Leden 2015

První pomoc při dopravní nehodě (automobily, motocykly, jízdní kola, chodci)

27. ledna 2015 v 23:24 Nabídka
(tato akce není akreditována v rámci DVPP MŠMT ani MPSV)
Termín konání:
05.02.2015 09:00 - 12:15
Místo konání :
Učebna OS ČČK Kollárova 17, Karlovy Vary
Lektor :
Jaroslav Kaňka, záchranář, akreditovaný lektor první pomoci
Cena :
450,- Kč / osoba
Školení bude vedeno interaktivní formou, účastníci budou zapojováni do výkladu poznatků, budou mít prostor pro diskuzi a prezentaci vlastních zkušeností z praxe.
1. První pomoc při dopravní nehodě
a) jak postupovat při dopravní nehodě od A do Z
b) postup - co udělat první a co dále a v jakém pořadí
c) jak zajistit místo nehody
d) kdy volat záchranku
e) kdy vyprošťovat zraněné z auta
f) jak bezpečně postupovat při vyproštění a přenášení zraněných
g) úrazy typické pro autonehody - jak poznat a první pomoc posádce automobilu a dalším účastníkům dopravní nehody - motorkář, chodec, cyklista
2. Jak efektivně přivolat první pomoc
a) kdy volat
b) 155 nebo 112
3. Rozdíly v první pomoci děti / dospělí
4. Autolékárnička a vybavení lékárniček
5. Zástava oběhu a dechu- účinná resuscitace
a) jak jednoduše, rychle a správně poznat bezvědomí se zástavou dechu a bez zástavy
dechu
b) uvolnění dýchacích cest
c) nové postupy v dýchání z plic do plic a při srdeční masáži
d) správné zásady a nejčastější chyby při oživování
e) resuscitace - co dělat do příjezdu záchranné služby
Praktická část
a) resuscitace - oživování, nácvik na elektronickém resuscitačním modelu s kontrolou
účinnosti postupu
b) vyprošťování- efektivní vyprošťování a přenášení raněných např. při autonehodě,
c) manipulace s bezvládným tělem
d) krvácení - jak zastavit krvácení správně a rychle

Cíl :
Cílem semináře je seznámit účastníky s doporučenými postupy chování při krizových situacích na komunikaci a ostatních dopravních cestách. Seznámit s nejzákladnějšími postupy poskytování první pomoci, orientaci ve složkách záchranného integrovaného systému, jejich přivolání a spolupráci s nimi.
Technická pomoc při dopravní nehodě, ochrana zdraví, využití zdravotnického vybavení autolékárničky včetně praktického nácviku, vyproštění raněných včetně sejmutí přilby motocyklistovi.

Bližší informace získáte na emailu misa.sladkova@gmail.com nebo na tel. 722 788 014. Na kurz je nutné se přihlásit také prostřednictvím těchto kontaktů.

3.-14. prosince 2014 – Kurz „Základy psychosociální podpory“ – Karlovy Vary

27. ledna 2015 v 20:16 Uskutečněné akce
OS ČČK Karlovy Vary tentokrát hostily další téměř vánoční kurz "Základy psychosociální podpory pod vedením lektorů ÚKT ČČK Karla Konečného, Jany Hlubkové.

Víkendového kurzu se zúčastnilo 10 členů z OS ČČK, kteří se během dvou dní učili základy PSP a týmové spolupráce. Zároveň i probíhala intenzivní výměna zkušeností z mimořádných událostí. Kurz byl v rozsahu 16 hodin založený na Standardech PSP, Typové činnosti "Psychosociální pomoc" a základní metodiky BASIS.

Součástí kurzu byly rovněž i reálné situace vycházejících z reálných kazuistik mimořádných událostí. Na základě těchto modelových situací se účastníci učili poskytovat efektivní psychosociální podporu osobám zasaženým mimořádnou událostí včetně řešení konfliktních situací.


Den otevřených dveří 2015

21. ledna 2015 v 21:59 Uskutečněné akce
Karlovarský Červený kříž otevřel v sobotu 17. ledna opět své dveře všem zájemcům o prohlídku našich prostor. Už v devět hodin k nám začali přicházet první návštěvníci, kteří se chtěli dozvědět něco o činnosti organizace.
Plno lidí k nám nepřišlo s "prázdnou". Aniž bychom vyhlašovali nějakou sbírku, nosili použité ošacení pro potřebné a byla na nich vidět snaha pomoci lidem, kteří se dostali do svízelné životní situace. Proto jsme změnili dopolední blok, který měl být zaměřený hlavně na humanitární, sociální a zdravotně-výchovnou oblast. Na oplátku si návštěvníci odnesli příručky nebo omalovánky s tématikou první pomoci.
Tak jak to při těchto akcích bývá, snahou Červeného kříže bylo vzbudit zájem lidí o činnost naší organizace včetně problematiky poskytování první pomoci. Jestli se to podařilo, to nechť posoudí návštěvníci sami.Novinky v předlékařské první pomoci pro pracovníky v sociálních službách

