Únor 2012

Sponzoři 2012

19. února 2012 v 21:19 Informace
Děkujeme firmám, které v letošním roce podporují naši činnost:
Theriaca s.r.o. Nejdek, lékárna U Zlatého lva

Staňte se členkou/členem Českého červeného kříže

11. února 2012 v 21:43 Aktuality

Velmi rádi přivítáme do našeho spolku nové členky a členy, pokud se chcete realizovat, uplatnit své nápady a větší radost Vám uděla pomoc druhému než vydělané peníze, tak nás neváhejte kontaktovat.

Člen ČČK má právo:
  • účastnit se jednání nejvyššího orgánu místní skupiny ČČK, kde je registrován a zde hlasovat,
  • činit návrhy, požadovat vysvětlení, volit a být volen do všech orgánů ČČK, pokud toto právo není omezeno Stanovami nebo Jednacím řádem, do funkcí spojených s odpovědností za majetek ČČK může být volen člen starší 18 let
  • používat při činnosti v ČČK ochrany, podpory a materiálních prostředků společnosti ČČK v rámci jejich kompetencí,
  • být držitelem spolkové legitimace a nosit spolkový odznak v rámci příslušných mezinárodních úmluv a v souladu se zákony České republiky.

Člen ČČK má povinnost:
  • dodržovat Stanovy ČČK, chránit jeho vnitřní demokracii a jednotu, řídit se principy ČK a usilovat o jejich šíření,
  • chránit název, znak a dobré jméno ČČK,
  • aktivně se účastnit a podporovat činnost ČČK,
  • podrobovat se rozhodnutí voleného orgánu a plnit uložené úkoly a úkoly vyplývající ze zastávané funkce, pokud jsou v souladu se Stanovami ČČK,
  • platit členské příspěvky,
  • chránit majetek ČČK.

Chcete-li Český červený kříž nejprve poznat a spolupracovat s námi na našich činnostech, můžete se na úřadě oblastního spolku ve Vaší oblasti přihlásit za dobrovolníka ČČK.

Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel: 602 757 101, příp. email: misa.sladkova@gmail.com.