Říjen 2013

Základy záchrany tonoucích

29. října 2013 v 22:31 Nabídka

Termín:
08.11.2013 / 9:00 - 12:30 hod. (4 hodiny teoretické přednášky - učebna OS ČČK Kollárova 551/17, Karlovy Vary)

12.11.2013 / 18:00 - 19:30 hod. (2 hodiny praktického nácviku - Alžbětiny Lázně, a.s. Smetanovy sady 1145/1 K.Vary)
Lektoři:
Jaroslav Kaňka, záchranář, akreditovaný lektor první pomoci
David Němec, Karel Vít, vodní záchranáři - plavčíci
Místo konání:
08.11.2013 - učebna OS ČČK Kollárova 551/17, Karlovy Vary
12.11.2013 - Alžbětiny Lázně, a.s. Smetanovy sady 1145/1 Karlovy Vary
Rozsah:
6 vyučovacích jednotek (4 hodiny teoretických přednášek a 2 hodiny praktického nácviku v bazénu pod vedením lektorů a plavčíků)
S sebou hygienické potřeby a plavky.
Cena:
750,- Kč / osoba
Obsah:
Seznámit se s nejčastějšími příčinami tonutí. Znát principy technické pomoci tonoucímu a přivolání odborné pomoci. Naučit se dopomoc unavenému plavci a základní postupy tažení postiženého. Umět zajistit základní životní funkce, poskytnout základní laickou resuscitaci a zastavit masivní krvácení, protišoková opatření nebo ošetřit termická poranění, zejména podchlazení.
Cíl:
Základní pravidla a techniky záchrany tonoucích včetně praktického nácviku a postupy poskytování první pomoci zejména u tonutí.

V případě zámu o bližší informace nebo přihlášení na daný kurz nás kontaktujte na email: misa.sladkova@gmail.com.

Základní norma zdravotnických znalostí (ZNZZ)

22. října 2013 v 23:04 Nabídka

akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 38560/2012-201-765

Kurz bude zahájen 06.12.2013 (pátek) /15:00 - 19:00 hodin v učebně OS ČČK Kollárova 17 K. Vary. Druhá část kurzu pokračuje 07.12.2013 (sobota) /09:00 - 16:00 hodin.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na základě § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád nám udělilo akreditaci, č.j.: 38560/2012-201-765 ze dne 30.10.2012.

Základní norma zdravotnických znalostí - celkový rozsah vzdělávací akce činí 20 hodin. Školení je složeno z 9,5 hodin teoretické přípravy a 10,5 hodin praktického výcviku.
Cílem tohoto školení je příprava dobrovolných zdravotníků v základech poskytování první pomoci jak po stránce teoretických znalostí, tak po stránce praktických dovedností. Především jde o tzv. život zachraňující úkony.Vyškolení pedagogové uplatní získané znalosti při každodenní práci ve škole i při mimoškolní zájmové činnosti.

Školení je určeno především pro učitele základních a středních škol, které na toto školení vysílají podle svých potřeb jednotlivé školy v souladu se zásadami bezpečnosti práce podle Zákoníku práce. Zařazují sem obvykle tzv. učitele-zdravotníky a ty učitele, kteří školí zdravotnickou část v programu "Ochrana člověka za mimořádných událostí". Cena kurzu činí 950,- Kč.

Platnost osvědčení, které účastníci obdrží po absolvování vzdělávacího programu v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je bez časového omezení a bez povinnosti doškolování.
U zájemců z řad veřejnosti je časové omezení 4 roky a následná možnost doškolování.


V případě zámu o bližší informace nebo přihlášení na daný kurz nás kontaktujte na email: misa.sladkova@gmail.com.


Uzavírka přihlášek: 30.11.2013


Zdravotník zotavovacích akcí (ZZA)

22. října 2013 v 22:59 Nabídka

akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 38560/2012-201-765

Kurz bude zahájen 06.12.2013 (pátek) /15:00 - 19:00 hodin v učebně OS ČČK Kollárova 17 K. Vary. Druhá část kurzu pokračuje 07.12.2013 (sobota) /09:00 - 16:00 hodin. Další výuka se uskuteční 13.12.2013/15:00-19:00 a 14.12.2013/9:00-16:00, další termíny výuky domluvíme při zahájení kurzu.


Školení v normě znalostí Zdravotník zotavovacích akcí - celkový rozsah 40 hodin
je složen z 21 hodin teoretické přípravy a 19 hodin praktického výcviku rozdělených do celkem 9 témat. Cílem tohoto školení je příprava dobrovolných zdravotníků v základech poskytování první pomoci jak po stránce teoretických znalostí, tak po stránce získání praktických dovedností. Školení také seznamuje účastníky se základními povinnostmi zdravotníků zotavovacích akcí pro děti a mládež podle Zákona č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví (§ 11, ods. 1. písm. a) v platném znění.


Školení je určeno především pro pedagogické pracovníky, které na toto školení vysílají podle svých potřeb jednotlivé školy jako provozovatelé škol v přírodě, zájezdů, plaveckých kurzů apod., kde je nutné zabezpečení základní péče o zdraví jejich účastníků.
Cena kurzu činí 2 100,- Kč.


Platnost osvědčení, které účastníci obdrží po absolvování vzdělávacího programu v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je bez časového omezení a bez povinnosti doškolování.
U zájemců z řad veřejnosti je časové omezení 4 roky a následná možnost doškolování.

V případě zámu o bližší informace nebo přihlášení na daný kurz nás kontaktujte na email: misa.sladkova@gmail.com.

Uzavírka přihlášek: 30.11.2013