komise vyhodnotila vždy jeden výkres z dané věkové kategorie a vítězové obdrželi ceny ve formě sladkostí a omalovánky s tématikou první pomoci..Všichni účastníci výtvarné soutěže pak obdrželi propagační materiál.

Kurz - Hasiči z Březové u Sokolova

21. září 2008 v 13:33 | Věra Sládková |  Uskutečněné akce
Každý z nás se může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc od místních hasičů. Může to být třeba poskytnutí první pomoci při dopravní nehodě. Takové situace bývají velice složité, a tak se hasičský záchranný tým v Březové u Sokolova obrátil na karlovarský Červený kříž s žádostí o proškolení v první pomoci.
Kurz proběhl v místní hasičárně, kde si mohli hasiči své znalosti, dovednosti a rychlost procvičit na simulovaných poraněních.
V jeho závěru úspěšně absolvovali písemný test a praktickou zkoušku a obdrželi mezinárodní průkaz o absolvování školení platný na čtyři roky.
Pokud by někdy došlo k tomu, že by tito lidé museli zasahovat, zranění by měli velkou šanci na záchranu svého života...
(Foto - viz. Galerie)

Zdravé stárnutí 2008

21. září 2008 v 13:23 | Věra Sládková |  Uskutečněné akce
V letních měsících uspořádal karlovarský Červený kříž několik přednášek v rámci projektu ministerstva zdravotnictví Zdravé stárnutí.
Projekt byl zaměřen na lidi v seniorském věku. Tomu také odpovídaly okruhy, jichž se přednášky týkaly - např. výběr a příprava pokrmů podporující zdraví, jistota a bezpečí domova, podpora duševního zdraví apod.
Přednášky se setkaly s úspěchem, navštívilo je celkem 114 lidí vyššího věku. Loni se přitom stejného projektu zúčastnilo 80 seniorů.
Cílem projektu bylo podpořit u seniorů pocit vlastní hodnoty, předcházet jejich sociálnímu vyloučení a naučit se své stáří prožít ve společnosti věkově blízkých spoluobčanů.
Na podzim pořádáme také rekondiční pobyt pro seniory trvající 5 dnů. Bude zaměřen na onemocnění pohybového ústrojí. Léčebný program bude zaměřen na pravidelné vycházky v přírodě, dodržování správné výživy, cvičení v bazénu, plavání apod.

Světový den první pomoci 2008

21. září 2008 v 13:21 | Věra Sládková |  Uskutečněné akce
Jako každý rok, i letos pořádal karlovarský Červený kříž den první pomoci o něco dříve, a to 2.září. Protože nám nepřálo počasí, vše se odehrávalo v prostorech Červeného kříže.
Základní myšlenka byla daná " záchrana života - pomoc druhému". Lidé, kteří se přišli podívat, mohli vidět ukázky první pomoci na namaskovaných poraněních, pro děti byly připraveny soutěže a hry, měřil se krevní tlak. Návštěvníci si mohli vyzkoušet teoreticky i své zdravotnické znalosti
Už samozřejmostí byla nabídka kurzů první pomoci pro veřejnost v různých normách znalostí. Současně si lidé mohli koupit publikace o první pomoci, ovšem příliš velký zájem o ně nebyl. Snad kdyby byly zadarmo…
Cíl akce je stejný jako v minulosti a bude stále aktuální i v budoucnu: vzbudit zájem lidí o problematiku poskytování první pomoci. Je potřeba neustále upozorňovat na nedostatečné znalosti při tzv. život zachraňujících úkonech, například při prudkém krvácení, při poruše dýchání apod.
A přitom stačí opravdu málo - znát pravidla a získat praktickým nácvikem zkušenost.
Včasným a správným zásahem pak můžeme zachránit život nejen zraněnému cizímu člověku , ale i blízké osobě.

