Únor 2013

Jáchymovští žáci se učí pomáhat

27. února 2013 v 22:47


Český jazyk, matematika, fyzika, první pomoc… Takhle nějak může vypadat denní rozvrh školáků v Jáchymově, kde ředitel zdejší ZŠ a MŠ přišel s myšlenkou zařadit do osnov výuku první pomoci.

Protože oblast první pomoci je tradiční činností karlovarského Červeného kříže, začal v Jáchymově učit zásady první pomoci a trénovatjejípostupy na resuscitačních modelech. Žáci se netradiční formou dozvídají informace, s nimiž aktuálně pracují a které doporučují profesionální záchranáři.

Znát alespoň základy poskytování první pomoci je morální povinností každého z nás. Všichni, kdo se učí zachraňovat druhé, doufají, že své znalosti nikdy nebudou muset použít. Pokud by ale někdy došlo k tomu, že by tito žáci museli zasahovat, zranění by měli velkou šanci na záchranu svého života.

Novinky v předlékařské první pomoci

7. února 2013 v 14:57 Nabídka

Akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 27334/2012-25-520

Praktický seminář dává základní, ale současné a aktuální informace k poskytování v předlékařské první pomoci, základní přehled o postupech vedoucích k záchraně zdraví či života. Výuková norma život zachraňujících úkonů, novinky v oblasti resuscitace (GUIDELINES 2010), nejdůležitější aktualizované postupy život zachraňujících úkonů.

Cílem semináře je si tyto znalosti utvrdit a osvěžit, doplnit mezery a teoreticky se připravit na náhlé stavy v terénu. Lektor účastníkům přiblíží problematiku na modelových příkladech ze své bohaté praxe. Součástí přednášky bude zvládnutí jednotlivých život zachraňujících postupůTémata:

1. Základní postupy a zásady předlékařské první pomoci.

2. Zástava krvácení, ošetření drobných krvácejících poranění.

3. Bezvědomí a zástava životních funkcí.

4. Šokové stavy, pneumotorax.

5. Poranění pohybového aparátu.

6. Tepelná poškození organismu.

7.Další závažná poranění, postupy při více poraněných a mimořádných situacích, psychologická první pomoc.

8. Závěrečná souhrnná praxe - řešení modelových situací. Ideální poměr teoretické a praktické výuky, seminář je koncipován tak, aby nejméně polovinu časové dotace tvořila praxe a ukázky figurantů.

Termín:21.2.2013 9:00-13:30Lektor :

Jaroslav Kaňka, záchranář, akreditovaný lektor první pomoci


Místo konání :

Učebna OS ČČK Kollárova 17, Karlovy Vary


Cena :590,-- Kč

První pomoc u dětí při úrazech a neúrazových naléhavých stavech

6. února 2013 v 16:18 Nabídka

Akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 10 263/2010-25-245

Termín:

19.02. 2013 (úterý)


Rozsah :

6 vyučovacích hodin (9:00 - 13:30 hod.)


Lektor :

Jaroslav Kaňka


Místo konání :

Učebna OS ČČK Kollárova 17, Karlovy Vary


Cena :

590,- Kč / osoba,

pro bezpříspěvkové dárce krve sleva 25%Program :

1. První pomoc při úrazech

o poranění hlavy

o poranění páteře a míchy

o poranění hrudníku

o poranění břicha

o poranění pohybového aparátu

o rány

o tepelná poranění

o úraz elektrickým proudem

o tonutí2. První pomoc při neúrazových naléhavých stavech

o horečka

o stavy dušnosti

o anafylaktický šok

o záchvaty křečí

o mdloba

o cizí těleso v těle dítěte

o bolesti břicha, náhlé příhody břišní3. První pomoc při otravách

Cíl:

Účastníci získají základní informace o úrazech a neúrazových naléhavých stavech se kterými se můžou setkat kdykoliv doma, ve škole, na ulici či v kolektivu přátel. Naučí se základním zásadám poskytování první pomoci, pozornost je věnována praktické části včetně obvazové techniky

Školení bude vedeno interaktivní formou, účastníci budou zapojováni do výkladu poznatků, budou mít prostor pro diskuzi a prezentaci vlastních zkušeností z praxe. Důležité informace dostanou také písemnou formou.

Zdravotník zotavovacích akcí (ZZA)

5. února 2013 v 15:55 Nabídka

akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 38560/2012-201-765Kurz bude zahájen 1.03.2013 (pátek) /14:30 - 18:30 hodin v učebně OS ČČK Kollárova 17 K. Vary. Druhá část kurzu pokračuje 2.03.2013 (sobota) /09:00 - 16:00 hodin. Další výuka se uskuteční 8.3.2013/14:30-18:30 a 9.3.2013/9:00-16:00, další termíny výuky domluvíme při zahájení kurzu.


