Listopad 2012

Zdravotník zotavovacích akcí (ZZA)

12. listopadu 2012 v 22:25 Nabídka

akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 38560/2012-201-765Kurz bude zahájen 7.12.2012 (pátek) /14:30 - 18:30 hodin v učebně OS ČČK Kollárova 17 K. Vary. Druhá část kurzu pokračuje 8.12.2012 (sobota) /10:00 - 17:00 hodin. Další výuka se uskuteční 14.12. 14:30-18:00 a 15.12.2012/10:00-17:00, další termíny výuky domluvíme při zahájení kurzu.Školení v normě znalostí Zdravotník zotavovacích akcí - celkový rozsah 40 hodin

je složen z 21 hodin teoretické přípravy a 19 hodin praktického výcviku rozdělených do celkem 9 témat. Cílem tohoto školení je příprava dobrovolných zdravotníků v základech poskytování první pomoci jak po stránce teoretických znalostí, tak po stránce získání praktických dovedností. Školení také seznamuje účastníky se základními povinnostmi zdravotníků zotavovacích akcí pro děti a mládež podle Zákona č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví (§ 11, ods. 1. písm. a) v platném znění.

Školení je určeno především pro pedagogické pracovníky, které na toto školení vysílají podle svých potřeb jednotlivé školy jako provozovatelé škol v přírodě, zájezdů, plaveckých kurzů apod., kde je nutné zabezpečení základní péče o zdraví jejich účastníků.

Cena kurzu činí 2 100,- Kč.


Platnost osvědčení, které účastníci obdrží po absolvování vzdělávacího programu v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je bez časového omezení a bez povinnosti doškolování.

U zájemců z řad veřejnosti je časové omezení 4 roky a následná možnost doškolování.

Základní norma zdravotnických znalostí (ZNZZ)

12. listopadu 2012 v 22:23 Nabídka

akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 38560/2012-201-765Kurz bude zahájen 7.12.2012 (pátek) /14:30 - 18:30 hodin v učebně OS ČČK Kollárova 17 K. Vary. Druhá část kurzu pokračuje 8.12.2012 (sobota) /10:00 - 17:00 hodin.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na základě § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád nám udělilo akreditaci, č.j.: 38560/2012-201-765 ze dne 30.10.2012.Základní norma zdravotnických znalostí - celkový rozsah vzdělávací akce činí 20 hodin. Školení je složeno z 9,5 hodin teoretické přípravy a 10,5 hodin praktického výcviku.

Cílem tohoto školení je příprava dobrovolných zdravotníků v základech poskytování první pomoci jak po stránce teoretických znalostí, tak po stránce praktických dovedností. Především jde o tzv. život zachraňující úkony.Vyškolení pedagogové uplatní získané znalosti při každodenní práci ve škole i při mimoškolní zájmové činnosti.Školení je určeno především pro učitele základních a středních škol, které na toto školení vysílají podle svých potřeb jednotlivé školy v souladu se zásadami bezpečnosti práce podle Zákoníku práce. Zařazují sem obvykle tzv. učitele-zdravotníky a ty učitele, kteří školí zdravotnickou část v programu "Ochrana člověka za mimořádných událostí". Cena kurzu činí 950,- Kč.

U zájemců z řad veřejnosti je časové omezení 4 roky a následná možnost doškolování.

Platnost osvědčení, které účastníci obdrží po absolvování vzdělávacího programu v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je bez časového omezení a bez povinnosti doškolování.

Pro přihlášení kontaktujte pí. Sládkovou: misa.sladkova@gmail.com, tel: 722 788 014.

Čtyři hodiny pro život

8. listopadu 2012 v 14:20 Nabídka

Během čtyř hodin Vás naučíme to nejzákladnější a nejpotřebnější z první pomoci, tak abyste byli schopni se vyrovnat s náhle vzniklými kritickými situacemi ve Vašem okolí. Teorie je omezena na nutné minimum, maximální důraz klademe na praktický nácvik. Kurz je určen pro všechny zájemce, kteří chtějí znát základy první pomoci, ale naše ostatní kurzy jsou pro ně příliš dlouhé..

Rozsah: 4 vyučovací hodiny (9:00 - 12:15)

Lektor: Jaroslav Kaňka, záchranář, akreditovaný lektor první pomoci

Datum: 26. 11 2012 (pondělí)

Místo konání: učebna OS ČČK Kollárova 17, Karlovy Vary

Cena: 450,- Kč / osoba,

Obsah:


1. Zabezpečení místa nehody, kontrola životních funkcí, volání RZP

- vlastní bezpečnost zachránce - kontakt s krví, masky, resuscitační roušky

- psychologické problémy zachránce a postižených

- kontrola životních funkcí (stav vědomí, dýchání, oběh, celková revize)

- jak správně volat RZP (obsah, postup, problémy 155x112)


2. Zástava masivního krvácení

- charakter krvácení, typy zranění

- nouzové zastavení silného krvácení

- tlakový obvaz (tlakové body)

- zaškrcovadlo a rizika jeho použití

- traumatický šok, protišoková opatření


3. Bezvědomí

- příčiny bezvědomí

- zjištění stavu vědomí, kontrola postiženého

- stabilizovaná poloha

- praktický nácvik trojitého manévru a stabilizované polohy


4. Zástava dechu a dechové obtíže

- příčiny (zapadnutí jazyka, cizí těleso, aspirace, popálení-poleptání, poranění hrudníku, astma aj.)