Den otevřených dveří 2008

21. září 2008 v 12:56 | Věra Sládková |  Uskutečněné akce
Příležitost nahlédnout "pod pokličku" neziskové organizace měli všichni lidé, kteří se o to zajímají, v sobotu 26. ledna od 10 hodin. Červený kříž v Karlových Varech totiž pořádal Den otevřených dveří pro všechny věkové kategorie - od dětí v mateřských školách až po dospělé.
Cílem akce bylo seznámit návštěvníky s principy ochrany zdraví a záchrany života. Znát alespoň základy poskytování první pomoci by mělo být morální povinností každého z nás.
Návštěvníci měli možnost si na namaskovaných poraněních prakticky procvičit první pomoc, kardiopulmonální resuscitaci na tzv. fantomu, ukázky užití defibrilátoru apod. Vyzkoušet si také mohli teoreticky své zdravotnické znalosti.
Kdo měl zájem, mohl si nechat změřit krevní tlak, využít služeb ošacovacího střediska nebo získat informace o kurzech první pomoci. Každý si odnesl propagační brožuru nebo leták.
Snahou Červeného kříže bylo vzbudit zájem lidí o problematiku poskytování první pomoci. Jestli se to podařilo, to nechť posoudí návštěvníci sami.
(Foto - viz. Galerie)

Poděkování dárcům krve 2008

21. září 2008 v 12:54 | Věra Sládková |  Dárcovství krve
Vyznamenáním těch, kteří si zaslouží naši úctu, oslavil karlovarský Červený kříž Světový den dárců krve.
U příležitosti tohoto důležitého dne převzalo 29 dárců z rukou náměstka hejtmana pro zdravotnictví Jiřího Mutinského vyznamenání Zlatý kříž 3. třídy. Toto ocenění se dává lidem za 80 bezplatných odběrů krve.
Ochota darovat nejcennější tekutinu pro zdraví a často i záchranu života je projevem humánního vztahu k ostatním lidem. Dárcům patří dík nejen těch, kterým pomohli, ale celé společnosti. Za ni jim přišli stisknout ruku i starostové obcí a zástupci zdravotních pojišťoven.
Bylo to příjemné setkání s lidmi, kteří dokáží projevovat obětavost. Když odcházeli, odnášeli si nejen Zlaté kříže, pamětní listy a další dárky, ale také pocit, že ostatní jejich skutky oceňují.

Evropská kampaň Bezpečnost na silnicích 2008

20. září 2008 v 23:35 | Věra Sládková |  Uskutečněné akce
V době, kdy varovně roste počet dopravních nehod, se v Karlových Varech uskutečnila akce Bezpečnost na silnicích s heslem Chránit a učit děti. Cílem kampaně, která proběhla 11. a 12. února, bylo upozornit děti na nebezpečí vyplývající z chování nejen ostatních účastníků silničního provozu, ale i svého vlastního. Děti nestačí seznámit pouze s pravidly silničního provozu, musí také získat dostatek praktických zkušeností. A to se podařilo - ať už při hrách (rychlá reakce na barvy semaforu, cvičení sluchu), nebo při dalších činnostech. Zaujala je například přednáška Výchova ke zdraví, při které se naučily ošetřovat běžná poranění a úrazy, nácvik přivolání lékařské pomoci a podobně. Akce se zúčastnilo 73 dětí předškolního a školního věku.
Bezpečnost dětí je problém, který překračuje hranice států. Mnoho vyspělých evropských zemích se účastní kampaně s názvem Bezpečně na kole, do níž se již podruhé v tomto roce zapojil i karlovarský Červený kříž. Během kampaně se děti školního věku seznamují s pravidly silničního provozu, upevňují si zásady správného chování chodce a cyklisty, zásady bezpečného chování v hromadné dopravě a podobně. Na akci, která po měsíci proběhla znovu na konci března, se 39 dětí učilo zvládnout poskytovat první pomoc při úrazech v improvizovaných podmínkách nebo co dělat, když se stanou svědky dopravní nehody. Cílem bylo malé účastníky silničního provozu naučit předvídat rizika, správně vyhodnocovat situace a vhodně jednat, vážit si života a chránit jej. Jako obvykle vše probíhalo formou her a soutěžení. Za své znalosti si děti odnesly sladkosti, ze kterých měly velkou radost, a ceny ve formě karlovarské kosmetiky, které určitě potěšily jejich rodiče.
(Foto - viz. Galerie)

