Srpen 2009

Oceňování bezplatných dárců krve

25. srpna 2009 v 10:55 Informace
Český červený kříž každoročně oceňuje bezplatné (bezpříspěvkové) dárce krve udělováním těchto vyznamenání:
Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.Krůpěj krve
Uděluje se za první odběr.
Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.Bronzová medaile Prof. MUDr. Jana Janského
Uděluje se za 10 odběrů. Předává se zpravidla přímo na trasfuzní stanici.
Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.Stříbrná medaile Prof. MUDr. Jana Janského
Uděluje se za 20 odběrů. Předává příslušný OS ČČK na slavnostním shromáždění.
Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.Zlatá medaile Prof. MUDr. Jana Janského
Uděluje se za 40 odběrů. Předává slavnostně OS ČČK na slavnostním shromáždění.
Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.Zlatý kříž ČČK 3. třídy
Uděluje se za 80 odběrů. Předává slavnostně OS ČČK na slavnostním shromáždění.
Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.Zlatý kříž ČČK 2. třídy
Uděluje se za 120 odběrů. Předává ČČK na celostátním slavnostním shromáždění.
Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.Zlatý kříž ČČK 1. třídy
Uděluje se za 160 odběrů. Předává ČČK na celostátním slavnostním shromáždění.

Výuka a poskytování první pomoci

25. srpna 2009 v 10:54 Informace
Znát alespoň základy poskytování první pomoci je morální povinností každého z nás. Český červený kříž provádí školení v první pomoci. Školení jsou určena pro všechny věkové kategorie - od dětí v mateřských školách až po dospělé. Na projekt Výuka první pomoci dětí a mládeže plynule navazuje projekt Výuka první pomoci dospělých (viz. rubrika Výuka a poskytování první pomoci).

Poslání Českého červeného kříže

25. srpna 2009 v 10:53 Informace
Posláním ČČK je zejména předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví, život a úctu k lidské bytosti, podporovat vzájemné porozumění, přátelství a mír mezi národy bez rozdílů národnostních, rasových, náboženských, třídních a politických a usilovat o naplňování základních principů hnutí Červeného kříže.

Veškerá činnost Českého červeného kříže vyplývá z tohoto poslání. Poslání ČČK je definováno ve Stanovách. Základními principy hnutí Červeného kříže se rozumí sedm principů:

  • Humanita
  • neutralita
  • nestrannost
  • nezávislost
  • dobrovolnost
  • jednota a světovost

Kdo jsme

25. srpna 2009 v 10:52 Informace
Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Český červený kříž je humanitární občanské sdružení působící na celém území České republiky. Působí zejména v oblasti humanitární, sociální a zdravotní. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.
V současné době (1.1.2009) má ČČK celkem 61 tisíc členů a dobrovolníků sdružených v 1.448 Místních skupinách v 78 Oblastních spolcích ČČK.
Český červený kříž je jedinou státem uznanou národní společností Červeného kříže na území České republiky ve smyslu mezinárodního práva.
Jeho postavení je upraveno Zákonem č.126/1992 Sb. o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži, podle nějž plní zejména tyto úkoly:
  • působí jako výlučně uznaná pomocná organizace vojenské zdravotnické služby;
  • působí v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva a poskytuje pomoc v případech katastrof a jiných mimořádných událostí;
  • poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a další humanitární služby;
  • šíří znalost Ženevských úmluv.
Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.
Mezinárodním výborem Červeného kříže byl Český červený kříž uznán 26.8.1993 a za člena Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce byl přijat 25.10.1993.
Ve své činnosti Český červený kříž navazuje na své předchůdce - na "Vlastenecký pomocný spolek pro Království české", který byl založen 5.září 1868 a na Československý červený kříž, který byl založen 6.února 1919.
Český červený kříž, jako samostatná organizace, byl po rozdělení ČSČK registrován Ministerstvem vnitra ČR dne 10. 6. 1993 pod čj. VS/1-20998/93-R

3. ročník výtvarné soutěže "Bezpečná cesta do školy – školky“

20. srpna 2009 v 10:40 Výuka první pomoci dětí a mládeže
Škola hrou. Takové heslo zvolil karlovarský Červený kříž, který uspořádal 15. srpna
výtvarnou soutěž pro děti pod názvem "Bezpečná cesta do školy - školky.

Stejně jako každý rok, i letos bylo úkolem nakreslit obrázek, který znázorňuje situaci na přechodu pro chodce, na křižovatkách, při vystupování z autobusu, kdo si kde hraje a jaké dělá chyby v silničním provozu. Děti, které soutěžily ve třech věkových kategoriích a na výběr měly volnou techniku, zároveň vyplnily dotazník, z něhož vyplynulo, že se na své cestě do školního zařízení necítí bezpečně - třeba na přechodu pro chodce.

Cílem bylo děti nejen pobavit, ale také jim připomenout nebezpečí na silnicích a ulicích, která hrozí každému, kdo pravidla silničního provozu nedodržuje. Výstavu kreseb, jež byla spojená s oceněním nejlepších prací v každé věkové kategorii, si pak mohli lidé prohlédnout v budově ČČK.