Leden 2009

Ošacovací středisko ČČK

30. ledna 2009 v 18:46 Aktuality

Ošacovací středisko ČČK

Už bezmála dvacet let slouží občanům v Karlových Varech Ošacovací středisko ČČK. Zařízení, které začalo fungovat v roce 1990, bylo založeno pro potřeby sociálně slabších občanů, je využíván lidmi při návratu z výkonu trestu, vícečlennými rodinami a bezdomovci. Oblečení je zde bezplatně vydáváno na základě písemných nebo telefonických žádostí sociálních referátů.

Upozorňujeme naše klienty, že výběr ošacení je omezený a vždy vychází z aktuálních možností ošacovacího střediska. Sběr a výdej šatstva a dalších potřebných věcí je vždy ve středu od 9 do 15 hodin, ostatní dny po telefonické domluvě. Do střediska je přijímáno obnošené, ale čisté a použitelné šatstvo ne starší 10 let.

Naše služby začaly v poslední době hojně využívat maminky s malými dětmi. Je zde velký výběr dětského oblečení přibližně do 4 let věku dítěte. Velká poptávka je po hračkách a školních potřebách.

V roce 2008 byl celkový počet obsloužených osob 465, z toho sociálních případů doporučených sociálními odbory samosprávy 172. Bylo vydáno více než 6 510 ks ošacení a věcí do domácnosti.

Děkujeme všem dárcům ošacení, které jsme však po opakovaných problémech nuceni znovu požádat o důkladné zvážení jejich daru. Někteří si bohužel pletou Ošacovací středisko s popelnicí a přinášejí věci špinavé a roztrhané, zkrátka nepoužitelné. V takovém případě se dá těžko hovořit o humanitě. My pak takové "dary" musíme na své náklady likvidovat, což nás stojí nemalé finanční prostředky, které bychom mohli využít mnohem lépe.

Foto - viz. galerie.

Výuka první pomoci v roce 2008

12. ledna 2009 v 21:09 | Věra Sládková |  Aktuality
Karlovarský Červený kříž má za sebou rušný rok. Mimo jiné se v něm věnoval školení první pomoci pro všechny věkové kategorie: v souladu s platnými Standardy první pomoci a pravidly pro výuku a poskytování laické neodkladné pomoci Guidelines 2005 uspořádal kurzy pro děti, mládež, zaměstnance, učitele, zdravotníky zotavovacích akcí, řidiče a žadatele o řidičské oprávnění, příslušníky ozbrojených sborů, hasiče i seniory.

Hlavní myšlenkou projektu je seznamovat účastníky se zásadami ochrany zdraví a naučit je teoreticky i prakticky ovládat život zachraňující úkony.

V normě znalostí Mladého zdravotníka I. a II. stupně jsme vyškolili celkem 215 dětí. Ty si odnášejí znalosti základů první pomoci a mohou tak poskytovat pomoc kamarádům ve škole, při hrách či sportu, rodičům i cizím lidem. Po dosažení 18 let se mohou vyškolení členové dále zapojit do programu výuky první pomoci dospělých a systému Humanitární jednotky ČČK.

Své znalosti o první pomoci si v roce 2008 rozšířili i dospělí lidé, kterých školeními prošlo 624.

Zapojili jsme se i do evropské kampaně "Bezpečnost dětí na silnicích". Za podpory Evropské komise jsme pořádali pět akcí spojených s touto problematikou.

Bezpříspěvkové dárcovství krve v roce 2008

12. ledna 2009 v 21:05 | Věra Sládková |  Aktuality
Bezplatné dárcovství krve patří tradičně k hlavním činnostem Českého červeného kříže. Vedle propagace dárcovství a získávání nových dobrovolníků se ČČK snaží také vyzdvihnout ty, kteří poskytují svou krev bez nároku na jakýkoli zisk. Z toho důvodu Červený kříž oceňuje bezpříspěvkové dárce krve medailemi prof. MUDr. Jana Janského a Zlatými kříži.

Nejinak je tomu i v karlovarském okrese, kde se v roce 2008 počet dárců krve zvýšil. Celkem bylo oceněno 251 lidí, z nichž 116 získalo bronzovou medaili za 10 bezplatných odběrů, 90 bezplatných dárců získalo stříbrnou medaili za 20 odběrů a 45 dárců získalo zlatou medaili za 40 odběrů.

Zlaté kříže 3. třídy za 80 odběrů obdrželo celkem 14 dárců krve. V současné době máme pouze jednoho dárce krve, který dosáhl počtu 120 bezplatných odběrů, a ten bude oceněn vyznamenáním Zlatého kříže 2. třídy. Toto vyznamenání se uděluje v rámci slavnostních akcí, které pořádá Úřad ČČK v Praze.

Celkem bylo loni uskutečněno 4 089 bezpříspěvkových odběrů krve. Nově registrovaných dárců bylo 186.

V sokolovském okrese se roce 2008 ocenilo celkem 305 lidí, z nichž 140 získalo bronzovou medaili za 10 bezplatných odběrů. Dalších 110 bezplatných dárců získalo stříbrnou medaili za 20 odběrů a 55 dárců získalo zlatou medaili za 40 odběrů.


Zlaté kříže 3. třídy za 80 odběrů obdrželo 15 dárců krve.

Uskutečnilo se 5 596 bezpříspěvkových odběrů krve. Nově registrovaných dárců bylo 282.

Bohužel se nám v loňském roce pro malý zájem nepodařilo založit Klub dárců krve. Jeho cílem by bylo umožnit nejen vzájemné setkávání dárců, ale také jim nabídnout zajímavé kulturní a vzdělávací aktivity. Smyslem by měla být i podpora a propagace bezpříspěvkového dárcovství krve a morální ocenění dárců.