Únor 2016

Sexuální a vztahová výchova a jiné záludné problémy dnešní rodiny

24. února 2016 v 19:31 Nabídka
akreditována MŠMT č. j.6751/2015-1-317

DOPORUČENO: Pedagogickým pracovníkům ZŠ a SŠ

Každý člověk stojí před dilematem, jestli maximalizovat sexuální volnost, nebo usilovat o stabilitu svého partnerského vztahu. Jedno se druhým vylučuje - čím větší sexuální volnost, tím menší stabilita vztahů. Z tohoto bazálního nastavení každého člověka se odvozují i jeho rodičovské strategie. Bude děti nastavovat na maximální sexuální slast, nebo raději na stabilní rodinu? Tato aporie je zdrojem konfliktních debat na téma sexuální výchova, včetně otázky, kdy by měly děti se sexem začít, kdo by je měl do sexu zaučovat a co by vlastně mělo být obsahem případného školního předmětu. Vznikají pak takové kuriosity, že se děti učí anatomii pěnových tělísek v penisu a nikdo je nepoučí, jak se zachovat po znásilnění, co je sexuální zneužití, nebo jaké jsou fáze partnerského rozchodu či záludnosti přechozených vztahů.
Účastníci se seznámí s evolučním rámcem, který determinuje vztahové chování a který vytváří pnutí mezi biologicko-evolučním nastavením člověka a požadavky moderního světa. Budou znát a chápat průběh partnerského chování dnešní generace a podceňované (málo známé jevy). Seznámí se statistikami a charakteristikami různých typů vztahů, včetně jejich statisticky předpokládané životnosti vztahů.

Lektor: PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. - psycholog, psychoterapeut a publicista


TERMÍN: 16.3.2016/9:30-14:00

MÍSTO: Karlovy Vary, Kollárova 551/17

CENA včetně občerstveni: 750,- Kč

Pokud máte o seminář zájem, můžete se přihlásit na e-mail os.cck.kvary@gmail.com, případně telefonicky na tel. čísle 602 865 110. Přihlašujte se, prosím, do 9.3.2016. Vaše přihlášení je platné v momentě, kdy dostanete potvrzení o přijetí. O případných změnách týkajících se tohoto semináře lze informovat jen ty, kteří se na něj přihlásili.
Do přihlášky uveďte své celé jméno, titul, datum narození a fakturační údaje.

Základní norma zdravotnických znalostí (ZNZZ)

18. února 2016 v 20:45 Výuka a poskytování první pomoci
akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 38560/2012-201-765

Kurz bude zahájen 18.03.2016 (pátek) /15:00 - 18:30 hodin v učebně OS ČČK Kollárova 17 K. Vary. Druhá část kurzu pokračuje 19.03.2016 (sobota) /09:00 - 17:00 hodin.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na základě § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád nám udělilo akreditaci, č.j.: 38560/2012-201-765 ze dne 30.10.2012.

Základní norma zdravotnických znalostí - celkový rozsah vzdělávací akce činí 20 hodin. Školení je složeno z 9,5 hodin teoretické přípravy a 10,5 hodin praktického výcviku.
Cílem tohoto školení je příprava dobrovolných zdravotníků v základech poskytování první pomoci jak po stránce teoretických znalostí, tak po stránce praktických dovedností. Především jde o tzv. život zachraňující úkony.Vyškolení pedagogové uplatní získané znalosti při každodenní práci ve škole i při mimoškolní zájmové činnosti.

Školení je určeno především pro učitele základních a středních škol, které na toto školení vysílají podle svých potřeb jednotlivé školy v souladu se zásadami bezpečnosti práce podle Zákoníku práce. Zařazují sem obvykle tzv. učitele-zdravotníky a ty učitele, kteří školí zdravotnickou část v programu "Ochrana člověka za mimořádných událostí". Cena kurzu činí 1150,- Kč.

Platnost osvědčení, které účastníci obdrží po absolvování vzdělávacího programu v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je bez časového omezení a bez povinnosti doškolování.

Informace a přihlášky na tel. čísle 722 788 014 nebo misa.sladkova@gmail.com.

