Březen 2013

První pomoc u dětí při život ohrožujících stavech

7. března 2013 v 14:04 Nabídka

Akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 10 263/2010-25-245


Termín:

18. března 2013 (pondělí)Rozsah:
6 vyučovacích hodin (9:00 - 13:30 hod.)


Lektor:

Jaroslav Kaňka


Místo konání:

Učebna OS ČČK Kollárova 17, Karlovy Vary


Cena:

590,- Kč / osoba


Program:

1. Zabezpečení místa nehody, kontrola životních funkcí, volání RZP

- vlastní bezpečnost zachránce - kontakt s krví, masky, resuscitační roušky

- psychologické problémy zachránce a postižených

- kontrola životních funkcí (stav vědomí, dýchání, oběh, celková revize)

- jak správně volat RZP (obsah, postup, problémy 155x112)


2. Zástava masivního krvácení

- charakter krvácení, typy zranění

- nouzové zastavení silného krvácení

- tlakový obvaz (tlakové body)

- zaškrcovadlo a rizika jeho použití

- traumatický šok, protišoková opatření


3. Bezvědomí

- příčiny bezvědomí

- zjištění stavu vědomí, kontrola postiženého

- stabilizovaná poloha

- praktický nácvik trojitého manévru a stabilizované polohy


4. Zástava dechu a dechové obtíže

- příčiny (zapadnutí jazyka, cizí těleso, aspirace, popálení-poleptání, poranění

hrudníku, astma aj.)

- zapadnutí jazyka - záklon a "trojitý manévr"

- cizí tělesa v dýchacích cestách - Heimlichův manévr

- pneumotorax a jeho ošetření

- podpůrné dýchání


5. Zástava oběhu - kardiopulmonální resuscitace

- určení a příznaky

- ABC sekvence

- resuscitace jedním a dvěma zachránci

- specifika resuscitace kojenců a malých dětí

- praktický nácvik kardiopulmonální resuscitace na fantomu

Cíl:

Praktické zvládnutí diagnostiky stavu vědomí a základních postupů neodkladné resuscitace dospělých, dětí a stavů po tonutí "Guidelines 2005" a praktické zvládnutí Rautekovy zotavovací polohy (dříve stabilizované) a pochopení jejího významu při poskytování první pomoci.

Školení bude vedeno interaktivní formou, účastníci budou zapojováni do výkladu poznatků, budou mít prostor pro diskuzi a prezentaci vlastních zkušeností z praxe. Důležité informace dostanou také písemnou formou.

Základní norma zdravotnických znalostí (ZNZZ) v SOKOLOVĚ

5. března 2013 v 21:33 Nabídka

akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 38560/2012-201-765


Kurz bude zahájen v průběhu měsíce dubna 2013 v Sokolově. Výuka probíhá vždy v pátek a sobotu a rozsah hodin výuky se domluví s účastníky v den zahájení kurzu.


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na základě § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád nám udělilo akreditaci, č.j.: 38560/2012-201-765 ze dne 30.10.2012.


Základní norma zdravotnických znalostí - celkový rozsah vzdělávací akce činí 20 hodin. Školení je složeno z 9,5 hodin teoretické přípravy a 10,5 hodin praktického výcviku.

Cílem tohoto školení je příprava dobrovolných zdravotníků v základech poskytování první pomoci jak po stránce teoretických znalostí, tak po stránce praktických dovedností. Především jde o tzv. život zachraňující úkony.Vyškolení pedagogové uplatní získané znalosti při každodenní práci ve škole i při mimoškolní zájmové činnosti.Školení je určeno především pro učitele základních a středních škol, které na toto školení vysílají podle svých potřeb jednotlivé školy v souladu se zásadami bezpečnosti práce podle Zákoníku práce. Zařazují sem obvykle tzv. učitele-zdravotníky a ty učitele, kteří školí zdravotnickou část v programu "Ochrana člověka za mimořádných událostí". Cena kurzu činí 950,- Kč.


Platnost osvědčení, které účastníci obdrží po absolvování vzdělávacího programu v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je bez časového omezení a bez povinnosti doškolování, účastníci z řad veřejnosti musí absolvovat doškolení po 4 letech, jinak platnost osvědčení propadá.Informace na tel. čísle 722 788 014.

