Červenec 2009

KSS ČČK Tisová u Nejdku 2009

20. července 2009 v 9:09 Výuka první pomoci dětí a mládeže
Spojit příjemné s užitečným se o prázdninách rozhodlo 20 dětí, které se zúčastnily Krajského studijního střediska ČČK.

Ve dnech 12. - 19. července se v Tisové u Nejdku nejen učily první pomoc, ale také se příjemně zrekreovaly a navštívily řadu místních památek v okolí. Seznámily se s prací hasičů, záchranné služby a městské policie.
Hromadně navštívily karlovarské koupaliště, kde se kromě plavání a dalších vodních atrakcí učily, jak zachránit tonoucího. Nechyběly soutěže v zajímavých disciplínách , kde na vítěze i poražené čekaly ceny.
Akce byla završena bojovou hrou. Pro mnohé z dětí to byly první zkušenosti s ošetřením namaskovaných poranění, u kterých předvedly, co se naučily. Nervozita byla veliká, ale účastníci ze sebe vydali to nejlepší, a tak každý slavil úspěch.


Všichni získali nové kamarády, plno zážitků a dovedností v první pomoci.

(foto - viz. Galerie)

Povodně 2009

5. července 2009 v 21:12 Aktuality
Letošní ničivé povodně vzbudily vlnu solidarity, díky níž se lidem v postižených oblastech dostane pomoci od spoluobčanů. Stejně jako jiné humanitární organizace, pomáhá v této kritické době také Český červený kříž

Karlovarský ČK odvezl v sobotu ráno (4. 7.) potřebnou materiální pomoc do záplavové lokality ve Volyni.

Děkujeme všem, kteří přispěli do sbírky materiální pomoci občanům postiženým povodněmi a pomohli tak druhým lidem.