Duben 2014

První pomoc není věda

20. dubna 2014 v 21:29 Uskutečněné akce
V úterý 8. dubna proběhlo na základní škole v Tuhnicích okresní kolo soutěže mladých zdravotníků. Úkoly pro soutěžící družstva vycházely z běžných životních situací, které
mohou kohokoliv potkat, a přestože v každé kategorii mohl vyhrát jen jeden z týmů, vítězem je každý, koho jeho znalosti připraví na nepříjemné události.

Soutěžící museli během soutěže ošetřit tepenné krvácení, popáleniny, otevřené zlomeniny či zajistit obnovu základních životních funkcí. Rozhodčí při hodnocení vyžadovali precizní ošetření daných zranění. Díky tomu výborně fungovala zpětná vazba - soutěžící okamžitě věděli, jakých chyb se dopustili a za co jim byly strženy body. Kromě praktických
dovedností pak předvedli porotě i své teoretické znalosti v testových úlohách.

V kategorii I. stupeň ZŠ zvítězila Stará Role Truhlářská a v kategorii II. stupeň uspěla ZŠ Karlovy Vary Konečná. Oba týmy postupují do krajského kola, které v květnu hostí Plzeň.

S pocitem dobře odvedeného výkonu, který závěrem ohodnotila hlavní rozhodčí soutěže, nakonec odjížděli všichni soutěžící. Každý navíc dostal nějakou odměnu, takže se nikdo nevracel domů s prázdnou. Věříme, že žáci budou nadále trénovat své dovednosti a znalosti, které mohou ve svém životě zúročit.


Základní norma zdravotnických znalostí (ZNZZ)

2. dubna 2014 v 23:15 Nabídka
akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 38560/2012-201-765Kurz bude zahájen 25.04.2014 (pátek) /15:00 - 19:00 hodin v učebně OS ČČK Kollárova 17 K. Vary. Druhá část kurzu pokračuje 26.04.2014 (sobota) /09:00 - 16:00 hodin.Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na základě § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád nám udělilo akreditaci, č.j.: 38560/2012-201-765 ze dne 30.10.2012.


Základnínorma zdravotnických znalostí - celkový rozsah vzdělávací akce činí 20 hodin. Školení je složeno z 9,5 hodin teoretické přípravy a 10,5 hodin praktického výcviku.
Cílem tohoto školení je příprava dobrovolných zdravotníků v základech poskytování první pomoci jak po stránce teoretických znalostí, tak po stránce praktických dovedností. Především jde o tzv. život zachraňující úkony.Vyškolení pedagogové uplatní získané znalosti při každodenní práci ve škole i při mimoškolní zájmové činnosti.


Školení je určeno především pro učitele základních a středních škol, které na toto školení vysílají podle svých potřeb jednotlivé školy v souladu se zásadami bezpečnosti práce podle Zákoníku práce. Zařazují sem obvykle tzv. učitele-zdravotníky a ty učitele, kteří školí zdravotnickou část v programu "Ochrana člověka za mimořádných událostí". Cena kurzu činí 950,- Kč.


Platnost osvědčení, které účastníci obdrží po absolvování vzdělávacího programu v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je bez časového omezení a bez povinnosti doškolování.


Informace na tel. čísle 722 788 014.

Zdravotník zotavovacích akcí pro pedagogické pracovníky (ZZA)

2. dubna 2014 v 23:15 Nabídka
akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 38560/2012-201-765Kurz bude zahájen 25.04.2014 (pátek) /15:00 - 19:00 hodin v učebně OS ČČK Kollárova 17 K. Vary. Druhá část kurzu pokračuje 26.04.2014 (sobota) /09:00 - 16:00 hodin. Další výuka se uskuteční 02.05.2014/15:00-19:00 a 09.05.2014/15:00-19:00, další termíny výuky domluvíme při zahájení kurzu.Školení v normě znalostí Zdravotník zotavovacích akcí - celkový rozsah 40 hodin, je složen z 21 hodin teoretické přípravy a 19 hodin praktického výcviku rozdělených do celkem 9 témat. Cílem tohoto školení je příprava dobrovolných zdravotníků v základech poskytování první pomoci jak po stránce teoretických znalostí, tak po stránce získání praktických dovedností. Školení také seznamuje účastníky se základními povinnostmi zdravotníků zotavovacích akcí pro děti a mládež podle Zákona č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví (§ 11, ods. 1. písm. a) v platném znění.


Školení je určeno především pro pedagogické pracovníky, které na toto školení vysílají podle svých potřeb jednotlivé školy jako provozovatelé škol v přírodě, zájezdů, plaveckých kurzů apod., kde je nutné zabezpečení základní péče o zdraví jejich účastníků.


Cena kurzu činí 2 100,- Kč.


Platnost osvědčení, které účastníci obdrží po absolvování vzdělávacího programu v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je bez časového omezení a bez povinnosti doškolování.


Informace na tel. čísle 722 788 014.