Srpen 2011

Ošacovací středisko 2012

30. srpna 2011 v 13:01 Sociální činnost
Ošacovací středisko Českého červeného kříže zajišťuje nebo zprostředkovává pomoc lidem, kteří se ocitli v sociální nouzi či jiné krizové situaci. Pomoc je určena lidem bez domova, samoživitelům, rodinám s více dětmi, seniorům, zdravotně postiženým, propuštěným z výkonu trestu… Zkrátka všem, kteří ji potřebují, ať už se do svízelné situace dostali kvůli ztrátě zaměstnání, živelné pohromě, nebo z jiného důvodu.
Počty dárců materiální pomoci se stále zvyšují, letos jich přišlo celkem 2.137. Rok od roku ale také narůstá počet klientů a osob se žádostí. V tomto roce jsme pomohli 848 sociálně znevýhodněným osobám, z toho bylo 114 klientů (13,4 %) a 734 osob se žádostí ze sociálních odborů (86,6 %).
Můžeme potvrdit, že lidé z karlovarského okresu jsou dobří a obětaví a že jim není lhostejná životní nouze některých ostatních lidí.

5. ročník soutěže Bezpečná cesta do školy - školky

30. srpna 2011 v 9:17 Výuka první pomoci dětí a mládeže

Krátce před koncem prázdnin vyhlásil karlovarský Červený kříž již pátý ročník výtvarné soutěže s názvem "Bezpečná cesta do školy - školky". Akce, jež proběhla 29. srpna, byla určena dětem, kterým měla připomenout, jak je důležité dodržovat pravidla silničního provozu.

Uchopení tématu záleželo na každém dítěti. Myšlenkya nápady zpracované v obrázcích soutěžících ukázaly, že všichnidobře chápou význam prevence nehod a ochrany zdraví. Hlavním cílem soutěže je hravou formou podnítit zájem dětí, ale také jim připomenout nebezpečí na silnicích a ulicích, která hrozí každému, kdo pravidla silničního provozu nedodržuje.

Výtvarná soutěž, na jejíž vítěze čekaly ceny, se setkala s nebývalým zájmem. Přesvědčit se o tom může kdokoliv, kdo zavítá na karlovarský Červený kříž, kde jsou všechna díla vystavena.