Červen 2015

Asertivita v pedagogickém prostředí

24. června 2015 v 22:40 Nabídka
akreditována MŠMT č. j. 6751/2015-1-317

DOPORUČENO: ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ,
učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé speciálních škol


Program učí přímému, otevřenému a partnerskému chování v sociální interakci, především ve vztazích dospělého a dítěte (učitel - žák, rodič - dítě). Obsahové zaměření kurzu (jeho teoretická východiska i praktický nácvik dovedností) může napomoci překonávat problémy uvnitř sociální skupiny, může být jedním z prostředků rozvíjení spolupracujícího chování, postupně přispívá ke zvýšení výkonu pracovních týmů, naznačuje cestu k utváření zdravého sebevědomí.

- Vybraná teoretická východiska asertivity. Pojmy - morálka, svoboda, odpovědnost, vina, rozhodování, manipulace. Asertivita jako součást sociálních dovedností.

- Máme jen asertivní práva? Svoboda s pravidly. Umět, chtít, moci, smět a muset. Sebeovládání a aktivní překonávání neúspěchu. Model asertivních dovedností a technik jejich nácviku.

- Prosazení oprávněného požadavku a odmítání toho, co považujeme za nepřijatelné (teoretické aspekty a praktická cvičení). Metody asertivního ne a gramofonová deska.

- Vyjádření pozitivní zpětné vazby a manipulativní komplimenty. Jak sdělovat kompliment a reagovat na něj.

- Jak zvládat rozzlobení aneb past na hněv - řešení modelových situací a analýza možných řešení.

- Asertivita jako prostředek pro rozvíjení zdravého sebevědomí a prevence syndromu vyhoření.

- Využití asertivního výcviku ve výuce na školách. Možnosti a limity asertivního stylu jednání v profesním, studijním a osobním životě.

LEKTOR: Prof. PhDr. Alena Vališová, CSc.

TERMÍN: 17.9.2015/10:00-16:00

MÍSTO: Karlovy Vary, Kollárova 551/17

CENA včetně občerstveni: 850,- Kč


Pokud máte o seminář zájem, můžete se přihlásit na e-mail os.cck.kvary@gmail.com, případně telefonicky na tel. čísle 602 865 110. Přihlašujte se, prosím, do 31.8.2015. Vaše přihlášení je platné v momentě, kdy dostanete potvrzení o přijetí. O případných změnách týkajících se tohoto semináře lze informovat jen ty, kteří se na něj přihlásili.
Do přihlášky uveďte své celé jméno, titul, datum narození a fakturační údaje.

Studium pro asistenty pedagoga v Praze

24. června 2015 v 22:30 Nabídka
akreditovaný MŠMT ČR kvalifikační kurz

Kurz je určen pro všechny asistenty pedagoga (MŠ, ZŠ, SŠ), kteří dosud nemají požadovanou kvalifikaci, pro naplnění zákona č. 563/2004 Sb. a o změně vyhlášky Sb. zákonů 317/2005., dále pro všechny zájemce o tuto zajímavou práci.

Studium je rozloženo do 120 hodin (80 hod. přímá výuka, 40 hod. pedagogická praxe). Vzdělávací kurz je zaměřen na získání znalostí a dovedností v oblasti pedagogických věd, psychologie, řešení výchovných a vzdělávacích situací.
Výuka bude probíhat vždy v sobotu a neděli od 9:00 - 16:00 hodin.
Kurz bude ukončen závěrečnou ústní zkouškou, absolventi obdrží osvědčení s celoživotní platností.


Podmínky absolvování kurzu: ukončené SŠ (výuční list nebo maturitní vysvědčení)

Místo studia: FAKULTNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SE SPECIÁLNÍ PÉČÍ
ARABSKÁ 681/20
160 00 PRAHA 6
Informace: 731 181 954 Mgr. Irena Holemá PhD.

Cena: 6500,- Kč

Začátek výuky: sobota 31.10.2015 (rozvrh hodin bude zaslán po přihlášení se na níže uvedený mail)

Přihlášky: os.cck.kvary@gmail.com

Do přihlášky uveďte jméno, příjmení, datum narození, adresu, telefon, mail.

