Září 2013

Světový den první pomoci v Jáchymově. Děti soutěžily a učily se

17. září 2013 v 20:34 Uskutečněné akce

První pomoc a bezpečnost na silnici byl hlavním tématem letošního Světového dne první pomoci, který se už tradičně koná v září. Toto téma se bohužel samo nabízí: každých 30 vteřin dochází na světě k fatální autonehodě a více než 50 % úmrtí nastává během prvních minut po nešťastné události. Je proto nezbytné věnovat pozornost prevenci, k čemuž slouží kurzy první pomoci zaměřené na autonehody a prevenci před zraněními.

Letos proběhla výtvarná soutěž s názvem "Bezpečná cesta do školy-školky", kterou pořádal karlovarský Červený kříž. Děti měly za úkol výtvarně zpracovat témata týkající se bezpečnosti cesty do školských zařízení. Cílem bylo připomenout, jak to končívá, když se bezpečné chování podcení. Děti si také vyzkoušely své znalosti, schopnosti, dovednosti a rychlost v poskytování první pomoci. Nechyběly ani praktické ukázky na resuscitačním modelu či obvazová technika.

Cíl akce byl stejný jako v minulosti a bude stále aktuální i v budoucnu: vzbudit zájem o problematiku poskytování první pomoci. Je potřeba neustále upozorňovat na nedostatečné znalosti při tzv. život zachraňujících úkonech. A přitom stačí opravdu málo - znát pravidla a získat praktickým nácvikem zkušenost. Včasným a správným zásahem pak můžeme zachránit život nejen zraněnému cizímu člověku, ale i blízké osobě.

"Bezpečná cesta do školy-školky". Děti soutěžily a učily se

10. září 2013 v 18:20 Uskutečněné akce

Už sedmý ročník má za sebou výtvarná soutěž s názvem "Bezpečná cesta do školy-školky", kterou pořádá karlovarský Červený kříž.
I letos byla akce určená dětem od čtyř do 15 let, které soutěžily ve dvou kategoriích. Děti ze základních, ale i z mateřských a uměleckých škol měly v srpnu za úkol výtvarně zpracovat témata týkající se bezpečnosti cesty do školských zařízení.
Cílem bylo připomenout, jak to končívá, když se bezpečné chování podcení. Odborná komise vyhodnotila vždy jeden výkres z dané věkové kategorie a vítězové obdrželi věcné ceny. Malý dárek ale čekal na každého, kdo se soutěže zúčastnil.
Děkujeme všem dětem za krásné obrázky a těšíme se za rok na další setkání s dětskou výtvarnou tvorbou.