Říjen 2008

Rekondiční pobyt seniorů Boží Dar

19. října 2008 v 19:52 | Věra Sládková |  Uskutečněné akce
Protože je u nás starší generace často opomíjená, zapojil se karlovarský Červený kříž do projektu Zdravé stárnutí. Jedná se o rekondiční pobyt určený seniorům, kteří mohou prožít několik dní ve společnosti stejně starých či podobně nemocných osob.

Léčebný pobyt se uskutečnil od 4. do 9. října na Božím Daru v hotelu Praha, kam přijelo 10 seniorů s problémy pohybového ústrojí. Aby se kdokoliv mohl tohoto pobytu zúčastnit, musel mít doporučení od odborného lékaře.

Součástí odborného programu byly vycházky do přírody, zdravotní masáže, plavání a cvičení v bazénu, dodržování správné výživy a podobně, a to vše pod dohledem odborníka. Pobyt zahrnoval i poznávací výlety do okolí, odpolední přednášky s opět aktuální tematikou zdravého stárnutí, a samozřejmě nemohl chybět ani oblíbený společenský večer.

Cílem akce bylo podpořit u seniorů pocit vlastní hodnoty, předcházet jejich sociálnímu vyloučení a naučit se své stáří prožívat ve společnosti věkově blízkých spoluobčanů.

Doufám, že zde účastníci načerpali sílu a životní inspiraci.


Školení učitelů zdravotníků

19. října 2008 v 19:50 | Věra Sládková |  Uskutečněné akce
V polovině září uspořádal zdarma přednášku karlovarský Červený kříž pro pedagogy na všech stupních škol. Během pěti hodin jsme naučili to nejzákladnější a nejpotřebnější z první pomoci, tak aby byli schopni se vyrovnat s náhle vzniklými kritickými situacemi na své škole.
Teorie byla omezena na minimum, kladl se maximální důraz na praktický nácvik, který probíhal za použití moderního vybavení.
Je škoda, že této možnosti využilo pouze 14 zájemců. Na závěr obdrželi certifikát o proškolení v oblasti první pomoci.
Prevence není nikdy dost a být včas seznámen se základy laické první pomoci nás připraví na situace každodenního života.

Oceňování BDK

19. října 2008 v 19:45 | Věra Sládková |  Dárcovství krve
Již potřetí v tomto roce karlovarský Červený kříž oceňoval bezpříspěvkové dárce krve . Slavnostního předání stříbrných a zlatých medailí prof. MUDr Jana Janského se zúčastnilo celkem 29 dárců, kterým jsme poděkováním a předáním dárku s květinou chtěli vyjádřit uznání a ocenění. Poděkovat jim přišli i zástupci zdravotních pojišťoven.

V letošním roce bylo v karlovarském okrese oceněno dosud 176 dárců, z nichž jich 82 získalo bronzovou medaili za 10 odběrů, 62 bezplatných dárců získalo stříbrnou medaili a 32 dárců obdrželo zlatou medaili.

Nejvyšším oceněním pro mnohonásobné bezplatné dárce krve je Zlatý kříž 3. třídy (za 80 odběrů), 2. třídy (120) a 1. třídy (160 odběrů). V roce 2008 obdrželo Zlatý kříž 3. třídy 14 dárců krve. Na další dvě ocenění zatím ještě nikdo nedosáhl, jeden dárce má ale již 114 odběrů, takže nebude to dlouho trvat a karlovarský okres bude mít svého prvního držitele Zlatého kříže 2. třídy.