Únor 2015

První pomoc u dětí při úrazech a neúrazových naléhavých stavech

16. února 2015 v 12:56 Nabídka
Akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 11823/2013-201-303

Termín:
Úterý 24.02.2015 9:00 - 13:15 hod
Rozsah :
6 vyučovacích hodin
Lektor :
Jaroslav Kaňka, záchranář, akreditovaný lektor první pomoci
Místo konání :
učebna OS ČČK Kollárova 551/17, Karlovy Vary
Cena :
590,- Kč / osoba,
Program :
1. První pomoc při úrazech
o poranění hlavy
o poranění páteře a míchy
o poranění hrudníku
o poranění břicha
o poranění pohybového aparátu
o rány
o tepelná poranění
o úraz elektrickým proudem
o tonutí

2. První pomoc při neúrazových naléhavých stavech
o horečka
o stavy dušnosti
o anafylaktický šok
o záchvaty křečí
o mdloba
o cizí těleso v těle dítěte
o bolesti břicha, náhlé příhody břišní

  1. První pomoc při otravách

Cíl:
Účastníci získají základní informace o úrazech a neúrazových naléhavých stavech se kterými se můžou setkat kdykoliv doma, ve škole, na ulici či v kolektivu přátel. Naučí se základním zásadám poskytování první pomoci, pozornost je věnována praktické části včetně obvazové techniky
Školení bude vedeno interaktivní formou, účastníci budou zapojováni do výkladu poznatků, budou mít prostor pro diskuzi a prezentaci vlastních zkušeností z praxe.
V případě zámu o bližší informace nebo přihlášení na daný kurz nás kontaktujte na email: misa.sladkova@gmail.com.

Čtyři hodiny pro život

10. února 2015 v 22:07 Nabídka
Rozsah: 4 vyučovací hodiny (9:00 - 12:15)
Lektor: Jaroslav Kaňka, záchranář, akreditovaný lektor první pomoci
Datum: 19. února 2015 (čtvrtek)
Místo konání: učebna OS ČČK Kollárova 17, Karlovy Vary
Cena: 450,- Kč / osoba,

Obsah:

1. Zabezpečení místa nehody, kontrola životních funkcí, volání RZP
- vlastní bezpečnost zachránce - kontakt s krví, masky, resuscitační roušky
- psychologické problémy zachránce a postižených
- kontrola životních funkcí (stav vědomí, dýchání, oběh, celková revize)
- jak správně volat RZP (obsah, postup, problémy 155x112)
2. Zástava masivního krvácení
- charakter krvácení, typy zranění
- nouzové zastavení silného krvácení
- tlakový obvaz (tlakové body)
- zaškrcovadlo a rizika jeho použití
- traumatický šok, protišoková opatření
3. Bezvědomí
- příčiny bezvědomí
- zjištění stavu vědomí, kontrola postiženého
- stabilizovaná poloha
- praktický nácvik trojitého manévru a stabilizované polohy
4. Zástava dechu a dechové obtíže
- příčiny (zapadnutí jazyka, cizí těleso, aspirace, popálení-poleptání, poranění hrudníku, astma aj.)
- zapadnutí jazyka - záklon a "trojitý manévr"
- cizí tělesa v dýchacích cestách - Heimlichův manévr
- pneumotorax a jeho ošetření
- podpůrné dýchání
5. Zástava oběhu - kardiopulmonální resuscitace
- určení a příznaky
- ABC sekvence
- resuscitace jedním a dvěma zachránci
- specifika resuscitace kojenců a malých dětí
- praktický nácvik kardiopulmonální resuscitace na fantomu
Cíl:
Během čtyř hodin Vás naučíme to nejzákladnější a nejpotřebnější z první pomoci, tak abyste byli schopni se vyrovnat s náhle vzniklými kritickými situacemi ve Vašem okolí. Teorie je omezena na nutné minimum, maximální důraz klademe na praktický nácvik.Kurz je určen pro všechny zájemce, kteří chtějí znát základy první pomoci, ale naše ostatní kurzy jsou pro ně příliš dlouhé.
Bližší informace získáte na emailu misa.sladkova@gmail.com nebo na tel. 722 788 014. Na kurz je nutné se přihlásit také prostřednictvím těchto kontaktů.

Základní norma zdravotnických znalostí (ZNZZ)

4. února 2015 v 12:23 Nabídka
akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 38560/2012-201-765

Kurz bude zahájen 06.3.2015 (pátek) /15:30 - 18:30 hodin v učebně OS ČČK Kollárova 17 K. Vary. Další část kurzu pokračuje 07.03.2015 (sobota) /09:00 - 17:00 hodin a 13.03.2015 (pátek) /15:30-18:30.


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na základě § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád nám udělilo akreditaci, č.j.: 38560/2012-201-765 ze dne 30.10.2012.


Základní norma zdravotnických znalostí - celkový rozsah vzdělávací akce činí 20 hodin. Školení je složeno z 9,5 hodin teoretické přípravy a 10,5 hodin praktického výcviku.