Zdravotník zotavovacích akcí (ZZA)

18. února 2016 v 20:42 Výuka a poskytování první pomoci
akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 38560/2012-201-765
Kurz bude zahájen 18.03.2016 (pátek) /15:00 - 18:30 hodin v učebně OS ČČK Kollárova 17 K. Vary. Druhá část kurzu pokračuje 19.03.2016 (sobota) /09:00 - 17:00 hodin, další termíny výuky domluvíme při zahájení kurzu.
Školení v normě znalostí Zdravotník zotavovacích akcí - celkový rozsah 40 hodin je složen z 21 hodin teoretické přípravy a 19 hodin praktického výcviku rozdělených do celkem 9 témat. Cílem tohoto školení je příprava dobrovolných zdravotníků v základech poskytování první pomoci jak po stránce teoretických znalostí, tak po stránce získání praktických dovedností. Školení také seznamuje účastníky se základními povinnostmi zdravotníků zotavovacích akcí pro děti a mládež podle Zákona č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví (§ 11, ods. 1. písm. a) v platném znění.
Školení je určeno především pro pedagogické pracovníky, které na toto školení vysílají podle svých potřeb jednotlivé školy jako provozovatelé škol v přírodě, zájezdů, plaveckých kurzů apod., kde je nutné zabezpečení základní péče o zdraví jejich účastníků.
Cena kurzu činí 2 100,- Kč.
Platnost osvědčení, které účastníci obdrží po absolvování vzdělávacího programu v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je bez časového omezení a bez povinnosti doškolování.
Informace a přihlášky na tel. čísle 722 788 014 nebo misa.sladkova@gmail.com.

Úrazy dětského věku, jejich prevence a první pomoc

7. února 2016 v 21:10 Nabídka
Akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 472/2014-1-133

Termín:
22. 02. 2016 (pondělí) / 9:00 - 13:30
Lektor:
Jaroslav Kaňka, záchranář, lektor první pomoci

Místo konání:
Učebna OS ČČK Kollárova 17, Karlovy Vary

Cena:
590,- Kč / osoba
Interaktivní kurz je zaměřený na prevenci úrazů a poskytování neodkladné první pomoci dětem. Nabízí názorné ukázky první pomoci při různých typech úrazů a praktický nácvik kardiopulmonální resuscitace.
Úrazy jsou nejčastější příčinou úmrtnosti dětí a významně se podílejí také na dětské nemocnosti. Každoročně v ČR kvůli úrazu přibližně 300 dětí zemře, 3000 dětí je po úrazu invalidních, 30 000 dětí je pro úraz hospitalizováno, 450 000 dětí je ambulantně ošetřeno a kolik úrazů, které nevyžadují lékařské ošetření, se doopravdy stane, to nevíme.

Témata:

1. Zabezpečení místa nehody, kontrola životních funkcí, volání RZP
· vlastní bezpečnost zachránce - kontakt s krví, masky, resuscitační roušky
· psychologické problémy zachránce a postižených
· kontrola životních funkcí (stav vědomí, dýchání, oběh, celková revize)
· jak správně volat RZP (obsah, postup, problémy 155x112)


2. První pomoc při úrazech
· poranění hlavy
· poranění páteře a míchy
· poranění hrudníku
· poranění břicha
· poranění pohybového aparátu
· rány
· tepelná poranění
· úraz elektrickým proudem
· tonutí
3. Neodkladná resuscitace

· Postižený v bezvědomí
· Hlavní příčiny bezvědomí
· Dýchání, stav vědomí, kontrola postiženého
· Uvolnění dýchacích cest (záklon hlavy a předsunutí brady)
· Stabilizovaná poloha
· Srdeční zástava
· Určení a příznaky
· Polohování, volání RZP
· Resuscitace dospělých
· Resuscitace kojenců a malých dětí

Cíl vzdělávací akce
Cílem kurzu je přinést základní informace o stavech, při kterých dochází k ohrožení zdraví dítěte a jak lze těmto stavům předejít. Současně obsahuje jednoduchý návod jak tyto situace
řešit - jak postupovat v rámci první pomoci po stránce teoretických znalostí, tak po stránce praktických dovedností. Pedagogové uplatní získané znalosti při každodenní práci ve
škole i při mimoškolní zájmové činnosti. Interaktivní kurz je zaměřený na prevenci úrazů a poskytování neodkladné první pomoci dětem. Nabízí názorné ukázky první pomoci při různých typech úrazů a praktický nácvik kardiopulmonální resuscitace.
V případě zájmu o bližší informace nebo přihlášení na daný kurz nás kontaktujte na email: misa.sladkova@gmail.com.