Červenec 2011


Děti kreslily Červený kříž

7. července 2011 v 20:33 Uskutečněné akce
Na začátku prázdnin nastal čas pro literární a výtvarnou soutěž s názvem Červený kříž očima dětí. Smyslem soutěže je podporovat děti v přemýšlení o této neziskové organizaci a zapojit je do diskuze o jejím poslání. V rámci tématu mohly děti vyjadřovat své představy o činnosti ČK, popsat své zážitky a jaký smysl a poslání má Červený kříž.

Porota ocenila nejlepší práce a vítězové všech kategorií získali řadu věcných cen. Poděkování patří sponzorům, zejména zástupci ČMSS Jaroslavu Liškovi a firmě Autodoprava Daniel Sládek.