Leden 2012


Den otevřených dveří 2012

15. ledna 2012 v 18:21 Uskutečněné akceTradičním Dnem otevřených dveří vstoupil do nového roku karlovarský Červený kříž, který druhý týden v lednu přivítal zájemce o činnost této organizace. Cestu k nám si našli lidé, které zajímala naše činnost, a někteří se stali i našimi novými členy.

Program, který byl zpestřen občerstvením a hudebním doprovodem, se opět zaměřil na výuku první pomoci v praxi - na manipulaci s postiženým, přenášení a transport postiženého. V odpoledních hodinách jsme posluchače seznámili s novými trendy první pomoci; cílem bylo přiblížit první pomoc bez nutnosti používání pomůcek, ale i s jejich využitím, včetně praktického nácviku, a také orientaci ve složkách integrovaného systému, jejich přivolání a spolupráci s nimi.

Tradiční Den otevřených dveří i tentokrát přilákal desítky zájemců z řad veřejnosti. Všichni návštěvníci obdrželi během této akce něco pěkného na památku a zároveň si mohli udělat představu o činnosti Červeného kříže - o tom, že práce v naší organizaci je především týmová spolupráce, vzájemná pomoc a vnímavost jednoho vůči druhému. Poděkování patří všem, kdo se na zabezpečení Dne otevřených dveří podíleli - zaměstnancům, dobrovolníkům i sponzorům.