Květen 2014

Základní norma zdravotnických znalostí (ZNZZ)

28. května 2014 v 23:51 Nabídka
akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 38560/2012-201-765
Kurz bude zahájen 20.06.2014 (pátek) /15:00 - 19:00 hodin v učebně OS ČČK Kollárova 17 K. Vary. Druhá část kurzu pokračuje 21.06.2014 (sobota) /09:00 - 16:00 hodin.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na základě § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád nám udělilo akreditaci, č.j.: 38560/2012-201-765 ze dne 30.10.2012.
Základní norma zdravotnických znalostí - celkový rozsah vzdělávací akce činí 20 hodin. Školení je složeno z 9,5 hodin teoretické přípravy a 10,5 hodin praktického výcviku.
Cílem tohoto školení je příprava dobrovolných zdravotníků v základech poskytování první pomoci jak po stránce teoretických znalostí, tak po stránce praktických dovedností. Především jde o tzv. život zachraňující úkony.Vyškolení pedagogové uplatní získané znalosti při každodenní práci ve škole i při mimoškolní zájmové činnosti.

Školení je určeno především pro učitele základních a středních škol, které na toto školení vysílají podle svých potřeb jednotlivé školy v souladu se zásadami bezpečnosti práce podle Zákoníku práce. Zařazují sem obvykle tzv. učitele-zdravotníky a ty učitele, kteří školí zdravotnickou část v programu "Ochrana člověka za mimořádných událostí". Cena kurzu činí 950,- Kč.
Platnost osvědčení, které účastníci obdrží po absolvování vzdělávacího programu v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je bez časového omezení a bez povinnosti doškolování.

Termín pro podání přihlášek: 13.06.2014
Informace na tel. čísle 722 788 014

Zdravotník zotavovacích akcí (ZZA)

28. května 2014 v 23:49 Nabídka
akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 38560/2012-201-765

Kurz bude zahájen 20.06.2014 (pátek) /15:00 - 19:00 hodin v učebně OS ČČK Kollárova 17 K. Vary. Druhá část kurzu pokračuje 21.06.2014 (sobota) /09:00 - 16:00 hodin. Další výuka se uskuteční 27.06.2014/15:00-19:00 a 28.06.2014/15:00-19:00, další termíny výuky domluvíme při zahájení kurzu.
Školení v normě znalostí Zdravotník zotavovacích akcí - celkový rozsah 40 hodin
je složen z 21 hodin teoretické přípravy a 19 hodin praktického výcviku rozdělených do celkem 9 témat. Cílem tohoto školení je příprava dobrovolných zdravotníků v základech poskytování první pomoci jak po stránce teoretických znalostí, tak po stránce získání praktických dovedností. Školení také seznamuje účastníky se základními povinnostmi zdravotníků zotavovacích akcí pro děti a mládež podle Zákona č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví (§ 11, ods. 1. písm. a) v platném znění.
Školení je určeno především pro pedagogické pracovníky, které na toto školení vysílají podle svých potřeb jednotlivé školy jako provozovatelé škol v přírodě, zájezdů, plaveckých kurzů apod., kde je nutné zabezpečení základní péče o zdraví jejich účastníků.
Cena kurzu činí 2 100,- Kč.
Platnost osvědčení, které účastníci obdrží po absolvování vzdělávacího programu v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je bez časového omezení a bez povinnosti doškolování.

Termín pro podání přihlášek: 13.06.2014


Informace na tel. čísle 722 788 014.


Drogy a první pomoc

19. května 2014 v 22:33 Nabídka
akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 11 823/2013-201-303

Termín:

26.května 2014 (pondělí)
Rozsah:

6 vyučovacích hodin (9:00 - 13:30 hod.)

Lektor:

Jaroslav Kaňka

Místo konání:

Učebna OS ČČK Kollárova 17, K. Vary

Cena:

590,- Kč / osoba

Program:

První pomoc při předávkování
Mdloba
Bezvědomí
Zástava oběhu - kardiopulmonální resuscitace
- určení a příznaky
- ABC sekvence
- resuscitace jedním a dvěma zachránci
- praktický nácvik kardiopulmonální resuscitace na fantomu
Zástava dechu a dechové obtíže
- příčiny
- zapadnutí jazyka - záklon a "trojitý manévr"
- cizí tělesa v dýchacích cestách - Heimlichův manévr
- podpůrné dýchání
První pomoc při otravách
- intoxikace alkoholem
- intoxikace drogami
- intoxikace léky včetně suicidia

Cíl vzdělávací akce

Cílem semináře je rozšířit teoretické vědomosti a především praktické dovednosti pedagogů. Seminář dává základní, ale současné a aktuální informace k poskytování v první pomoci, základní přehled o postupech vedoucích k záchraně zdraví či života. Cílem semináře je si tyto znalosti utvrdit a osvěžit, doplnit mezery a teoreticky se připravit na náhlé stavy v terénu. Lektor účastníkům přiblíží problematiku na modelových příkladech ze své bohaté praxe. Součástí přednášky bude zvládnutí jednotlivých život zachraňujících postupů.
Bližší informace získáte na emailu misa.sladkova@gmail.com nebo na
tel. 722 788 014. Na kurz je nutné se přihlásit také prostřednictvím těchto kontaktů.

