Březen 2015

Úrazy dětského věku, jejich prevence a první pomoc

12. března 2015 v 23:41 Nabídka
Akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 472/2014-1-133

Termín:
23. 03. 2015 (pondělí) / 9:00 - 13:30

Lektor:
Jaroslav Kaňka, záchranář, lektor první pomoci

Místo konání:
Učebna OS ČČK Kollárova 17, Karlovy Vary

Cena:
590,- Kč / osoba


Interaktivní kurz je zaměřený na prevenci úrazů a poskytování neodkladné první pomoci dětem. Nabízí názorné ukázky první pomoci při různých typech úrazů a praktický nácvik kardiopulmonální resuscitace.

Úrazy jsou nejčastější příčinou úmrtnosti dětí a významně se podílejí také na dětské nemocnosti. Každoročně v ČR kvůli úrazu přibližně 300 dětí zemře, 3000 dětí je po úrazu invalidních, 30 000 dětí je pro úraz hospitalizováno, 450 000 dětí je ambulantně ošetřeno a kolik úrazů, které nevyžadují lékařské ošetření, se doopravdy stane, to nevíme.


Témata:


1. Zabezpečení místa nehody, kontrola životních funkcí, volání RZP
· vlastní bezpečnost zachránce - kontakt s krví, masky, resuscitační roušky
· psychologické problémy zachránce a postižených
· kontrola životních funkcí (stav vědomí, dýchání, oběh, celková revize)
· jak správně volat RZP (obsah, postup, problémy 155x112)2. První pomoc při úrazech
· poranění hlavy
· poranění páteře a míchy
· poranění hrudníku
· poranění břicha
· poranění pohybového aparátu
· rány
· tepelná poranění
· úraz elektrickým proudem
· tonutí


3. Neodkladná resuscitace

· Postižený v bezvědomí
· Hlavní příčiny bezvědomí
· Dýchání, stav vědomí, kontrola postiženého
· Uvolnění dýchacích cest (záklon hlavy a předsunutí brady)
· Stabilizovaná poloha
· Srdeční zástava
· Určení a příznaky
· Polohování, volání RZP
· Resuscitace dospělých
· Resuscitace kojenců a malých dětíCíl vzdělávací akce
Cílem kurzu je přinést základní informace o stavech, při kterých dochází k ohrožení zdraví dítěte a jak lze těmto stavům předejít. Současně obsahuje jednoduchý návod jak tyto situace
řešit - jak postupovat v rámci první pomoci po stránce teoretických znalostí, tak po stránce praktických dovedností. Pedagogové uplatní získané znalosti při každodenní práci ve
škole i při mimoškolní zájmové činnosti. Interaktivní kurz je zaměřený na prevenci úrazů a poskytování neodkladné první pomoci dětem. Nabízí názorné ukázky první pomoci při různých typech úrazů a praktický nácvik kardiopulmonální resuscitace.


V případě zájmu o bližší informace nebo přihlášení na daný kurz nás kontaktujte na email: misa.sladkova@gmail.com.

OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ ČČK

10. března 2015 v 21:52 Aktuality
Český červený kříž organizuje již tradičně okresní kolo Soutěže mladých zdravotníků ČČK, které se koná dne 16. dubna 2015 v ZŠ Tuhnice Poštovní 19. Prezence 13:30 - 14:00 hod., 14:00 - 16:30 hod. soutěž.

Soutěž je rozdělena na dvě části - pro Mladé zdravotníky I. stupně a Mladé zdravotníky II. stupně. Hodnocení probíhá odděleně pro tyto dvě skupiny. Soutěž je postupová. Vítězné družstvo z okresního kola postupuje do krajského kola.
Soutěže se mohou zúčastnit pětičlenná družstva (ve složení velitel + 4 členové). Družstva jsou složena ze žáků základních škol nebo víceletých gymnázií ve dvou věkových kategoriích:
 • I. stupeň žáci z 1. - 5. ročníku ZŠ
 • II. stupeň žáci z 6. - 9. ročníku ZŠ nebo žáci z věkově odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

Podmínky pro účast družstva v soutěži jsou následující:

 1. Školou nebo jinou vysílající organizací potvrzený jmenný seznam členů družstva.
 2. Soutěžní družstvo musí doprovázet osoba starší 18 let. Zasahování doprovázející osoby do průběhu soutěžní disciplíny je důvodem k vyloučení družstva ze soutěže.
 3. Družstvo soutěží ve vhodném sportovním oblečení a obuvi.

Pravidla jednotlivých soutěžních stanovišť:

Soutěžní stanoviště soutěží MZ (shodné pro obě věkové kategorie)

 1. Praktické provedení první pomoci s použitím
  • standardního zdravotnického materiálu
  • improvizovaných prostředků
 2. Doprava postižených
 3. Obvazová technika
Přihlášky zasílejte na email vera.sladkova@gmail.com do 3.4.2015.