Okresní studijní středisko ČČK 2008 - Škola hrou

20. září 2008 v 23:13 | Věra Sládková |  Uskutečněné akce
O tom, že i nesmírně důležité věci je možné se naučit zábavně, se na konci února mohlo přesvědčit dvacet dětí ve věku 12 - 15 let. Ty se zúčastnily šestidenního pobytového kurzu na horské chatě v Horní Blatné, který pro ně uspořádal Český červený kříž.
Náplní téměř týdenního setkání bylo hlavně procvičování praktické první pomoci na simulovaných poraněních. Děti se při těchto "trénincích" dostávají do situací, které připomínají skutečné nehody, k nimž může dojít. Nejzajímavější byla asi záchrana tonoucího v bazénu, účastníci se ale dozvěděli také něco o historii a činnosti ČČK. Výuka probíhala pod dohledem hlavního vedoucího, pana Miroslava Gigala, zábavnou a vtipnou formou . Hned od samého začátku mezi dětmi panovala kamarádská nálada, která vydržela až do odjezdu. Samozřejmostí byla spousta her, kvizů, výlety po okolí a podobně.
Na kurzu, který se s názvem Okresní studijní středisko ČČK koná pravidelně každý rok, se děti naučily chápat záchranu života jako morální povinnost. I díky těm několika dnům nyní při jakékoliv nešťastné události dokáží víc, než jen vytočit linku 155 nebo 112.
(Foto - viz. Galerie)

Okresní soutěž hlídek mladých zdravotníků

20. září 2008 v 23:11 | Věra Sládková |  Uskutečněné akce
Jako na místě nějaké katastrofy to vypadalo v úterý 18. března 2008 na základní škole v Poštovní ulici v Karlových Varech. Desítka raněných dětí, mezi kterými se proplétali zdravotníci, všude kolem obvazy, nosítka...
Naštěstí to všechno byla jen hra. Pro děti, které si při ní mohly vyzkoušet své znalosti a dovednosti v první pomoci.
Stejně jako každý rok, i letos bojovaly o vítězství a postup v Okresní soutěži hlídek mladých zdravotníků. A stejně jako každý rok, i letos se soutěžilo v praktickém provedení první pomoci, obvazové technice a dopravě postižených.
Soutěže se zúčastnilo 47 mladých zdravotníků. V kategorii mladších žáků zvítězila SOS vesnička Doubí a za starší žáky převzala cenu ZŠ Truhlářská Stará Role. Věcné ceny, diplomy a pamětní listy si ale odnesli všichni soutěžící. Navíc byl již tradičně odměněn nejmladší a nejstarší soutěžící sladkostí.
bylo to příjemné setkání s úžasnými dětmi, kteří vše dokáží brát s humorem, i když se jim třeba v soutěží nedařilo. Naše poděkování patří ZŠ K. Vary Poštovní 19 za umožnění konání soutěže v jejich prostorách, sponzorům a Krajskému vojenskému velitelství Karlovy Vary za jejich prezentaci Armády ČR.
Myslím, že se už všichni těšíme na soutěž v příštím roce a budeme si tajně přát, aby počet soutěžících byl ještě větší.
(Foto - viz. Galerie)

Kurz - Hasiči Kynšperk

20. září 2008 v 23:02 | Věra Sládková |  Uskutečněné akce
Hasiči jsou lidé, od kterých v nesnázích očekáváme pomoc. I oni se ale někde musejí naučit, jak vůbec správně pomáhat. Právě proto karlovarský Červený kříž uspořádal pro kynšperské dobrovolné hasiče víkend první pomoci.
Přednáškový víkend, který se konal ve dnech 26. - 27. dubna v místní hasičské zbrojnici, byl spojen s intenzivním praktickým nácvikem neodkladné resuscitace na modelech Baby Anne a Little Anne včetně praktického nácviku použití defibrilátoru.
Hasiči si mohli své znalosti, schopnosti, dovednosti a rychlost procvičit na simulovaných poraněních. V závěru úspěšně absolvovali písemný test a obdrželi mezinárodní průkaz o absolvování školení platný na čtyři roky.
Od proškolených dobrovolných hasičů lze očekávat vyšší kvalitu při poskytování první pomoci za standardních i mimořádných situací, protože při případném selhání životních funkcí jsou většinou první v záchraně postižených osob.
(Foto - viz. Galerie)

