Květen 2017

Den rodin 2017

23. května 2017 v 13:14
Dne 13.5.2017 se uskutečnil mezinárodní Den rodin. V Karlových Varech se akce konala ve volnočasovém sportovním areálu Rolava. OS ČČK Karlovy Vary měl poskytnutý stánek od Magistrátu města Karlovy Vary, ve kterém jsme prezentovali svoji činnost, konkrétně jsme se zaměřili na současné aktivity ČČK a praktickou ukázku první pomoci. Největší atrakcí byly ,,opilecké" brýle, kdy si návštěvníci mohli vyzkoušet chůzi s brýlemi, které navozují podnapilý stav. Nechyběli taktéž členové Klubu bezpříspěvkových dárců krve, kteří prezentovali a propagovali návštěvníkům nutnost bezpříspěvkového dárcovství. Návštěvníci z řad dětí obdrželi soutěžní otázky a za správné zodpovězení je čekala malá odměna. Děkujeme všem za povedenou akci.


Seznámení s problematikou úrazů dětského věku, jejich prevence a první pomoc

17. května 2017 v 23:44 Nabídka
Akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 24343/2016-1-744

Termín:
29. 05. 2017 (pondělí) / 9:00 - 13:30

Lektor:
Jaroslav Kaňka, záchranář, lektor první pomoci

Místo konání:
Učebna OS ČČK Kollárova 17, Karlovy Vary

Cena:
590,- Kč / osoba
Interaktivní kurz je zaměřený na prevenci úrazů a poskytování neodkladné první pomoci dětem. Nabízí názorné ukázky první pomoci při různých typech úrazů a praktický nácvik kardiopulmonální resuscitace.
Úrazy jsou nejčastější příčinou úmrtnosti dětí a významně se podílejí také na dětské nemocnosti. Každoročně v ČR kvůli úrazu přibližně 300 dětí zemře, 3000 dětí je po úrazu invalidních, 30 000 dětí je pro úraz hospitalizováno, 450 000 dětí je ambulantně ošetřeno a kolik úrazů, které nevyžadují lékařské ošetření, se doopravdy stane, to nevíme.

Témata:
1. Zabezpečení místa nehody, kontrola životních funkcí, volání RZP
· vlastní bezpečnost zachránce - kontakt s krví, masky, resuscitační roušky
· psychologické problémy zachránce a postižených
· kontrola životních funkcí (stav vědomí, dýchání, oběh, celková revize)
· jak správně volat RZP (obsah, postup, problémy 155x112)
2. První pomoc při úrazech
· poranění hlavy
· poranění páteře a míchy
· poranění hrudníku
· poranění břicha
· poranění pohybového aparátu
· rány
· tepelná poranění
· úraz elektrickým proudem
· tonutí
3. Neodkladná resuscitace
· Postižený v bezvědomí
· Hlavní příčiny bezvědomí
· Dýchání, stav vědomí, kontrola postiženého
· Uvolnění dýchacích cest (záklon hlavy a předsunutí brady)
· Stabilizovaná poloha
· Srdeční zástava
· Určení a příznaky
· Polohování, volání RZP
· Resuscitace dospělých
· Resuscitace kojenců a malých dětí
Cíl vzdělávací akce
Cílem kurzu je přinést základní informace o stavech, při kterých dochází k ohrožení zdraví dítěte a jak lze těmto stavům předejít. Současně obsahuje jednoduchý návod jak tyto situace
řešit - jak postupovat v rámci první pomoci po stránce teoretických znalostí, tak po stránce praktických dovedností. Pedagogové uplatní získané znalosti při každodenní práci ve
škole i při mimoškolní zájmové činnosti. Interaktivní kurz je zaměřený na prevenci úrazů a poskytování neodkladné první pomoci dětem. Nabízí názorné ukázky první pomoci při různých typech úrazů a praktický nácvik kardiopulmonální resuscitace.

V případě zájmu o bližší informace nebo přihlášení na daný kurz nás kontaktujte na email: misa.sladkova@gmail.com.

Novinky v předlékařské první pomoci v sociálních službách

14. května 2017 v 20:29 Výuka první pomoci pro sociální oblast
Akreditovaný vzdělávací program MPSV: 2014/0927-PC/SP


Praktický seminář dává základní, ale současné a aktuální informace k poskytování v předlékařské první pomoci, základní přehled o postupech vedoucích k záchraně zdraví či života. Výuková norma život zachraňujících úkonů, novinky v oblasti resuscitace, nejdůležitější aktualizované postupy život zachraňujících úkonů.

