Květen 2013


Parohy a Pandury

21. května 2013 v 8:06 | Franta ´Vlk´ Wolf |  Uskutečněné akce

V sobotu 18.5.2013 se na střelnici Vojenských lesů a statků ČR,s.p., divize Karlovy Vary v Lučinách uskutečnila tradiční myslivecká přehlídka trofejí, spojená letos s oslavou 60 let vzniku VLS Velichov (nyní Karlovy Vary). Již tradičně se této akce zúčastnil i náš Oblastní spolek ČČK Karlovy Vary. V první řadě jsme zajišťovali první pomoc - naštěstí opět nebyla potřeba - a tak jsme se mohli věnovat návštěvníkům. Protože naše stanoviště bylo nedaleko Pandura, vystaveného zde Armádou ČR, našly k nám cestu především děti, jejichž největším zájmem bylo nechat si namaskovat krvavá poranění (největší úspěch slavil "zaražený střep"), ale projevovaly živý zájem i o možnost vyzkoušet si základy KPR na "Fredym" a "Miminu". Mezi návštěvníky se objevilo i několik známých z loňska; potěšující je, že si pamatovali postupy a ochotně je předvedli. Rodiče pak nejvíc zajímalo: "Jak je to vlastně s tím dýcháním z úst do úst, protože někde zaslechli, že už se nemusí…" (Tady si myslím, že by bylo velmi vhodné, kdyby například ve veřejnoprávních médiích místo tupých reklam na neprodejné nesmysly občas proběhl kratičký šot s těmito informacemi; kde jinde se to normální člověk, pokud zrovna neabsolvuje autoškolu nebo kurzy první pomoci, může dozvědět?)

Přes dopolední nepříznivé počasí, které se naštěstí umoudřilo a po poledni ukázalo i svou přívětivou tvář, se u našeho stanoviště zastavilo poměrně hodně návštěvníků. Přeji jim, aby získané znalosti nikdy nepotřebovali, a sobě, aby byli nablízku, pokud bych jejich pomoc potřeboval.

První pomoc není věda

15. května 2013 v 21:36 Uskutečněné akce

Každý z nás by měl znát alespoň minimum ze základů první pomoci. Karlovarský Červený kříž proto pro žáky deváté třídy v Jáchymově připravil začátkem května malé překvapení - hry, při kterých se bavili i vzdělávali. Hráči byli rozděleni do dvou skupin. Hrála se např. pantomima - na připravených lístečcích byly názvy kostí, orgánů nebo postupů ošetření. Úkolem bylo svému družstvu neverbálně sdělit, co bylo na lístečku napsáno. V jiné hře, která měla za úkol naučit čísla v první pomoci, bylo zase cílem co nejrychleji přiřadit správné číslo ke každému popisku.

Během těchto aktivit si žáci doplnili znalosti o zásadách první pomoci a zároveň rozvíjeli klíčové kompetence - sociální a personální: spolupráce ve skupině, chápání potřeby, komunikativní: práce s textem, naslouchání druhým, komunikace se spolužáky.

První pomoc u dětí při život ohrožujících stavech

7. května 2013 v 13:51 Nabídka

Termín:

23. května 2013 (čtvrtek)


Rozsah:

6 vyučovacích hodin (9:00 - 13:30 hod.)


Lektor:

Jaroslav Kaňka


Místo konání:

Učebna OS ČČK Kollárova 17, Karlovy Vary


Cena:

590,- Kč / osoba


Program:

1. Zabezpečení místa nehody, kontrola životních funkcí, volání RZP

- vlastní bezpečnost zachránce - kontakt s krví, masky, resuscitační roušky

- psychologické problémy zachránce a postižených

- kontrola životních funkcí (stav vědomí, dýchání, oběh, celková revize)

- jak správně volat RZP (obsah, postup, problémy 155x112)


2. Zástava masivního krvácení

- charakter krvácení, typy zranění

- nouzové zastavení silného krvácení

- tlakový obvaz (tlakové body)

- zaškrcovadlo a rizika jeho použití

- traumatický šok, protišoková opatření


3. Bezvědomí

- příčiny bezvědomí

- zjištění stavu vědomí, kontrola postiženého

- stabilizovaná poloha

- praktický nácvik trojitého manévru a stabilizované polohy


4. Zástava dechu a dechové obtíže

- příčiny (zapadnutí jazyka, cizí těleso, aspirace, popálení-poleptání, poranění

hrudníku, astma aj.)

- zapadnutí jazyka - záklon a "trojitý manévr"

- cizí tělesa v dýchacích cestách - Heimlichův manévr

- pneumotorax a jeho ošetření

- podpůrné dýchání


5. Zástava oběhu - kardiopulmonální resuscitace

- určení a příznaky

- ABC sekvence

- resuscitace jedním a dvěma zachránci

- specifika resuscitace kojenců a malých dětí

- praktický nácvik kardiopulmonální resuscitace na fantomu

Cíl:

Praktické zvládnutí diagnostiky stavu vědomí a základních postupů neodkladné resuscitace dospělých, dětí a stavů po tonutí "Guidelines 2005" a praktické zvládnutí Rautekovy zotavovací polohy (dříve stabilizované) a pochopení jejího významu při poskytování první pomoci.

Školení bude vedeno interaktivní formou, účastníci budou zapojováni do výkladu poznatků, budou mít prostor pro diskuzi a prezentaci vlastních zkušeností z praxe. Důležité informace dostanou také písemnou formou.