Zdravotník zotavovacích akcí (ZZA) v SOKOLOVĚ

5. března 2013 v 21:31 Nabídka

akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 38560/2012-201-765Kurz bude zahájen v průběhu měsíce dubna 2013 v Sokolově. Výuka probíhá vždy v pátek a sobotu a rozsah hodin výuky se domluví s účastníky v den zahájení kurzu.


Školení v normě znalostí Zdravotník zotavovacích akcí - celkový rozsah 40 hodin

je složen z 21 hodin teoretické přípravy a 19 hodin praktického výcviku rozdělených do celkem 9 témat. Cílem tohoto školení je příprava dobrovolných zdravotníků v základech poskytování první pomoci jak po stránce teoretických znalostí, tak po stránce získání praktických dovedností. Školení také seznamuje účastníky se základními povinnostmi zdravotníků zotavovacích akcí pro děti a mládež podle Zákona č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví (§ 11, ods. 1. písm. a) v platném znění.

Školení je určeno především pro pedagogické pracovníky, které na toto školení vysílají podle svých potřeb jednotlivé školy jako provozovatelé škol v přírodě, zájezdů, plaveckých kurzů apod., kde je nutné zabezpečení základní péče o zdraví jejich účastníků.

Cena kurzu činí 2 100,- Kč.


Platnost osvědčení, které účastníci obdrží po absolvování vzdělávacího programu v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je bez časového omezení a bez povinnosti doškolování, , účastníci z řad veřejnosti musí absolvovat doškolení po 4 letech, jinak platnost osvědčení propadá.


Informace na tel. čísle 722 788 014.


První pomoc při dopravní nehodě (automobily, motocykly, jízdní kola, chodci)

5. března 2013 v 20:57 Nabídka


Cílem semináře je seznámit účastníky s doporučenými postupy chování při krizových situacích na komunikaci a ostatních dopravních cestách. Seznámit s nejzákladnějšími postupy poskytování první pomoci, orientaci ve složkách záchranného integrovaného systému, jejich přivolání a spolupráci s nimi.


Technická pomoc při dopravní nehodě, ochrana zdraví, využití zdravotnického vybavení autolékárničky včetně praktického nácviku, vyproštění raněných včetně sejmutí přilby motocyklistovi.


Termín konání:


13.03.2013 09:00 - 12:15Mezní termín pro přihlášení:

10.03.2013


Místo konání :

Učebna OS ČČK Kollárova 17, Karlovy Vary


Lektor :

Jaroslav Kaňka, záchranář, akreditovaný lektor první pomoci


Cena :

450,- Kč / osoba

Bližší informace:
tel: 722 788 014
email: misa.sladkova@gmail.com1. První pomoc při dopravní nehodě

a) jak postupovat při dopravní nehodě od A do Z

b) postup - co udělat první a co dále a v jakém pořadí

c) jak zajistit místo nehody

d) kdy volat záchranku

e) kdy vyprošťovat zraněné z auta

f) jak bezpečně postupovat při vyproštění a přenášení zraněných

g) úrazy typické pro autonehody - jak poznat a první pomoc posádce automobilu a dalším účastníkům dopravní nehody - motorkář, chodec, cyklista


2. Jak efektivně přivolat první pomoc

a) kdy volat

b) 155 nebo 112

3. Rozdíly v první pomoci děti / dospělí

4. Autolékárnička a vybavení lékárniček

5. Zástava oběhu a dechu- účinná resuscitace

a) jak jednoduše, rychle a správně poznat bezvědomí se zástavou dechu a bez zástavy

dechu

b) uvolnění dýchacích cest

c) nové postupy v dýchání z plic do plic a při srdeční masáži

d) správné zásady a nejčastější chyby při oživování

e) resuscitace - co dělat do příjezdu záchranné služby


Praktická část

a) resuscitace - oživování, nácvik na elektronickém resuscitačním modelu s kontrolou

účinnosti postupu

b) vyprošťování- efektivní vyprošťování a přenášení raněných např. při autonehodě,

c) manipulace s bezvládným tělem

d) krvácení - jak zastavit krvácení správně a rychle