Duben 2013

Bezpečnost na silnici 2013

25. dubna 2013 v 21:38 Uskutečněné akce

Bezpečnost na silnicích patří mezi témata, která lidi nepřestávají zajímat. Teď na jaře je to o to aktuálnější, že stále více cyklistů vyjíždí s rodinami na silnice a bohužel tak častěji dochází k dopravním nehodám.Bezpečnost v provozu přitom může ovlivnit každý z nás. Stačí, abychom se na silnicích chovali co nejohleduplněji a respektovali pravidla silničního provozu. Děti jsou jako účastníci silničního provozu velmi ohroženou skupinou, a proto karlovarský Červený kříž uspořádal osvětovou akci s názvem Bezpečnost na silnici 2013. Její už druhý ročník se uskutečnil v sobotu 20. 4. 2013 v areálu hypermarketu Globus.

I letošní akce se zábavnou formou zaměřila na rodiny s malými dětmi. Těm nejmenším se nejvíce líbila možnost namaskování poranění s jeho následným ošetřením. Rodiče si mezitím mohli vyzkoušet poskytnutí první pomoci miminku, které by se například mohlo dusit bonbónem, nebo zde čekal na záchranu náš "motorkář" Fred. Dospělé také potěšila možnost nechat si změřit krevní tlak a následně si spolu s dětmi mohli vyzkoušet, jaký vliv má vypitý alkohol na orientaci - za pomoci tzv. opileckých brýlí si prošli připravenou dráhu nebo ji projížděli autíčkem na dálkové ovládání.

Z příjemně stráveného odpoledne neodešel nikdo s prázdnou. Díky několika soutěžím pro děti i dospělé si každý účastník odnesl na památku cenu, pro děti zde byly připraveny také menší propagační dárky ve formě výstražných vest s logem karlovarského Červeného kříže, balónky, bonbóny, propisky, omalovánky atp.

Akce se zúčastnilo velké množství návštěvníků, kteří byli velmi rádi za oživení znalostí týkajících se poskytování první pomoci. A my za OS ČČK K. Vary doufáme, že nám naše finanční prostředky umožní alespoň ještě jednou tuto akci v letošním roce zopakovat.

Základní norma zdravotnických znalostí (ZNZZ)

24. dubna 2013 v 23:18 Nabídka

akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 38560/2012-201-765


Kurz bude zahájen 24.05.2013 (pátek) /14:30 - 18:30 hodin v učebně OS ČČK Kollárova 17 K. Vary. Druhá část kurzu pokračuje 25.05.2013 (sobota) /09:00 - 16:00 hodin.


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na základě § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád nám udělilo akreditaci, č.j.: 38560/2012-201-765 ze dne 30.10.2012.


Základní norma zdravotnických znalostí - celkový rozsah vzdělávací akce činí 20 hodin. Školení je složeno z 9,5 hodin teoretické přípravy a 10,5 hodin praktického výcviku.

Cílem tohoto školení je příprava dobrovolných zdravotníků v základech poskytování první pomoci jak po stránce teoretických znalostí, tak po stránce praktických dovedností. Především jde o tzv. život zachraňující úkony.Vyškolení pedagogové uplatní získané znalosti při každodenní práci ve škole i při mimoškolní zájmové činnosti.Školení je určeno především pro učitele základních a středních škol, které na toto školení vysílají podle svých potřeb jednotlivé školy v souladu se zásadami bezpečnosti práce podle Zákoníku práce. Zařazují sem obvykle tzv. učitele-zdravotníky a ty učitele, kteří školí zdravotnickou část v programu "Ochrana člověka za mimořádných událostí". Cena kurzu činí 950,- Kč.


Platnost osvědčení, které účastníci obdrží po absolvování vzdělávacího programu v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je bez časového omezení a bez povinnosti doškolování.


Informace na tel. čísle 722 788 014.

Zdravotník zotavovacích akcí (ZZA)

24. dubna 2013 v 23:17 Nabídka

akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 38560/2012-201-765Kurz bude zahájen 24.05.2013 (pátek) /14:30 - 18:30 hodin v učebně OS ČČK Kollárova 17 K. Vary. Druhá část kurzu pokračuje 25.05.2013 (sobota) /09:00 - 16:00 hodin. Další výuka se uskuteční 31.5.2013/14:30-18:30 a 1.6.2013/9:00-16:00, další termíny výuky domluvíme při zahájení kurzu.