Školení v normě znalostí Zdravotník zotavovacích akcí - celkový rozsah 40 hodin

je složen z 21 hodin teoretické přípravy a 19 hodin praktického výcviku rozdělených do celkem 9 témat. Cílem tohoto školení je příprava dobrovolných zdravotníků v základech poskytování první pomoci jak po stránce teoretických znalostí, tak po stránce získání praktických dovedností. Školení také seznamuje účastníky se základními povinnostmi zdravotníků zotavovacích akcí pro děti a mládež podle Zákona č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví (§ 11, ods. 1. písm. a) v platném znění.

Školení je určeno především pro pedagogické pracovníky, které na toto školení vysílají podle svých potřeb jednotlivé školy jako provozovatelé škol v přírodě, zájezdů, plaveckých kurzů apod., kde je nutné zabezpečení základní péče o zdraví jejich účastníků.

Cena kurzu činí 2 100,- Kč.


Platnost osvědčení, které účastníci obdrží po absolvování vzdělávacího programu v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je bez časového omezení a bez povinnosti doškolování.


Informace na tel. čísle 722 788 014.

Základní norma zdravotnických znalostí (ZNZZ)

5. února 2013 v 15:55 Nabídka

akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 38560/2012-201-765


Kurz bude zahájen 1.03.2013 (pátek) /14:30 - 18:30 hodin v učebně OS ČČK Kollárova 17 K. Vary. Druhá část kurzu pokračuje 2.03.2013 (sobota) /09:00 - 16:00 hodin.


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na základě § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád nám udělilo akreditaci, č.j.: 38560/2012-201-765 ze dne 30.10.2012.


Základní norma zdravotnických znalostí - celkový rozsah vzdělávací akce činí 20 hodin. Školení je složeno z 9,5 hodin teoretické přípravy a 10,5 hodin praktického výcviku.

Cílem tohoto školení je příprava dobrovolných zdravotníků v základech poskytování první pomoci jak po stránce teoretických znalostí, tak po stránce praktických dovedností. Především jde o tzv. život zachraňující úkony.Vyškolení pedagogové uplatní získané znalosti při každodenní práci ve škole i při mimoškolní zájmové činnosti.Školení je určeno především pro učitele základních a středních škol, které na toto školení vysílají podle svých potřeb jednotlivé školy v souladu se zásadami bezpečnosti práce podle Zákoníku práce. Zařazují sem obvykle tzv. učitele-zdravotníky a ty učitele, kteří školí zdravotnickou část v programu "Ochrana člověka za mimořádných událostí". Cena kurzu činí 950,- Kč.


Platnost osvědčení, které účastníci obdrží po absolvování vzdělávacího programu v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je bez časového omezení a bez povinnosti doškolování.


Informace na tel. čísle 722 788 014.

Čtyři hodiny pro život

5. února 2013 v 0:22 Nabídka

Rozsah: 4 vyučovací hodiny (9:00 - 12:15)

Lektor: Jaroslav Kaňka, záchranář, akreditovaný lektor první pomoci

Datum: 13. února 2013

Místo konání: učebna OS ČČK Kollárova 17, Karlovy Vary

Cena: 450,- Kč / osoba,

Obsah:


1. Zabezpečení místa nehody, kontrola životních funkcí, volání RZP

- vlastní bezpečnost zachránce - kontakt s krví, masky, resuscitační roušky

- psychologické problémy zachránce a postižených

- kontrola životních funkcí (stav vědomí, dýchání, oběh, celková revize)

- jak správně volat RZP (obsah, postup, problémy 155x112)


2. Zástava masivního krvácení

- charakter krvácení, typy zranění

- nouzové zastavení silného krvácení

- tlakový obvaz (tlakové body)

- zaškrcovadlo a rizika jeho použití

- traumatický šok, protišoková opatření


3. Bezvědomí

- příčiny bezvědomí

- zjištění stavu vědomí, kontrola postiženého

- stabilizovaná poloha

- praktický nácvik trojitého manévru a stabilizované polohy


4. Zástava dechu a dechové obtíže

- příčiny (zapadnutí jazyka, cizí těleso, aspirace, popálení-poleptání, poranění hrudníku, astma aj.)

- zapadnutí jazyka - záklon a "trojitý manévr"

- cizí tělesa v dýchacích cestách - Heimlichův manévr

- pneumotorax a jeho ošetření

- podpůrné dýchání


5. Zástava oběhu - kardiopulmonální resuscitace

- určení a příznaky

- ABC sekvence

- resuscitace jedním a dvěma zachránci

- specifika resuscitace kojenců a malých dětí

- praktický nácvik kardiopulmonální resuscitace na fantomu

Cíl:

Během čtyř hodin Vás naučíme to nejzákladnější a nejpotřebnější z první pomoci, tak abyste byli schopni se vyrovnat s náhle vzniklými kritickými situacemi ve Vašem okolí. Teorie je omezena na nutné minimum, maximální důraz klademe na praktický nácvik. Kurz je určen pro všechny zájemce, kteří chtějí znát základy první pomoci, ale naše ostatní kurzy jsou pro ně příliš dlouhé.