Listopad 2014

Novinky v předlékařské první pomoci - vánoční sleva

30. listopadu 2014 v 22:10 Výuka a poskytování první pomoci
Akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 27334/2012-25-520


Praktický seminář dává základní, ale současné a aktuální informace k poskytování v předlékařské první pomoci, základní přehled o postupech vedoucích k záchraně zdraví či života. Výuková norma život zachraňujících úkonů, novinky v oblasti resuscitace (GUIDELINES 2010), nejdůležitější aktualizované postupy život zachraňujících úkonů.
Cílem semináře je si tyto znalosti utvrdit a osvěžit, doplnit mezery a teoreticky se připravit na náhlé stavy v terénu. Lektor účastníkům přiblíží problematiku na modelových příkladech ze své bohaté praxe. Součástí přednášky bude zvládnutí jednotlivých život zachraňujících postupů

Termín:

08.12.2014 9:00-13:30

Lektor :
Jaroslav Kaňka, záchranář, akreditovaný lektor první pomoci
Místo konání :
Učebna OS ČČK Kollárova 17, Karlovy Vary
Cena :

450,-- Kč (sleva z původní ceny 590,-- Kč)
Témata:
1. Základní postupy a zásady předlékařské první pomoci.
2. Zástava krvácení, ošetření drobných krvácejících poranění.
3. Bezvědomí a zástava životních funkcí.
4. Šokové stavy, pneumotorax.
5. Poranění pohybového aparátu.
6. Tepelná poškození organismu.
7.Další závažná poranění, postupy při více poraněných a mimořádných situacích, psychologická první pomoc.
8. Závěrečná souhrnná praxe - řešení modelových situací. Ideální poměr teoretické a praktické výuky, seminář je koncipován tak, aby nejméně polovinu časové dotace tvořila praxe a ukázky figurantů.

V případě zájmu o bližší informace nebo přihlášení na daný kurz nás kontaktujte na email: misa.sladkova@gmail.com.

Cukrovka - Diabetes mellitus a první pomoc

12. listopadu 2014 v 22:51 Výuka a poskytování první pomoci
Akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 16 304/2010-25-435

Termín:

20. 11. 2014 (čtvrtek) / 9:00 - 12:15


Lektor:

Jaroslav Kaňka, záchranář, lektor první pomoci


Místo konání:

Učebna OS ČČK Kollárova 17, Karlovy Vary


Cena:

450,- Kč / osobaProgram:

Cukrovka (DM) - příčiny

- příznaky

- projevy nemoci


Základní pojmy - glykémie

- hypoglykémie

- hyperglykémie

- PADÚvod do problematiky první pomoci

Bezvědomí - příčiny bezvědomí

- zjištění stavu vědomí, kontrola postiženého

- stabilizovaná poloha

- praktický nácvik trojitého manévru a stabilizované polohy


Zástava oběhu - kardiopulmonální resuscitace

- určení a příznaky

- ABC sekvence

- resuscitace jedním a dvěma zachránci

- praktický nácvik kardiopulmonální resuscitace na fantomuZástava dechu a dechové obtíže

- příčiny

- zapadnutí jazyka - záklon a "trojitý manévr"

- cizí tělesa v dýchacích cestách - Heimlichův manévr

- podpůrné dýchání

V případě zájmu o bližší informace nebo přihlášení na daný kurz nás kontaktujte na email: misa.sladkova@gmail.com.

Geronto-oblek přiblížil život starých lidí

11. listopadu 2014 v 20:43 Uskutečněné akce
V pondělí 10. listopadu jsme uskutečnili pro širokou veřejnost seminář názvem Problematiky seniorského věku a geronto-oblek. Jehoúčastníci měli jedinečnou možnost nejen dozvědět se něco o stáří teoreticky, ale také si ho vyzkoušet na vlastní kůži.

Lidé, kteří se na seminář přihlásili, se seznámili se specifiky stárnutí a stáří a s otázkou přístupu k seniorům. Naučili se orientovat v základních pojmech, jako jsou teorie stárnutí, stáří a hlavní znaky jednotlivých období, změna ve stáří, demografické stárnutí, adaptace na stárnutí a stáří, prevence stárnutí a stáří, geriatrie a jiné.

Ještě lépe se do kůže seniorů či osob těžce nemocných mohli účastníci semináře vžít díky vyzkoušení tzv. geronto-obleku. Jedná se o specifickou pomůcku, pomoci níž lze navodit iluzi stáří a nemoci. Oblek, který váží téměř 20 kilogramů, je složen z několika částí, které simulují zhoršené vidění, nedoslýchavost, omezenou pohyblivost, ztížené dýchání, narušenou jemnou motoriku, úbytek svalové síly, ztuhlost kloubů a celkově pocit závislosti na pomoci jiných lidí.

Tento jedinečný projekt spatřil světlo světa ve Švýcarsku a Rakousku a nyní se postupně dostává i do České republiky. K nám do Karlových Varů se dostal za téměř šedesát tisíc korun.