Stále aktuální první pomoc

20. září 2008 v 22:56 | Věra Sládková |  Uskutečněné akce
První pomoc je téma, které neztrácí na důležitosti ani o letních prázdninách. Karlovarský Červený kříž proto znovu zdarma uspořádal odpolední přednášku o první pomoci - tentokrát s názvem Úrazy v dětství.
Cílem bylo seznámit přítomné s principy ochrany zdraví a záchrany života v dětském věku. Znát alespoň základy poskytování první pomoci by totiž mělo být morální povinností každého z nás, což si naštěstí hodně lidí uvědomuje.
Ti, kteří měli zájem a přišli, se dozvěděli nejen spoustu důležitých věcí, ale mohli také sledovat oživování na resuscitačních modelech. Že toto téma lidi nepodceňují, bylo vidět i z otázek, které kladli - nejvíc jich bylo na téma "jak poskytnout první pomoc při bodnutí hmyzem, např. vosou", na anafylaktické šoky, prostě na témata, která jsou zrovna o prázdninách aktuální.
Kdo měl zájem, mohl si nechat na závěr změřit krevní tlak, a každý si kromě znalostí odnesl i praktický dárek: trojcípý šátek s obrázkovým potiskem první pomoci.

Pomoc nejmenším

20. září 2008 v 22:49 | Věra Sládková |  Uskutečněné akce
Bezpečnost dětí je téma, které neztrácí na důležitosti. Pro karlovarský Červený kříž je to problém, kterému se věnuje soustavně. Nyní pro děti předškolního věku z mateřské školy v Mozartově ulici připravil dopolední přednášku o první pomoci s názvem Pomoc kamarádovi.
Děti si vyzkoušely své znalosti, schopnosti, dovednosti a rychlost v poskytování první pomoci. Vyzkoušely si čísla tísňového volání a objasnily si, kdy je používat. Nechyběly ani praktické ukázky na dvou resuscitačních modelech nazvaných Baby Anne a Little Anne. Všech 22 dětí si prakticky procvičilo nepřímou srdeční masáž a záklon hlavy. Nechyběly ani varovné obrázky, jak to končívá, když se bezpečné chování podcení. Děti si vedly velmi dobře. Pro mnohé to může být překvapující, ale znaly i vybavení lékárničky první pomoci. Za tyto znalosti patří velké poděkování jejich učitelkám - Jitce a Lence.
Jak je při těchto akcích obvyklé, ani tentokrát si děti neodnesly jen nové znalosti. Každý obdržel drobný dárek jako pozornost a připomínku na tento den.

Kontaktní údaje

20. září 2008 v 22:44 | Věra Sládková |  Informace
Adresa:
0blastní spolek Českého červeného kříže
Kollárova 551/17
360 09 Karlovy Vary
Tel.+fax:
353 221 854
Kontaktní osoba:
Věra Sládková
ing. Michaela Sládková
Mobil:
722 788 014
E-mail:
vera.sladkova@gmail.com
misa.sladkova@gmail.com
karlovyvary@cervenkykriz.eu

Oceňování bezpříspěvkových dárců krve

20. září 2008 v 21:27 | Věra Sládková |  Dárcovství krve
Zajišťujeme propagaci, nábor dárců krve a jejich oceňování, tj. předávání bronzových, stříbrných a zlatých medailí prof. MUDr. Janského, které probíhá 3x ročně slavnostně za účasti předních představitelů města a kraje.
V současné době má TO Karlovy Vary 2 643 registrovaných dárců krve. Ročně je 3590 odběrů krve. Počet nově registrovaných dárců stoupl o 184. Český červený kříž k dnešnímu dni udělil dárcům krve celkem 646 bronzových medailí (10 odběrů), 554 stříbrných medailí (20 odběrů) a 427 zlatých medailí (40 odběrů krve). Zlatý kříž 3. třídy za 80 bezpříspěvkových odběrů krve obdrželo 52 dárců.

