Listopad 2011

Materiální sbírka sociálně potřebným - poděkování

19. listopadu 2011 v 23:09
Karlovarský Červený kříž děkuje spoluobčanům, kteří přispěli dary do materiální sbírky na pomoc sociálně potřebným. Podařilo se shromáždit velké množství oděvů, obuvi a hraček.

Dále děkujeme těm, kteří nám pomohli propagovat konání dané materiální sbírky - především:


Sbor Bratrské jednoty baptistů v Karlových Varech

Červený kříž si velmi váží této solidarity, dárci si mohou být jisti, že pomohli dobré věci.