Školení v normě znalostí Zdravotník zotavovacích akcí - celkový rozsah 40 hodin

je složen z 21 hodin teoretické přípravy a 19 hodin praktického výcviku rozdělených do celkem 9 témat. Cílem tohoto školení je příprava dobrovolných zdravotníků v základech poskytování první pomoci jak po stránce teoretických znalostí, tak po stránce získání praktických dovedností. Školení také seznamuje účastníky se základními povinnostmi zdravotníků zotavovacích akcí pro děti a mládež podle Zákona č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví (§ 11, ods. 1. písm. a) v platném znění.

Školení je určeno především pro pedagogické pracovníky, které na toto školení vysílají podle svých potřeb jednotlivé školy jako provozovatelé škol v přírodě, zájezdů, plaveckých kurzů apod., kde je nutné zabezpečení základní péče o zdraví jejich účastníků.

Cena kurzu činí 2 100,- Kč.


Platnost osvědčení, které účastníci obdrží po absolvování vzdělávacího programu v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je bez časového omezení a bez povinnosti doškolování.


Informace na tel. čísle 722 788 014.

Okresní soutěž hlídek mladých zdravotníků

17. dubna 2013 v 22:26 Uskutečněné akce

Stejně jako každý rok, i letos bojovaly karlovarské děti o vítězství a postup v okresní soutěži hlídek mladých zdravotníků. Už tradičně soutěžily v praktickém provedení první pomoci, obvazové technice a dopravě postižených.


Soutěže, jejíž nejtěžší částí byl transport raněného pomocí nosítek a odpovědi na doplňující otázky, se tentokrát zúčastnilo 70 mladých zdravotníků. V kategorii mladších žáků zvítězila ZŠ Stará Role Truhlářská a za starší žáky převzala cenu ZŠ K. Vary Konečná. Věcné ceny, diplomy a pamětní listy, si ale odnesli všichni soutěžící. A jako obvykle byl navíc odměněn věcným dárkem nejmladší a nejstarší soutěžící.


Bylo to příjemné setkání s úžasnými dětmi, které dokážou brát vše s humorem, i když se jim třeba v soutěži tolik nedařilo. Naše poděkování patří ZŠ K. Vary Poštovní, která umožnila konání soutěže v jejich prostorách, a samozřejmě také sponzorům.

Čtyři hodiny pro život

10. dubna 2013 v 12:59 Nabídka

Rozsah: 4 vyučovací hodiny (9:00 - 12:15)

Lektor: Jaroslav Kaňka, záchranář, akreditovaný lektor první pomoci

Datum: 24. dubna 2013

Místo konání: učebna OS ČČK Kollárova 17, Karlovy Vary

Cena: 450,- Kč / osoba,

Obsah:


1. Zabezpečení místa nehody, kontrola životních funkcí, volání RZP

- vlastní bezpečnost zachránce - kontakt s krví, masky, resuscitační roušky

- psychologické problémy zachránce a postižených

- kontrola životních funkcí (stav vědomí, dýchání, oběh, celková revize)

- jak správně volat RZP (obsah, postup, problémy 155x112)


2. Zástava masivního krvácení

- charakter krvácení, typy zranění

- nouzové zastavení silného krvácení

- tlakový obvaz (tlakové body)

- zaškrcovadlo a rizika jeho použití

- traumatický šok, protišoková opatření


3. Bezvědomí

- příčiny bezvědomí

- zjištění stavu vědomí, kontrola postiženého

- stabilizovaná poloha

- praktický nácvik trojitého manévru a stabilizované polohy


4. Zástava dechu a dechové obtíže

- příčiny (zapadnutí jazyka, cizí těleso, aspirace, popálení-poleptání, poranění hrudníku, astma aj.)

- zapadnutí jazyka - záklon a "trojitý manévr"

- cizí tělesa v dýchacích cestách - Heimlichův manévr

- pneumotorax a jeho ošetření

- podpůrné dýchání


5. Zástava oběhu - kardiopulmonální resuscitace

- určení a příznaky

- ABC sekvence

- resuscitace jedním a dvěma zachránci

- specifika resuscitace kojenců a malých dětí

- praktický nácvik kardiopulmonální resuscitace na fantomu

Cíl:

Během čtyř hodin Vás naučíme to nejzákladnější a nejpotřebnější z první pomoci, tak abyste byli schopni se vyrovnat s náhle vzniklými kritickými situacemi ve Vašem okolí. Teorie je omezena na nutné minimum, maximální důraz klademe na praktický nácvik. Kurz je určen pro všechny zájemce, kteří chtějí znát základy první pomoci, ale naše ostatní kurzy jsou pro ně příliš dlouhé.

