Květen 2009

Kozodoj 2009

26. května 2009 v 18:53 Aktuality
V sobotu 23. května proudily na farmu Kozodoj ve Staré Roli davy lidí. Cílem jejich cesty byly už druhé Ekoslavnosti, na kterých si návštěvníci vyzkoušeli, jak se dělají svíčky, a kde mohli vidět ukázky první pomoci nebo sokolnictví.
Zájem o stánek Červeného kříže, kde se maskovala poranění, byl ohromný a předčil veškerá očekávání. Lidé stáli frontu, aby si mohli "přivodit úraz", například zranění hlavy. Horší to bylo se zájmem o to, jak taková poranění ošetřit. Když jedna z přítomných žen dostala otázku, jak by na ruce svého dítěte ošetřila krvácející odřeninu, odpověděla prostě: rozbrečela bych se.
Lidé, kteří se přišli podívat, si ještě mohli prakticky vyzkoušet oživování na resuscitačním modelu, zakoupit odborné příručky první pomoci, trojcípé šátky s potiskem první pomoci či si nechat změřit krevní tlak.

(foto - viz. galerie)

Krajské studijní středisko ČČK 2009

16. května 2009 v 22:59 Aktuality
Osmidenní krajské studijní středisko Českého červeného kříže, proběhne v polovině července (12. - 19. 7.2009) v penzionu Kukačka v Tisové u Nejdku
Podobné pobyty organizované ČČK jsou už tradicí. Jejich hlavním cílem je prohloubit teoretické a praktické znalosti poskytování první pomoci díky poznávání základů anatomie a fyziologie člověka. Problematiku první pomoci se mládež mezi 12 až 18 lety učí i zábavnou formou, nezapomíná se ani na sportovní činnosti, turistiku, poznávání okolí...
Náplní setkání bude hlavně procvičování praktické první pomoci na simulovaných poraněních. Účastníci se při těchto "trénincích" dostanou do situací, které připomínají skutečné nehody, k nimž může dojít. Nejzajímavější bude asi záchrana tonoucího v bazénu, dozví se také něco o historii a činnosti ČČK.
Na kurzu, který se koná pravidelně každý rok, se všichni naučí chápat záchranu života jako morální povinnost. I díky těmto několika dnům při jakékoliv nešťastné události dokáží víc, než jen vytočit linku 155 nebo 112.
Letos nabídku můžou využít mladí lidé nejen v Karlovarském ale i v Plzeňském kraji.

Zdravotník ČČK Junior

16. května 2009 v 22:52 Výuka a poskytování první pomoci
  • tato norma je určena pro mládež ve věku 16 - 18 let
  • délka : 20 hodin

Zdravotnická příprava uchazečů o řidičský průkaz

16. května 2009 v 22:52 Výuka a poskytování první pomoci
  • rozsah výuky zdravotnické přípravy uchazečů o řidičský průkaz v autoškolách včetně praktického výcviku v poskytování první pomoci je dán Zákonem č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
  • na tuto normu jsme držiteli certifikátu Evropské komise pro první pomoc (EFAC)
  • délka : 6 hodin
  • cena : 400,- Kč

Světový den ČČK

12. května 2009 v 10:15 Aktuality

Osmý květen není jen dnem, kdy si připomínáme osvobození naší země. Po celém světě se také připomíná jako Den Červeného kříže. Při této příležitosti uspořádal karlovarský ČK odpolední akci pro děti i dospělé.

Ti, kteří měli zájem a přišli, se dozvěděli nejen spoustu zajímavých věcí o fungování naší organizace a jejích principech. Naučili se také důležité věci o první pomoci.

Děti i dospělí si vyzkoušeli své znalosti, schopnosti, dovednosti a rychlost v jejím poskytování. Nechyběly ani praktické ukázky na dvou nově zakoupených resuscitačních modelech - figuríně starého tlustého Freda a modelu Sani. Torzo těla s podivným jménem, které je však jeho oficiálním názvem, pomáhá připravit frekventanty na to, jak reagovat při zástavě srdce u starších a obézních pacientů.

Kdo měl zájem, mohl si nechat na závěr změřit krevní tlak, a každý si pak kromě znalostí odnesl propagační materiál.

Cíl akce byl stejný jako v minulých letech - připomenout tento den, vzbudit zájem lidí o problematiku poskytování první pomoci a ukázat, že první pomoc je téma, které neztrácí na důležitosti.