Cílem tohoto školení je příprava dobrovolných zdravotníků v základech poskytování první pomoci jak po stránce teoretických znalostí, tak po stránce praktických dovedností. Především jde o tzv. život zachraňující úkony.Vyškolení pedagogové uplatní získané znalosti při každodenní práci ve škole i při mimoškolní zájmové činnosti.

Školení je určeno především pro učitele základních a středních škol, které na toto školení vysílají podle svých potřeb jednotlivé školy v souladu se zásadami bezpečnosti práce podle Zákoníku práce. Zařazují sem obvykle tzv. učitele-zdravotníky a ty učitele, kteří školí zdravotnickou část v programu "Ochrana člověka za mimořádných událostí". Cena kurzu činí 1150,- Kč.


Platnost osvědčení, které účastníci obdrží po absolvování vzdělávacího programu v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je bez časového omezení a bez povinnosti doškolování.


Organizátor: Ing. Michaela Sládková, misa.sladkova@gmail.com, 722 788 014


Dané kurzy jsou omezeny maximálním počtem účastníků. Pro zajištění kvalitní výuky není možné dodatečně počet účastníků navýšit. Pro bližší informace, prosím, kontaktujte organizátora akce, který Vám podá aktuální informace o počtu přihlášených zájemců.

Termín pro podání přihlášek: 27.02.2015

Zdravotník zotavovacích akcí (ZZA)

4. února 2015 v 12:22 Nabídka
akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 38560/2012-201-765

Kurz bude zahájen 06.3.2015 (pátek) /15:30 - 18:30 hodin v učebně OS ČČK Kollárova 17 K. Vary. Druhá část kurzu pokračuje 07.03.2015 (sobota) /09:00 - 17:00 hodin. Další výuka se uskuteční 13.03.2015/15:30-18:30 a 14.03.2015/09:00-17:00, další termíny výuky domluvíme při zahájení kurzu.


Školení v normě znalostí Zdravotník zotavovacích akcí - celkový rozsah 40 hodin
je složen z 21 hodin teoretické přípravy a 19 hodin praktického výcviku rozdělených do celkem 9 témat. Cílem tohoto školení je příprava dobrovolných zdravotníků v základech poskytování první pomoci jak po stránce teoretických znalostí, tak po stránce získání praktických dovedností. Školení také seznamuje účastníky se základními povinnostmi zdravotníků zotavovacích akcí pro děti a mládež podle Zákona č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví (§ 11, ods. 1. písm. a) v platném znění.


Školení je určeno především pro pedagogické pracovníky, které na toto školení vysílají podle svých potřeb jednotlivé školy jako provozovatelé škol v přírodě, zájezdů, plaveckých kurzů apod., kde je nutné zabezpečení základní péče o zdraví jejich účastníků.


Cena kurzu činí 2 100,- Kč.

Platnost osvědčení, které účastníci obdrží po absolvování vzdělávacího programu v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je bez časového omezení a bez povinnosti doškolování.

Organizátor: Ing. Michaela Sládková, misa.sladkova@gmail.com, 722 788 014

Dané kurzy jsou omezeny maximálním počtem účastníků. Pro zajištění kvalitní výuky není možné dodatečně počet účastníků navýšit. Pro bližší informace, prosím, kontaktujte organizátora akce, který Vám podá aktuální informace o počtu přihlášených zájemců.


Termín pro podání přihlášek: 27.02.2015

Pedagog a žáci s chronickou chorobou a první pomoc

3. února 2015 v 17:07 Nabídka
Akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 472/2014-1-133
Termín:
10. 02. 2015 (úterý) / 9:00 - 14:15
Lektor:
Jaroslav Kaňka, záchranář, lektor první pomoci
Místo konání:
Učebna OS ČČK Kollárova 17, Karlovy Vary
Cena:
630,- Kč / osoba
V současné době se pedagog ve své práci stále častěji setkává s žáky, kteří do výchovně vzdělávacího procesu vstupují s rozličnými zdravotními problémy. Kurz si klade za cíl seznámit pedagogy s adekvátní reakcí na situace při projevech různých onemocnění žáků např. epilepsie, diabetes mellitus, různé typy alergií a podobně.
Témata:
1. Předlékařská pomoc. Příruční lékárna
2. Žák s dg. diabetes mellitus
3. Žák s dg. astma bronchiále
4. Žák s epilepsií
5. Žák s možnou alergickou reakcí
6. Žák s akutním stavem
7. Neodkladná resuscitace
8. Závěrečná souhrnná praxe
Cíl vzdělávací akce
Praktický seminář dává základní, ale současné a aktuální informace k poskytování v předlékařské první pomoci, základní přehled o postupech vedoucích k záchraně zdraví či
života. Cílem semináře je si tyto znalosti utvrdit a osvěžit, doplnit mezery a teoreticky se připravit na náhlé stavy v terénu. Lektor účastníkům přiblíží problematiku na modelových příkladech ze své bohaté praxe. Součástí přednášky bude zvládnutí jednotlivých život zachraňujících postupů.
V případě zájmu o bližší informace nebo přihlášení na daný kurz nás kontaktujte na email: misa.sladkova@gmail.com.