Studium pro asistenty pedagoga v K. Varech

24. června 2015 v 22:24 Nabídka
akreditovaný MŠMT ČR kvalifikační kurz

Kurz je určen pro všechny asistenty pedagoga (MŠ, ZŠ, SŠ), kteří dosud nemají požadovanou kvalifikaci, pro naplnění zákona č. 563/2004 Sb. a o změně vyhlášky Sb. zákonů 317/2005., dále pro všechny zájemce o tuto zajímavou práci.

Studium je rozloženo do 120 hodin (80 hod. přímá výuka, 40 hod. pedagogická praxe). Vzdělávací kurz je zaměřen na získání znalostí a dovedností v oblasti pedagogických věd, psychologie, řešení výchovných a vzdělávacích situací.
Výuka bude probíhat vždy v sobotu a neděli od 9:00 - 16:00 hodin.
Kurz bude ukončen závěrečnou ústní zkouškou, absolventi obdrží osvědčení s celoživotní platností.


Podmínky absolvování kurzu: ukončené SŠ (výuční list nebo maturitní vysvědčení)

Místo studia: OBLASTNÍ SPOLEK ČČK KARLOVY VARY
Kollárova 551/1
360 09 Karlovy Vary

Informace: 602 865 110 Věra Sládková

Cena: 6500,- Kč

Začátek výuky: sobota 17.10.2015 (rozvrh hodin bude zaslán po přihlášení se na níže uvedený mail)

Přihlášky: os.cck.kvary@gmail.com

Do přihlášky uveďte jméno, příjmení, datum narození, adresu, telefon, mail.

Úvod do problematiky seniorského věku a geronto oblek

3. června 2015 v 22:34 Nabídka
Akreditovaný vzdělávací program MPSV: 2015/0182-PC/SP

Termín konání: pondělí 15.06.2015 09:00 - 14:15

Místo konání: OS ČČK Karlovy Vary, Kollárova 551/17
Rozsah: 7 vyučovacích hodin

Lektor: Dita Matoušová, DiS.

Cena: 670,00 Kč

Seminář je zaměřen na změny osobnosti související se stářím. Účastníci se seznámí s procesem stárnutí. Pocity seniorů či osob těžce nemocných lze pochopit vyzkoušením geronto obleku. Jedná se o specifickou pomůcku, pomoci níž lze navodit iluzi
stáří a nemoci. Vlastní oblek, o váze asi 16,5 kg, je složen z několika komponentů, které simulují zhoršené vidění, nedoslýchavost, omezenou pohyblivost, ztížené dýchání, narušenou jemnou motoriku, úbytek svalové síly, ztuhlost kloubů a celkově pocit závislosti. Právě osobním vyzkoušením geronto-obleku lze lépe pochopit pocity seniorů či osob těžce nemocných. Tento jedinečný projekt byl poprvé realizován ve Švýcarsku a Rakousku a nyní se postupně dostává i do České republiky.

Obsah semináře:
- úvod do problematiky stáří
- charakteristika stárnutí a stáří
- typické projevy a rysy biologického stárnutí
- typické změny v psychické oblasti a intelektových schopnostech
- změny v oblasti percepce
- představení geronto obleku

Cílové kompetence:
Pomocí obleku je možné zažít hlavní znaky stáří:
- poškození zraku a sluchu
- zúžení zorného pole
- omezení mobility hlavy a trupu
- ztuhnutí kloubů
- ztráta síly
- omezení smyslů a motoriky

Prostřednictvím interakce těchto omezení se osoba blíží věkovým omezením starších osob - zažívá tím omezení vnímání, pohybu a možností, na který byl zvyklý. A na základě této zkušenosti blíže chápe omezení starších osob a je schopen a má zájem jim více pomoci.

Výsledky studie na základě průzkumu u mediků:
83% díky obleku lépe porozuměla životu starších lidí
90% uvedla, že díky obleku si dokáže sám sebe představit, až bude starý
95% dokáže díky obleku srovnat svůj fyzický stav nyní a ve stáří


V případě zájmu o bližší informace nebo přihlášení na kurz nás kontaktuje na: misa.sladkova@gmail.com.