Březen 2009

Beseda o dárcovství krve

21. března 2009 v 21:47 Aktuality
Karlovarský Červený kříž znovu přispěl k debatě o dárcovství krve. Uspořádal besedu, na níž se hovořilo například o historii dárcovství krve, podmínkách a postupech dárcovství nebo o nároku na zlevněné jízdné pro dárce krve - držitele zlaté a stříbrné medaile prof. Janského.

Posluchače informace zajímaly: chtěli vědět také statistické údaje za rok 2008 o počtu oceněných a registrovaných dárců, uskutečněných odběrů krve na transfuzním oddělení.

Přítomní se dozvěděli například to, že darovat krev smějí až od 18 let, proč ČČK podporuje bezplatné dárcovství, jak se stát dárcem a podobně.

Cílem byla nejen propagace bezpříspěvkového dárcovství krve, ale oslovit především mladší generaci, informovat a diskutovat na toto stále aktuální téma. To se podařilo - někteří z besedujících se vyjádřili, že by v budoucnu krev také rádi darovali.

Ochota darovat nejcennější tekutinu pro zdraví a často i záchranu života je projevem humánního vztahu k ostatním lidem. Dárcům proto patří dík nejen těch, kterým pomohli, ale celé společnosti

Okresní studijní středisko ČČK

8. března 2009 v 10:32 Výuka první pomoci dětí a mládeže
První týden v březnu - o jarních prázdninách - vyrazily děti , kteří se zajímají o první pomoc do Horní Blatné na okresní studijní středisko, které pořádal karlovarský Červený kříž.

Horní Blatná je vesnička uprostřed nádherné přírody, na jejímž konci se nachází horské chaty. Sem mělo původně přijet 24 dětí, ale čtyři z nich bohužel onemocněly.

Pro ty šťastnější byla už samotná cesta vlakem velkým zážitkem. První den svého pobytu strávili účastníci studijního střediska ubytováváním a prohlídkou historické části obce. Ostatní dny byl už pro ně připraven program na prohloubení a rozšíření teoretických i praktických znalostí v poskytování první pomoci na základě znalosti základů anatomie a fyziologie člověka.


Během svého pobytu se mohli malí účastníci těšit také na zábavné programy a soutěže, jejichž vítězové obdrželi spoustu zajímavých cen. Všichni se zapojili i do přípravy maškarního vystoupení, kde se každý snažil nějak umělecky projevit.

U závěrečných zkoušek, sestávajících z písemného testu znalostí a praktické zkoušky, panovala velká nervozita, ale absolventi byli velmi dobří. Poslední odpoledne je čekalo vyvrcholení jejich pobytu na studijním středisku, slavnostní vyhlášení nejlepších účastníků - chlapce a dívky.

Všechno jednou končí, a proto v sobotu po snídani všichni absolventi zamířili zpátky do Karlových Varů. Vraceli se plni zážitků, nadšení z toho, co se naučili a zažili.