Sponzoři 2008

20. září 2008 v 21:15 | Věra Sládková |  Informace
Naši činnost letos podpořili:
 • Lékárna U zlatého lva Nejdek Mgr. Ludmila Burdová
 • Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s. Karlovy Vary
 • Naděžda Jandová Karlovy Vary Chomutovská 7
 • Jan Panuška Karlovy Vary Chomutovská 6
 • CONCORDIA, a.s. Lesov
 • VŘÍDLO v.d. Karlovy Vary
 • IMPERIAL Karlovy Vary a.s.
 • KV Color Karlovy Vary Chebská 66
 • HOLLANDIA Karlovy Vary, a.s.
 • PEKOSA ORLICH LUBOŠ Chodov
 • Jan Slezák - SEOS Karlovy Vary
 • Moravec a syn Karlovy Vary
 • Svaz CO ČR o.s. Karlovy Vary - Doubí Jahodová 313/17

Místní skupiny ČČK

20. září 2008 v 21:11 | Věra Sládková |  Informace
V současné době máme registrováno 9 Místních skupin ČČK (K. Vary - I. P.Pavlova, K. Vary - Růžový vrch, K. Vary - Drahovice II., Dražov, Nejdek, Nové Hamry, Ostrov, Valeč a Otovice ), které sdružují celkem 157 členů a 28 dobrovolníků. Součástí Oblastního spolku je i Oblastní skupina Mládeže Českého červeného kříže s 18 členy.
Jejich působení je všeobecně prospěšnou činností, zejména v oblasti sociální a zdravotní.
Mládež ČČK se zapojila do projektu Help-Trans. Projekt zahrnuje pomoc pohybově a smyslově postiženým občanům. Celkem je zapojeno 5 dobrovolníků, kteří v průběhu roku zajišťují pravidelné služby a jednorázové akce (výlety apod.).

1. ročník výtvarné soutěže "Bezpečná cesta do školy -školky"

19. září 2008 v 22:20 | Věra Sládková
Dne 15 srpna 2007 jsme dětem zpříjemnili prázdniny výtvarnou soutěží s názvem "Bezpečná cesta do školy - školky"
Úkolem bylo nakreslit obrázek, který znázorňuje situaci na přechodu pro chodce, na křižovatkách, při vystupování z autobusu, kdo si kde hraje a jaké dělá chyby v silničním provozu.
 • Věková kategorie 4 - 6 let
 • Věková kategorie 6 - 12 let
 • Věková kategorie 12 - 15 let
Technika dle volby :
 • fixy
 • pastelky
 • temperové barvy
 • tuž
 • křídové barvy
Cílem bylo připomenout nebezpečí na silnicích a ulicích, která hrozí každému, kdo nedodržuje pravidla silničního provozu. Odborná komise vyhodnotila vždy jeden výkres z dané věkové kategorie a vítězové obdrželi ceny ve formě karlovarské kosmetiky. Všichni účastníci výtvarné soutěže obdrželi propagační materiál.

Zdravé stárnutí

19. září 2008 v 22:09 | Věra Sládková
V letních měsících jsme pořádali několik přednášek pro seniory v rámci projektu ZDRAVÉ STÁRNUTÍ. Cílem přednášek bylo přispět ke zdravému životnímu stylu, zlepšit kvalitu života, podpořit pohybovou aktivitu a společenské aktivity seniorů. Našich přednášek se zúčastnilo celkem 80 osob vyššího věku. Snažili jsme se změnit pohled na stárnutí a stáří, postavení a významu seniorů ve společnosti. Snad se nám to alespoň částečně podařilo.