Světový den Červeného kříže 2014

17. května 2014 v 13:14 Uskutečněné akce
Osmý květen je dnem, kdy pravidelně pořádáme akci ke Světovému dni Červeného kříže. Letošní program jsme rozdělili do dvou částí: dopoledne proběhl kurz s názvem Problematika první pomoci, odpoledne pak Den zdraví se zaměřením na zdravou výživu a tělesnou a duševní pohodu.
Zájemci měli - stejně jako na některých jiných našich akcích - možnost vyzkoušet si populární brýle D. W. Eyes a zažít s nimi deformaci vidění, ztrátu rovnováhy a nedostatek ovládání, které dělá opilé řidiče a vyznavače tzv. "binge drinking" tak nebezpečné. Tento zážitek si nechal ujít jen málokdo z několika desítek návštěvníků, které tradiční den tentokrát přilákal.

Novinky v předlékařské první pomoci

5. května 2014 v 23:08 Nabídka
Akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 27334/2012-25-520


Praktický seminář dává základní, ale současné a aktuální informace k poskytování v předlékařské první pomoci, základní přehled o postupech vedoucích k záchraně zdraví či života. Výuková norma život zachraňujících úkonů, novinky v oblasti resuscitace (GUIDELINES 2010), nejdůležitější aktualizované postupy život zachraňujících úkonů.
Cílem semináře je si tyto znalosti utvrdit a osvěžit, doplnit mezery a teoreticky se připravit na náhlé stavy v terénu. Lektor účastníkům přiblíží problematiku na modelových příkladech ze své bohaté praxe. Součástí přednášky bude zvládnutí jednotlivých život zachraňujících postupů

Termín:

Středa 14.05.2014 9:00-13:30

Lektor :
Jaroslav Kaňka, záchranář, akreditovaný lektor první pomoci
Místo konání :
Učebna OS ČČK Kollárova 17, Karlovy Vary
Cena :

590,-- Kč
Témata:
1. Základní postupy a zásady předlékařské první pomoci.
2. Zástava krvácení, ošetření drobných krvácejících poranění.
3. Bezvědomí a zástava životních funkcí.
4. Šokové stavy, pneumotorax.
5. Poranění pohybového aparátu.
6. Tepelná poškození organismu.
7.Další závažná poranění, postupy při více poraněných a mimořádných situacích, psychologická první pomoc.
8. Závěrečná souhrnná praxe - řešení modelových situací. Ideální poměr teoretické a praktické výuky, seminář je koncipován tak, aby nejméně polovinu časové dotace tvořila praxe a ukázky figurantů.

V případě zájmu o bližší informace nebo přihlášení na daný kurz nás kontaktujte na email: misa.sladkova@gmail.com.Bezpečnosti na silnici 2014

3. května 2014 v 9:47 Uskutečněné akce
V době, kdy varovně roste počet dopravních nehod, se v Karlových Varech uskutečnila akce Bezpečnost na silnicích 2014. Cílem kampaně, která proběhla 26. dubna, bylo upozornit na nebezpečí vyplývající z chování nejen ostatních účastníků silničního provozu, ale i svého vlastního. Děti nestačí seznámit pouze s pravidly silničního provozu, musí také získat dostatek praktických zkušeností. A to se podařilo - ať už při hrách nebo při dalších činnostech.

Novinkou při poskytování první pomoci jsou specializované aplikace mobilních telefonů. Několik NS vyvinulo program, který umožňuje lidem na celém světě přístup k informacím v momentě poskytování první pomoci. Aplikaci si může každý stáhnout do svého chytrého telefonu, je k dispozici v češtině a je plně přizpůsobena českým podmínkám pro telefony s OS Android a Apple iOS. Je jednoduchá, zdarma a můžete s její pomocí zachránit lidský život. Aplikace však nenahrazuje účast na kurzu první pomoci, neboť neposkytuje možnost praktického nácviku. ČČK doporučuje všem uživatelům účast na kurzu první pomoci vedeném kvalifikovaným instruktorem.

Během kampaně jsme zaznamenali kladný ohlas účastníků na problematiku první pomoci. Nejvíc zaujal už tradičně praktický nácvik první pomoci, zejména možnost nácviku na kardiopulmonálních resuscitačních modelech a použití brýlí D. W. Eyes. Ten, kdo si brýle vyzkouší, zažije deformaci vidění, ztrátu rovnováhy a nedostatek ovládání, které dělá opilé řidiče a vyznavače tzv. "binge drinking" tak nebezpečné. O vyzkoušení chůze s těmito brýlemi byl opravdu velký zájem.

Odměnou všem pak byly drobné propagační předměty s tématikou první pomoci.

(Foto z akce jsou uveřejněny v Galerii).