15. ledna 2015 v 22:56 Výuka první pomoci pro sociální oblast
Praktický seminář dává základní, ale současné a aktuální informace k poskytování v předlékařské první pomoci, základní přehled o postupech vedoucích k záchraně zdraví či života. Výuková norma život zachraňujících úkonů, novinky v oblasti resuscitace (GUIDELINES 2010), nejdůležitější aktualizované postupy život zachraňujících úkonů.
Cílem semináře je si tyto znalosti utvrdit a osvěžit, doplnit mezery a teoreticky se připravit na náhlé stavy v terénu. Lektor účastníkům přiblíží problematiku na modelových příkladech ze své bohaté praxe. Součástí přednášky bude zvládnutí jednotlivých život zachraňujících postupů

Termín:

26.01.2015 9:30-14:00

Lektor :
Jaroslav Kaňka, záchranář, akreditovaný lektor první pomoci

Místo konání :
Učebna OS ČČK Kollárova 17, Karlovy Vary

Cena :

590,-- Kč

Témata:
1. Základní postupy a zásady předlékařské první pomoci.
2. Zástava krvácení, ošetření drobných krvácejících poranění.
3. Bezvědomí a zástava životních funkcí.
4. Šokové stavy, pneumotorax.
5. Poranění pohybového aparátu.
6. Tepelná poškození organismu.
7.Další závažná poranění, postupy při více poraněných a mimořádných situacích, psychologická první pomoc.
8. Závěrečná souhrnná praxe - řešení modelových situací. Ideální poměr teoretické a praktické výuky, seminář je koncipován tak, aby nejméně polovinu časové dotace tvořila praxe a ukázky figurantů.

V případě zájmu o bližší informace nebo přihlášení na daný kurz nás kontaktujte na email: misa.sladkova@gmail.com.

Novinky v předlékařské první pomoci pro pedagogické pracovníky

15. ledna 2015 v 22:53 Výuka a poskytování první pomoci
Akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 27334/2012-25-520


Praktický seminář dává základní, ale současné a aktuální informace k poskytování v předlékařské první pomoci, základní přehled o postupech vedoucích k záchraně zdraví či života. Výuková norma život zachraňujících úkonů, novinky v oblasti resuscitace (GUIDELINES 2010), nejdůležitější aktualizované postupy život zachraňujících úkonů.
Cílem semináře je si tyto znalosti utvrdit a osvěžit, doplnit mezery a teoreticky se připravit na náhlé stavy v terénu. Lektor účastníkům přiblíží problematiku na modelových příkladech ze své bohaté praxe. Součástí přednášky bude zvládnutí jednotlivých život zachraňujících postupů

Termín:

26.01.2015 9:30-14:00

Lektor :
Jaroslav Kaňka, záchranář, akreditovaný lektor první pomoci

Místo konání :
Učebna OS ČČK Kollárova 17, Karlovy Vary

Cena :

590,-- Kč

Témata:
1. Základní postupy a zásady předlékařské první pomoci.
2. Zástava krvácení, ošetření drobných krvácejících poranění.
3. Bezvědomí a zástava životních funkcí.
4. Šokové stavy, pneumotorax.
5. Poranění pohybového aparátu.
6. Tepelná poškození organismu.
7.Další závažná poranění, postupy při více poraněných a mimořádných situacích, psychologická první pomoc.
8. Závěrečná souhrnná praxe - řešení modelových situací. Ideální poměr teoretické a praktické výuky, seminář je koncipován tak, aby nejméně polovinu časové dotace tvořila praxe a ukázky figurantů.

V případě zájmu o bližší informace nebo přihlášení na daný kurz nás kontaktujte na email: misa.sladkova@gmail.com.

Základní principy první pomoci s ohledem na školská zařízení

13. ledna 2015 v 22:55 Výuka první pomoci dětí a mládeže
akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 11 823/2013-201-303
Termín:
22. 01. 2015 (čtvrtek)
Rozsah:
4 vyučovací hodiny (9:30 - 12.45 hod.)
Lektor:
Jaroslav Kaňka
Místo konání:
Učebna OS ČČK Kollárova 17,
Karlovy Vary
Cena:
450,- Kč / osoba
Program:
Účastníci se teoreticky seznámí s nejnovějšími poznatky v postupech při poskytování první pomoci.
Lektor účastníkům přiblíží problematiku na modelových příkladech ze své bohaté praxe.
1. První pomoc - Kardiopulmonální resuscitace GL 2010 (resuscitační pravidla schválená Evropskou
resuscitační radou):
a. Zásady poskytování první pomoci, volání ZZS, bezpečnost na místě události
b. Bezvědomí
c. Kardiopulmonální resuscitace - dospělý, dítě
2. První pomoc u stavů bezprostředního ohrožení života
a. Zástava masivního zevního krvácení
b. Vnitřní krvácení a prevence šoku
c. Tonutí
d Úraz elektrickým proudem
c. uzávěr dýchacích cest cizím tělesem
Cíl vzdělávací akce
Cílem semináře je rozšířit teoretické vědomosti a především praktické dovednosti pedagogů. Seminář dává základní, ale současné a aktuální informace k poskytování v první pomoci, základní přehled o postupech vedoucích k záchraně zdraví či života. Cílem semináře je si tyto znalosti utvrdit a osvěžit, doplnit mezery a teoreticky se připravit na náhlé stavy v terénu. Lektor účastníkům přiblíží problematiku na modelových příkladech ze své bohaté praxe. Součástí přednášky bude zvládnutí jednotlivých život zachraňujících postupů.
V případě zájmu o bližší informace nebo přihlášení na daný kurz nás kontaktujte na email: misa.sladkova@gmail.com.