Leden 2014

Drogy a první pomoc

27. ledna 2014 v 21:46 Nabídka
akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 11 823/2013-201-303

Termín:
14. února 2014 (pátek)

Rozsah:
6 vyučovacích hodin (9:00 - 13:30 hod.)

Lektor:
Jaroslav Kaňka

Místo konání:
Učebna OS ČČK Kollárova 17, K. Vary

Cena:
590,- Kč / osoba

Program:
První pomoc při předávkování
Mdloba
Bezvědomí
Zástava oběhu - kardiopulmonální resuscitace
- určení a příznaky
- ABC sekvence
- resuscitace jedním a dvěma zachránci
- praktický nácvik kardiopulmonální resuscitace na fantomu
Zástava dechu a dechové obtíže
- příčiny
- zapadnutí jazyka - záklon a "trojitý manévr"
- cizí tělesa v dýchacích cestách - Heimlichův manévr
- podpůrné dýchání
První pomoc při otravách
- intoxikace alkoholem
- intoxikace drogami
- intoxikace léky včetně suicidia

Cíl vzdělávací akce
Cílem semináře je rozšířit teoretické vědomosti a především praktické dovednosti pedagogů. Seminář dává základní, ale současné a aktuální informace k poskytování v první pomoci, základní přehled o postupech vedoucích k záchraně zdraví či života. Cílem semináře je si tyto znalosti utvrdit a osvěžit, doplnit mezery a teoreticky se připravit na náhlé stavy v terénu. Lektor účastníkům přiblíží problematiku na modelových příkladech ze své bohaté praxe. Součástí přednášky bude zvládnutí jednotlivých život zachraňujících postupů.
Bližší informace získáte na emailu misa.sladkova@gmail.com nebo na
tel. 722 788 014. Na kurz je nutné se přihlásit také prostřednictvím těchto kontaktů.

Základní principy první pomoci s ohledem na školská zařízení

27. ledna 2014 v 21:42 Nabídka
akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 11 823/2013-201-303
Termín:
10. února 2014 (pondělí)

Rozsah:
4 vyučovací hodiny (9:00 - 12.15 hod.)

Lektor:
Jaroslav Kaňka

Místo konání:
Učebna OS ČČK Kollárova 17,
Karlovy Vary

Cena:
450,- Kč / osoba

Program:
Účastníci se teoreticky seznámí s nejnovějšími poznatky v postupech při poskytování první pomoci.
Lektor účastníkům přiblíží problematiku na modelových příkladech ze své bohaté praxe.

1. První pomoc - Kardiopulmonální resuscitace GL 2010 (resuscitační pravidla schválená Evropskou
resuscitační radou):
a. Zásady poskytování první pomoci, volání ZZS, bezpečnost na místě události
b. Bezvědomí
c. Kardiopulmonální resuscitace - dospělý, dítě

2. První pomoc u stavů bezprostředního ohrožení života
a. Zástava masivního zevního krvácení
b. Vnitřní krvácení a prevence šoku
c. Tonutí
d Úraz elektrickým proudem
c. uzávěr dýchacích cest cizím tělesem

Cíl vzdělávací akce
Cílem semináře je rozšířit teoretické vědomosti a především praktické dovednosti pedagogů. Seminář dává základní, ale současné a aktuální informace k poskytování v první pomoci, základní přehled o postupech vedoucích k záchraně zdraví či života. Cílem semináře je si tyto znalosti utvrdit a osvěžit, doplnit mezery a teoreticky se připravit na náhlé stavy v terénu. Lektor účastníkům přiblíží problematiku na modelových příkladech ze své bohaté praxe. Součástí přednášky bude zvládnutí jednotlivých život zachraňujících postupů.

V případě zámu o bližší informace nebo přihlášení na daný kurz nás kontaktujte na email: misa.sladkova@gmail.com.

Novinky v předlékařské první poomoci

27. ledna 2014 v 21:38 Nabídka
Akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 27334/2012-25-520


Praktický seminář dává základní, ale současné a aktuální informace k poskytování v předlékařské první pomoci, základní přehled o postupech vedoucích k záchraně zdraví či života. Výuková norma život zachraňujících úkonů, novinky v oblasti resuscitace (GUIDELINES 2010), nejdůležitější aktualizované postupy život zachraňujících úkonů.
Cílem semináře je si tyto znalosti utvrdit a osvěžit, doplnit mezery a teoreticky se připravit na náhlé stavy v terénu. Lektor účastníkům přiblíží problematiku na modelových příkladech ze své bohaté praxe. Součástí přednášky bude zvládnutí jednotlivých život zachraňujících postupů

Témata:
1. Základní postupy a zásady předlékařské první pomoci.
2. Zástava krvácení, ošetření drobných krvácejících poranění.
3. Bezvědomí a zástava životních funkcí.
4. Šokové stavy, pneumotorax.
5. Poranění pohybového aparátu.
6. Tepelná poškození organismu.
7.Další závažná poranění, postupy při více poraněných a mimořádných situacích, psychologická první pomoc.
8. Závěrečná souhrnná praxe - řešení modelových situací. Ideální poměr teoretické a praktické výuky, seminář je koncipován tak, aby nejméně polovinu časové dotace tvořila praxe a ukázky figurantů.
Termín:

05.02.2013 9:00-13:30, 14:00-18:30

Lektor :
Jaroslav Kaňka, záchranář, akreditovaný lektor první pomoci
Místo konání :
Učebna OS ČČK Kollárova 17, Karlovy Vary
Cena :

590,-- Kč

V případě zámu o bližší informace nebo přihlášení na daný kurz nás kontaktujte na email: misa.sladkova@gmail.com.