Pozvánka na akci pro veřejnost

9. dubna 2013 v 22:29 Aktuality
Vážení,

chceme Vás tímto pozvat na 2. ročník akce pro veřejnost s názvem "Bezpečnost na silnici", která se koná v sobotu 20.4.2013 od 10:00 do 15:00 a tímto Vás chceme nejen pozvat, ale také požádat o šíření dané informace mezi Vaše kolegy, přátele, klienty...

Daná akce bude probíhat v areálu HM Globus Jenišov a můžeme Vám nabídnout následující:

- prezentace výuky a poskytování první pomoci - kardiopulmunální resuscitace s praktickým nácvikem na resuscitačních fantomech - k dispozici bude nejen figurína standardních parametrů, ale také velmi oblíbená figurína tlustého Freda a kojence pro možnost praktického srovnání,

- možnost vyzkoušení brýlí D.W.Eyes (nositelé těchto brýlí zažívají deformaci vidění, ztrátu rovnováhy a nedostatek ovládání, které dělá opilé řidiče a vyznavače tzv. "binge drinking" tak nebezpečné),

- možnost vyzkoušení trenažéru pro záchranu při dušení - Heimilchův manévr - kdy si prakticky můžete vyzkoušet daný hmat s okamžitou reakcí, zda byl Váš manévr správný či nikoli,

- maskování simulovaných poranění a jejich následné ošetření,

- budou zde přítomni zkušení lektoři, kteří Vám rádi pomohou si připomenout základy poskytování první pomoci, také zde budou k dispozici k případným dotazům, ohledně působení Oblastního spolku Českého červeného kříže v K. Varech, informovat o Bezpříspěvkovém dárcovství krve, o fungování humanitárního ošacovacího střediska, který OS ČČK KV provozuje atd.

Budeme rádi, pokud daná akce pomůže Vás vnitřně ubezpečit, že poskytnout první pomoc je v silách každého z nás, protože "První pomoc jsou dvě holé ruce, zdravý selský rozum a dobrá vůle pomoci druhému člověku".

Těšíme se na Vás a v případě dotazu nás neváhejte kontaktovat.


Velikonoční tvoření s Červeným křížem

5. dubna 2013 v 20:55 Uskutečněné akce

Za oknem to sice na jaro nevypadá, ale to karlovarskému Červenému kříži nezabránilo v tom, aby v neděli odpoledne uspořádal už druhým rokem velikonoční akci. Malí i velcí návštěvníci si vyzkoušeli pletení pomlázky nebo malování velikonočních vajíček. Pro všechny pak byly jako pohoštění připraveny velikonoční mazance a beránky.


Alespoň na chvíli tak účastníci velikonočního tvoření zapomněli, že venku místo jara stále panuje zima, i když podle kalendáře to má být úplně jinak.


Děti se učily zachraňovat životy

5. dubna 2013 v 20:53 Uskutečněné akce

O jarních prázdninách uspořádal karlovarský Červený kříž studijní středisko v Krušných horách. Týdenní pobyt v Horní Blatné využilo dvacet dětí, z nichž téměř polovina jsou mladými zdravotníky.

Pro všechny to byl úžasný odpočinek plný relaxace. K dispozici byla vynikající kuchyně a spousta atrakcí a zajímavostí, a protože letos zimní počasí přálo, užily si děti zimní procházky, bobování a sáňkování, koulování nebo stavění sněhuláka.

Hlavním cílem ovšem bylo učit se první pomoc. Pravidlem číslo jedna jako vždy bylo nikoho do výuky nenutit. Malí účastníci se tak ochotně seznámili se základními pravidly poskytování první pomoci, učili se například i techniky záchrany tonoucích včetně praktického nácviku v bazénu.

Díky tomu, co se naučili, umí absolventi tohoto soustředění zajistit základní životní funkce. Dokážou poskytnout resuscitaci a zastavit tepenné a žilní krvácení anebo ošetřit termická poranění, včetně protišokových opatření a naučili se zajišťovat přivolání odborné pomoci.