- zapadnutí jazyka - záklon a "trojitý manévr"

- cizí tělesa v dýchacích cestách - Heimlichův manévr

- pneumotorax a jeho ošetření

- podpůrné dýchání


5. Zástava oběhu - kardiopulmonální resuscitace

- určení a příznaky

- ABC sekvence

- resuscitace jedním a dvěma zachránci

- specifika resuscitace kojenců a malých dětí

- praktický nácvik kardiopulmonální resuscitace na fantomu

Cíl:

Během čtyř hodin Vás naučíme to nejzákladnější a nejpotřebnější z první pomoci, tak abyste byli schopni se vyrovnat s náhle vzniklými kritickými situacemi ve Vašem okolí. Teorie je omezena na nutné minimum, maximální důraz klademe na praktický nácvik. Kurz je určen pro všechny zájemce, kteří chtějí znát základy první pomoci, ale naše ostatní kurzy jsou pro ně příliš dlouhé.

První pomoc u dětí při život ohrožujících stavech

5. listopadu 2012 v 21:01 Nabídka

· Cukrovka - Diabetes mellitus a první pomoc

· Drogy a první pomocAkreditovaný vzdělávací program MŠMT: 10 263/2010-25-245

Rozsah: 6 vyučovacích hodin (9:00 - 13:30 hod.)Lektor: Jaroslav Kaňka, akreditovaný lektor výuky první pomoci


Termín: 22. 11. 2012 (čtvrtek)


Místo konání: Učebna OS ČČK Kollárova 17, Karlovy Vary


Cena: 550,- Kč / osoba

V případě přihlášení na tento kurz a zároveň na kurz První pomoc u dětí při úrazových a neúrazových naléhavých stavech je sleva 25% z ceny druhého kurzu.

Přihlásit se na dané kurzy je možné do 11.11. 2012.


Program:

1. Bezvědomí

2. Kardiopulmonální resuscitace - zástava oběhu, zástava dechu

3. Cukrovka (DM) - základní pojmy

4. První pomoc při otravách - intoxikace alkoholem, drogami a léky včetně suicidia

5.První pomoc při předávkováníNaučíme Vás, jak reagovat na život ohrožující situace, které mohou nastat během běžného dne a zvládat je. Osvětlit možnosti akutní pomoci. Praktická výuka vede k získání praktických znalostí a dovedností účastníka. Školení bude vedeno interaktivní formou, účastníci budou zapojováni do výkladu poznatků, budou mít prostor pro diskuzi a prezentaci vlastních zkušeností z praxe.

První pomoc u dětí při úrazech a neúrazových naléhavých stavech

5. listopadu 2012 v 20:59 Nabídka

Akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 10 263/2010-25-245

Termín:

13.11. 2012 (úterý)Rozsah :

6 vyučovacích hodin (9:00 - 13:30 hod.)Lektor :

Jaroslav KaňkaMísto konání :

Učebna OS ČČK Kollárova 17, Karlovy VaryCena :

550,- Kč / osoba,


V případě přihlášení na tento kurz a zároveň na kurz První pomoc u dětí při život ohrožujících stavech je sleva 25% z ceny druhého kurzu.


Program :

1. První pomoc při úrazech

o poranění hlavy

o poranění páteře a míchy

o poranění hrudníku

o poranění břicha

o poranění pohybového aparátu

o rány

o tepelná poranění

o úraz elektrickým proudem

o tonutí2. První pomoc při neúrazových naléhavých stavech

o horečka

o stavy dušnosti

o anafylaktický šok

o záchvaty křečí

o mdloba

o cizí těleso v těle dítěte

o bolesti břicha, náhlé příhody břišní3. První pomoc při otravách


Cíl:

Účastníci získají základní informace o úrazech a neúrazových naléhavých stavech se kterými se můžou setkat kdykoliv doma, ve škole, na ulici či v kolektivu přátel. Naučí se základním zásadám poskytování první pomoci, pozornost je věnována praktické části včetně obvazové techniky

Školení bude vedeno interaktivní formou, účastníci budou zapojováni do výkladu poznatků, budou mít prostor pro diskuzi a prezentaci vlastních zkušeností z praxe. Důležité informace dostanou také písemnou formou.