Listopad 2013


Zachráníš život? 2013

23. listopadu 2013 v 21:23 Uskutečněné akce

Akci s názvem Zachráníš život? uspořádal v sobotu 16. 11. v hypermarketu Globus karlovarský Červený kříž. Jejím cílem bylo zlepšit informovanost veřejnosti o první pomoci, zmírnit obavy lidí, kteří se nečekaně ocitnou v roli záchranářů, a zvýšit jejich znalosti a dovednosti v praktické části resuscitace.
Mnohé z přihlížejících překvapila fyzická náročnost při oživování na figurínách. Samozřejmostí bylo maskování poranění, různá krvácení, rozsáhlé popáleniny či modřiny. Desítky lidí si vyzkoušeli tzv. opilecké brýle nebo si nechali změřit tlak. Odměnou jim byly drobné propagační předměty s tématikou první pomoci.
Pořádání podobných akcí je potřebné, aby lidem připomněly, že první pomoc jsou v podstatě jen dvě holé ruce, zdravý selský rozum a dobrá vůle pomoci druhému člověku. Podle průzkumů vyjíždí záchranáři v Česku ke zhruba 8000 případů resuscitace ročně a jen kolem 15 procent pacientů skončí bez následků. Včasné poskytnutí první pomoci může zvýšit podíl lidí, kteří se vrátí do normálního života, až na 70 procent.
Fotky z dané akce jsou v sekci galerie.

Přednášky pro seniory

16. listopadu 2013 v 21:49 Uskutečněné akce
Semináře o zdravém a aktivním stárnutí s názvy Zásady zdravé výživy, pyramida zdravé výživy a Trénink kognitivních funkcí u stárnoucí populace se uskutečnily ve dnech 5. a 7.11.2013.

Celkem se do tohoto projektu zapojilo 20 seniorů z celého regionu (průměrný věk 69 let, procentní zastoupení mužů (20%) a žen (80%). Nabídkou bylo i zdravotní vyšetření - měření krevního tlaku a cukru.


Na závěr senioři obdrželi zdravotně výchovné materiály a osvědčení o absolvování. Všichni přítomní hodnotili semináře jako přínosné, dověděli se nové informace a navázali přátelské vztahy.


Čtyři hodiny pro život

11. listopadu 2013 v 21:40 Nabídka

Rozsah: 4 vyučovací hodiny (9:00 - 12:15)

Lektor: Jaroslav Kaňka, záchranář, akreditovaný lektor první pomoci

Datum: 20. listopadu 2013

Místo konání: učebna OS ČČK Kollárova 17, Karlovy Vary

Cena: 450,- Kč / osoba,

Obsah:

1. Zabezpečení místa nehody, kontrola životních funkcí, volání RZP
- vlastní bezpečnost zachránce - kontakt s krví, masky, resuscitační roušky
- psychologické problémy zachránce a postižených
- kontrola životních funkcí (stav vědomí, dýchání, oběh, celková revize)
- jak správně volat RZP (obsah, postup, problémy 155x112)
2. Zástava masivního krvácení
- charakter krvácení, typy zranění
- nouzové zastavení silného krvácení
- tlakový obvaz (tlakové body)
- zaškrcovadlo a rizika jeho použití
- traumatický šok, protišoková opatření
3. Bezvědomí
- příčiny bezvědomí
- zjištění stavu vědomí, kontrola postiženého
- stabilizovaná poloha
- praktický nácvik trojitého manévru a stabilizované polohy
4. Zástava dechu a dechové obtíže
- příčiny (zapadnutí jazyka, cizí těleso, aspirace, popálení-poleptání, poranění hrudníku, astma aj.)
- zapadnutí jazyka - záklon a "trojitý manévr"
- cizí tělesa v dýchacích cestách - Heimlichův manévr
- pneumotorax a jeho ošetření
- podpůrné dýchání
5. Zástava oběhu - kardiopulmonální resuscitace
- určení a příznaky
- ABC sekvence
- resuscitace jedním a dvěma zachránci
- specifika resuscitace kojenců a malých dětí
- praktický nácvik kardiopulmonální resuscitace na fantomu

Cíl:
Během čtyř hodin Vás naučíme to nejzákladnější a nejpotřebnější z první pomoci, tak abyste byli schopni se vyrovnat s náhle vzniklými kritickými situacemi ve Vašem okolí. Teorie je omezena na nutné minimum, maximální důraz klademe na praktický nácvik. Kurz je určen pro všechny zájemce, kteří chtějí znát základy první pomoci, ale naše ostatní kurzy jsou pro ně příliš dlouhé.

V případě zámu o bližší informace nebo přihlášení na daný kurz nás kontaktujte na email: misa.sladkova@gmail.com.

Sbírky pro Filipíny

11. listopadu 2013 v 20:17 Aktuality

*Kod pro QR platbu* zjednodusuje zadani platebnich udaju v ramci mobilni aplikace
jednotlivych bank (po nacteni je v ramci prikazu prednastaven ucet verejne sbirky CCK c.
222885/5500, variabilni symbol 777 a zprava pro prijemce "Prispevek na Fond humanity CCK
- Filipiny"), takze jej pripojujte k informaci o prispevku pomoci prevodu na sbirkove
konto. Lze vyuzit i na tistenych materialech.Vsechny způsoby, jakym CCK shromazduje financni prostredky na pomoc obetem tajfunu na
Filipinach, a blizsi informace o pomoci poskytovane Cervenym krizem naleznete na webovych
strankach CCK (http://www.cervenykriz.eu/cz/443.aspx).


První pomoc u dětí při úrazech a neúrazových naléhavých stavech

3. listopadu 2013 v 19:45 Nabídka

Akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 11823/2013-201-303

Termín:
Středa 13.11.2013 9:00 - 13:15 hod

Rozsah:
6 vyučovacích hodin
Lektor :
Jaroslav Kaňka, záchranář, akreditovaný lektor první pomoci
Místo konání :
učebna OS ČČK Kollárova 551/17, Karlovy Vary
Cena :
590,- Kč / osoba,

Program :
1. První pomoc při úrazech
o poranění hlavy
o poranění páteře a míchy
o poranění hrudníku
o poranění břicha
o poranění pohybového aparátu
o rány
o tepelná poranění
o úraz elektrickým proudem
o tonutí

2. První pomoc při neúrazových naléhavých stavech
o horečka
o stavy dušnosti
o anafylaktický šok
o záchvaty křečí
o mdloba
o cizí těleso v těle dítěte
o bolesti břicha, náhlé příhody břišní

3. První pomoc při otravách

Cíl:
Účastníci získají základní informace o úrazech a neúrazových naléhavých stavech se kterými se můžou setkat kdykoliv doma, ve škole, na ulici či v kolektivu přátel. Naučí se základním zásadám poskytování první pomoci, pozornost je věnována praktické části včetně obvazové techniky
Školení bude vedeno interaktivní formou, účastníci budou zapojováni do výkladu poznatků, budou mít prostor pro diskuzi a prezentaci vlastních zkušeností z praxe.
V případě zámu o bližší informace nebo přihlášení na daný kurz nás kontaktujte na email: misa.sladkova@gmail.com.