Říjen 2014


Základní norma zdravotnických znalostí (ZNZZ) pro pracovníky v sociálních službách

14. října 2014 v 1:12 Výuka první pomoci pro sociální oblast
akreditovanývzdělávací program MPSV: 2010/1168-PC/SP/VP/PP
Kurz bude zahájen 31.10.2014 (pátek) /15:30 - 18:30 hodin v učebně OS ČČK Kollárova 17 K. Vary. Druhá část kurzu pokračuje 1.11.2014 (sobota) /09:00 - 17:00 hodin.
Cíl vzdělávací akce:
  • Rozvíjet kompetence v oblasti poskytování první pomoci a zdravotnického minima. Seznámit účastníky se základními typy nejčastějších onemocnění klientů v sociálních službách.
  • Osvojit si zvládání akutních stavů u klientů sociálních služeb.
  • Vytvořit a rozvíjet kompetence v oblasti realizace sociálních služeb s ohledem na chronická onemocnění klientů. Umožnit získání dovedností pro poskytování první pomoci u klientů.
  • Naučit účastníky obecné zásady první pomoci a účinné postupy vedoucí k záchraně života s důrazem na vlastní bezpečnost. Vytvořit základní povědomí o první pomoci v oblasti prevence, práva a fungování Zdravotnické záchranné služby.
Cena kurzu činí 950,- Kč.
Informace na tel. čísle 722 788 014.

Termín pro podání přihlášek: 24.10.2014.

Základní norma zdravotnických znalostí (ZNZZ) pro pedagogické pracovníky / veřejnost

14. října 2014 v 1:09 Nabídka
akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 38560/2012-201-765

Kurz bude zahájen 31.10.2014 (pátek) /15:30 - 18:30 hodin v učebně OS ČČK Kollárova 17, K. Vary. Druhá část kurzu pokračuje 01.11.2014 (sobota) /09:00 - 17:00 hodin a poté 14.11.2014 (pátek) /15:30 - 18:30 hodin.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na základě § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád nám udělilo akreditaci, č.j.: 38560/2012-201-765 ze dne 30.10.2012.

Základní norma zdravotnických znalostí - celkový rozsah vzdělávací akce činí 20 hodin. Školení je složeno z 9,5 hodin teoretické přípravy a 10,5 hodin praktického výcviku.
Cílem tohoto školení je příprava dobrovolných zdravotníků v základech poskytování první pomoci jak po stránce teoretických znalostí, tak po stránce praktických dovedností. Především jde o tzv. život zachraňující úkony.Vyškolení pedagogové uplatní získané znalosti při každodenní práci ve škole i při mimoškolní zájmové činnosti.

Školení je určeno především pro učitele základních a středních škol, které na toto školení vysílají podle svých potřeb jednotlivé školy v souladu se zásadami bezpečnosti práce podle Zákoníku práce. Zařazují sem obvykle tzv. učitele-zdravotníky a ty učitele, kteří školí zdravotnickou část v programu "Ochrana člověka za mimořádných událostí". Cena kurzu činí 950,- Kč.

Platnost osvědčení, které účastníci obdrží po absolvování vzdělávacího programu v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je bez časového omezení a bez povinnosti doškolování.

Informace na tel. čísle 722 788 014.

Termín pro podání přihlášek: 24.10.2014.

Zdravotník zotavovacích akcí (ZZA) pro pedagogické pracovníky / veřejnost

14. října 2014 v 1:08 Nabídka
akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 38560/2012-201-765

Kurz bude zahájen 31.10.2014 (pátek) /15:30 - 18:30 hodin v učebně OS ČČK Kollárova 17 K. Vary. Druhá část kurzu pokračuje 01.11.2014 (sobota) /09:00 - 17:00 hodin. Další výuka se uskuteční 14.11.2014/15:30-18:30 a 15.11.2014/09:00-17:00, další termíny výuky domluvíme při zahájení kurzu.

Školení v normě znalostí Zdravotník zotavovacích akcí - celkový rozsah 40 hodin
je složen z 21 hodin teoretické přípravy a 19 hodin praktického výcviku rozdělených do celkem 9 témat. Cílem tohoto školení je příprava dobrovolných zdravotníků v základech poskytování první pomoci jak po stránce teoretických znalostí, tak po stránce získání praktických dovedností. Školení také seznamuje účastníky se základními povinnostmi zdravotníků zotavovacích akcí pro děti a mládež podle Zákona č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví (§ 11, ods. 1. písm. a) v platném znění.
Školení je určeno především pro pedagogické pracovníky, které na toto školení vysílají podle svých potřeb jednotlivé školy jako provozovatelé škol v přírodě, zájezdů, plaveckých kurzů apod., kde je nutné zabezpečení základní péče o zdraví jejich účastníků.
Cena kurzu činí 2 100,- Kč.
Platnost osvědčení, které účastníci obdrží po absolvování vzdělávacího programu v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je bez časového omezení a bez povinnosti doškolování.

Informace na tel. čísle 722 788 014.

Termín pro podání přihlášek: 24.10.2014

Základní principy první pomoci s ohledem na školská zařízení

8. října 2014 v 22:54 Nabídka
akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 11 823/2013-201-303

Termín:
21. 10. 2014 (úterý)

Rozsah:
4 vyučovací hodiny (9:00 - 12.15 hod.)

Lektor:
Jaroslav Kaňka

Místo konání:
Učebna OS ČČK Kollárova 17,
Karlovy Vary

Cena:
450,- Kč / osoba

Program:
Účastníci se teoreticky seznámí s nejnovějšími poznatky v postupech při poskytování první pomoci.
Lektor účastníkům přiblíží problematiku na modelových příkladech ze své bohaté praxe.

1. První pomoc - Kardiopulmonální resuscitace GL 2010 (resuscitační pravidla schválená Evropskou
resuscitační radou):
a. Zásady poskytování první pomoci, volání ZZS, bezpečnost na místě události
b. Bezvědomí
c. Kardiopulmonální resuscitace - dospělý, dítě

2. První pomoc u stavů bezprostředního ohrožení života
a. Zástava masivního zevního krvácení
b. Vnitřní krvácení a prevence šoku
c. Tonutí
d Úraz elektrickým proudem
c. uzávěr dýchacích cest cizím tělesem
Cíl vzdělávací akce
Cílem semináře je rozšířit teoretické vědomosti a především praktické dovednosti pedagogů. Seminář dává základní, ale současné a aktuální informace k poskytování v první pomoci, základní přehled o postupech vedoucích k záchraně zdraví či života. Cílem semináře je si tyto znalosti utvrdit a osvěžit, doplnit mezery a teoreticky se připravit na náhlé stavy v terénu. Lektor účastníkům přiblíží problematiku na modelových příkladech ze své bohaté praxe. Součástí přednášky bude zvládnutí jednotlivých život zachraňujících postupů.

V případě zájmu o bližší informace nebo přihlášení na daný kurz nás kontaktujte na email: misa.sladkova@gmail.com.

Dětská burza Komeňák - poděkování

5. října 2014 v 22:24 Sociální činnost
Velmi děkujeme organizátorům dětské burzy Komeňák za opakované uskutečnění sbírky pro Ošacovací středisko OS ČČK Karlovy Vary.

Děkujeme za všechny dary, které budou k dispozici sociálně slabším spoluobčanům.

Dané spolupráce si velmi vážíme.