Den otevřených dveří na Červeném kříži 2014

27. ledna 2014 v 20:47 Uskutečněné akce
V sobotu 25. ledna otevřel karlovarský Červený kříž své dveře všem zájemcům o prohlídku našich prostor. Od devíti hodin tak mohli přicházet návštěvníci, kteří se chtěli dozvědět něco o činnosti naší organizace.

Dopolední blok byl zaměřený hlavně na humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovnou oblast. Odpolední program potom zaplnila přednáška, film a následná diskuse.

K vidění byl film Základy první pomoci - Doporučené postupy k záchraně života a zdraví. Na úvodní teoretický výklad maskéři připravili různé druhy poranění modelových situací a návštěvníci si sami vyzkoušeli ošetřovat zraněné. Dozvěděli se také, jaké je poslání a plnění úkolů ČČK.

Příjemně nás překvapil velký zájem - přivítali jsme téměř 50 návštěvníků, kteří si odnesli například příručky nebo omalovánky s tématikou první pomoci.

Fotografie z akce - viz. Galerie.


První pomoc u dětí při úrazech a neúrazových naléhavých stavech

13. ledna 2014 v 23:00 Nabídka
Akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 11823/2013-201-303


Termín:
Pondělí 27.01.2014 9:00 - 13:15 hod
Rozsah :
6 vyučovacích hodin
Lektor :
Jaroslav Kaňka, záchranář, akreditovaný lektor první pomoci
Místo konání :
učebna OS ČČK Kollárova 551/17, Karlovy Vary
Cena :
590,- Kč / osoba,

Program :
1. První pomoc při úrazech
o poranění hlavy
o poranění páteře a míchy
o poranění hrudníku
o poranění břicha
o poranění pohybového aparátu
o rány
o tepelná poranění
o úraz elektrickým proudem
o tonutí

2. První pomoc při neúrazových naléhavých stavech
o horečka
o stavy dušnosti
o anafylaktický šok
o záchvaty křečí
o mdloba
o cizí těleso v těle dítěte
o bolesti břicha, náhlé příhody břišní

  1. První pomoc při otravách

Cíl:
Účastníci získají základní informace o úrazech a neúrazových naléhavých stavech se kterými se můžou setkat kdykoliv doma, ve škole, na ulici či v kolektivu přátel. Naučí se základním zásadám poskytování první pomoci, pozornost je věnována praktické části včetně obvazové techniky
Školení bude vedeno interaktivní formou, účastníci budou zapojováni do výkladu poznatků, budou mít prostor pro diskuzi a prezentaci vlastních zkušeností z praxe.
V případě zámu o bližší informace nebo přihlášení na daný kurz nás kontaktujte na email: misa.sladkova@gmail.com.

Čtyři hodiny pro život

13. ledna 2014 v 22:56 Nabídka
Rozsah: 4 vyučovací hodiny (9:00 - 12:15)
Lektor: Jaroslav Kaňka, záchranář, akreditovaný lektor první pomoci
Datum: 22. ledna 2014
Místo konání: učebna OS ČČK Kollárova 17, Karlovy Vary
Cena: 450,- Kč / osoba,

Obsah:

1. Zabezpečení místa nehody, kontrola životních funkcí, volání RZP
- vlastní bezpečnost zachránce - kontakt s krví, masky, resuscitační roušky
- psychologické problémy zachránce a postižených
- kontrola životních funkcí (stav vědomí, dýchání, oběh, celková revize)
- jak správně volat RZP (obsah, postup, problémy 155x112)
2. Zástava masivního krvácení
- charakter krvácení, typy zranění
- nouzové zastavení silného krvácení
- tlakový obvaz (tlakové body)
- zaškrcovadlo a rizika jeho použití
- traumatický šok, protišoková opatření
3. Bezvědomí
- příčiny bezvědomí
- zjištění stavu vědomí, kontrola postiženého
- stabilizovaná poloha
- praktický nácvik trojitého manévru a stabilizované polohy
4. Zástava dechu a dechové obtíže
- příčiny (zapadnutí jazyka, cizí těleso, aspirace, popálení-poleptání, poranění hrudníku, astma aj.)
- zapadnutí jazyka - záklon a "trojitý manévr"
- cizí tělesa v dýchacích cestách - Heimlichův manévr
- pneumotorax a jeho ošetření
- podpůrné dýchání
5. Zástava oběhu - kardiopulmonální resuscitace
- určení a příznaky
- ABC sekvence
- resuscitace jedním a dvěma zachránci
- specifika resuscitace kojenců a malých dětí
- praktický nácvik kardiopulmonální resuscitace na fantomu
Cíl:
Během čtyř hodin Vás naučíme to nejzákladnější a nejpotřebnější z první pomoci, tak abyste byli schopni se vyrovnat s náhle vzniklými kritickými situacemi ve Vašem okolí. Teorie je omezena na nutné minimum, maximální důraz klademe na praktický nácvik.Kurz je určen pro všechny zájemce, kteří chtějí znát základy první pomoci, ale naše ostatní kurzy jsou pro ně příliš dlouhé.

V případě zámu o bližší informace nebo přihlášení na daný kurz nás kontaktujte na email: misa.sladkova@gmail.com.