Srpen 2013

Letní „Zdravé stárnutí“

24. srpna 2013 v 11:47 Uskutečněné akce

V letních měsících se uskutečnil cyklus seminářů na téma "Zdravé stárnutí" za podpory krajského úřadu Karlovarského kraje. V rámci projektu, který se zaměřuje na aktivizaci seniorů v regionu, jsme volili stále aktuální témata. Z nich jasně vyplývá:

· že podpora zdraví a zdravotní informace o zdravé výživě mají prokázaný efekt v každém věku
· že fyzická aktivita snižuje pravděpodobnost úrazů
· že nekouření má prokázaný pozitivní efekt na kardiovaskulární zdraví u lidí, kteří přestali kouřit
· že trénink paměti a další duševní aktivity dokážou zabránit rozvoji demence nebo ho zpomalit
· že kontakty a pocit potřebnosti a užitečnosti u starých lidí snižují výskyt deprese a psychických onemocnění

Semináře o zdravém a aktivním stárnutí nesly názvy Zachraňte své blízké - první pomoc, nové trendy a postup, Zásady zdravé výživy, pyramida zdravé výživy, Fyziologie stárnutí, pohybová aktivita v životě seniorů, Trénink kognitivních funkcí u stárnoucípopulace aStres a zvládání stresových situací, relaxace.

Na závěr účastníci obdrželi zdravotně výchovné materiály a osvědčení o absolvování. Všichni přítomní hodnotili semináře jako přínosné, dozvěděli se totiž nové informace a navázali přátelské vztahy. V těchto seminářích budeme pokračovat až do letošního října.

Vyhlašení 7. ročníku dětské výtvarné soutěže "Bezpečná cesta do školy-školky"

11. srpna 2013 v 10:02 Aktuality


Připomeňme dětem nebezpečí na silnicích a ulicích, která hrozí každému, kdo nedodržuje pravidla silničního provozu.

Soutěž je rozdělena do dvou věkových kategorií - mladší a starší děti, obrázky je možné poslat poštou na adresu OS ČČK Karlovy Vary, Kollárova 551/17, Karlovy Vary, 360 09 nebo na email: karlovyvary@cervenykriz.eu, příp. vhodit do schránky v sídle OS ČČK KV
Obrázky nám zasílejte do 31.8.2013.
Pro vítěze jsou připraveny ceny.