Prosinec 2016

PF 2017

19. prosince 2016 v 21:59

Školení Mladý zdravotník 2016

11. prosince 2016 v 19:19 Uskutečněné akce
Při výuce první pomoci děti zažily modelové situace, do kterých by se mohly dostat. Naučily se vyhodnocovat situaci, správně reagovat a vyzkoušely si zranění na modelech podobající se realitě. Vše bylo zaměřeno formou hry. Děti se seznámily s úrazy "nanečisto". Viděly umělou krev, realistické pomůcky a reakci zraněných při úrazu. Toto je může připravit na situaci, do které se mohou v životě dostat. Při řešení situací dochází k jejich opakování a jejich reakce se zdokonalují a trvale vštěpují správné postupy do paměti.

Při dané akci byly využity finanční zdroje z neinvestiční dotace Karlovarského kraje "Základní vybavení včetně provozních nákladů pracovníků Humanitární jednotky ČČK pro aktivní pomoc při mimořádné události".


Cukrovka - Diabetes mellitus a první pomoc

1. prosince 2016 v 22:27 Nabídka
Akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 24343/2016-1-744
Termín:
09. 12. 2016 (pátek) / 9:00 - 12:15
Lektor:
Jaroslav Kaňka, záchranář, lektor první pomoci
Místo konání:
Učebna OS ČČK Kollárova 17, Karlovy Vary
Cena:
490,- Kč / osoba
Program:
Cukrovka (DM) - příčiny
- příznaky
- projevy nemoci
Základní pojmy - glykémie
- hypoglykémie
- hyperglykémie
- PAD

Úvod do problematiky první pomoci
Bezvědomí - příčiny bezvědomí
- zjištění stavu vědomí, kontrola postiženého
- stabilizovaná poloha
- praktický nácvik trojitého manévru a stabilizované polohy
Zástava oběhu - kardiopulmonální resuscitace
- určení a příznaky
- ABC sekvence
- resuscitace jedním a dvěma zachránci
- praktický nácvik kardiopulmonální resuscitace na fantomu
Zástava dechu a dechové obtíže
- příčiny
- zapadnutí jazyka - záklon a "trojitý manévr"
- cizí tělesa v dýchacích cestách - Heimlichův manévr
- podpůrné dýchání
V případě zájmu o bližší informace nebo přihlášení na daný kurz nás kontaktujte na email: misa.sladkova@gmail.com.