Cílem semináře je si tyto znalosti utvrdit a osvěžit, doplnit mezery a teoreticky se připravit na náhlé stavy v terénu. Lektor účastníkům přiblíží problematiku na modelových příkladech ze své bohaté praxe. Součástí přednášky bude zvládnutí jednotlivých život zachraňujících postupů


Termín:

22.05.2017 (pondělí) 9:00-13:30


Lektor :

Jaroslav Kaňka, záchranář, akreditovaný lektor první pomoci

Místo konání :

Učebna OS ČČK Kollárova 17, Karlovy Vary

Cena :

590,-- Kč
Témata:

1. Základní postupy a zásady předlékařské první pomoci.
2. Zástava krvácení, ošetření drobných krvácejících poranění.
3. Bezvědomí a zástava životních funkcí.
4. Šokové stavy, pneumotorax.
5. Poranění pohybového aparátu.
6. Tepelná poškození organismu.
7.Další závažná poranění, postupy při více poraněných a mimořádných situacích, psychologická první pomoc.
8. Závěrečná souhrnná praxe - řešení modelových situací. Ideální poměr teoretické a praktické výuky, seminář je koncipován tak, aby nejméně polovinu časové dotace tvořila praxe a ukázky figurantů.


V případě zájmu o bližší informace nebo přihlášení na daný kurz nás kontaktujte na email: misa.sladkova@gmail.com.

Novinky v předlékařské první pomoci

14. května 2017 v 20:28 Výuka a poskytování první pomoci
Akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 6751/2015-1-317


Praktický seminář dává základní, ale současné a aktuální informace k poskytování v předlékařské první pomoci, základní přehled o postupech vedoucích k záchraně zdraví či života. Výuková norma život zachraňujících úkonů, novinky v oblasti resuscitace, nejdůležitější aktualizované postupy život zachraňujících úkonů.
Cílem semináře je si tyto znalosti utvrdit a osvěžit, doplnit mezery a teoreticky se připravit na náhlé stavy v terénu. Lektor účastníkům přiblíží problematiku na modelových příkladech ze své bohaté praxe. Součástí přednášky bude zvládnutí jednotlivých život zachraňujících postupů


Termín:

22.05.2017 (pondělí) 9:00-13:30

Lektor :
Jaroslav Kaňka, záchranář, akreditovaný lektor první pomoci

Místo konání :

Učebna OS ČČK Kollárova 17, Karlovy Vary

Cena :

590,-- Kč

Témata:

1. Základní postupy a zásady předlékařské první pomoci.
2. Zástava krvácení, ošetření drobných krvácejících poranění.
3. Bezvědomí a zástava životních funkcí.
4. Šokové stavy, pneumotorax.
5. Poranění pohybového aparátu.
6. Tepelná poškození organismu.
7.Další závažná poranění, postupy při více poraněných a mimořádných situacích, psychologická první pomoc.
8. Závěrečná souhrnná praxe - řešení modelových situací. Ideální poměr teoretické a praktické výuky, seminář je koncipován tak, aby nejméně polovinu časové dotace tvořila praxe a ukázky figurantů.


V případě zájmu o bližší informace nebo přihlášení na daný kurz nás kontaktujte na email: misa.sladkova@gmail.com.

Červený kříž slavil svůj Světový den

14. května 2017 v 20:26
Světový den ČK&ČP jsme oslavili 8.5.2017 tradičně Dnem otevřených dveří pro všechny věkové kategorie - od dětí v mateřských školách až po dospělé. Kdo si tento den udělal čas a přišel se podívat, měl možnost seznámit se s bohatým programem činnosti karlovarského Červeného kříže. Kdo měl zájem, mohl si nechat změřit krevní tlak, využít služeb ošacovacího střediska nebo získat informace o kurzech první pomoci. Všichni zúčastnění pak odcházeli nejen s propagačními předměty, ale i s tradiční ochutnávkou - karlovarskou oplatkou. Snahou Červeného kříže bylo vzbudit zájem lidí o problematiku poskytování první pomoci. Jestli se to podařilo, to nechť posoudí návštěvníci sami.

Základní norma zdravotnických znalostí (ZNZZ)

4. května 2017 v 22:09 Nabídka
akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 6751/2015-1-317

Kurz bude zahájen 19.05.2017 (pátek) /15:00 - 18:30 hodin v učebně OS ČČK Kollárova 17 K. Vary. Druhá část kurzu pokračuje 20.05.2017 (sobota) /09:00 - 17:00 hodin, další termíny výuky domluvíme při zahájení kurzu.

Základní norma zdravotnických znalostí - celkový rozsah vzdělávací akce činí 20 hodin. Školení je složeno z 9,5 hodin teoretické přípravy a 10,5 hodin praktického výcviku.


Cílem tohoto školení je příprava dobrovolných zdravotníků v základech poskytování první pomoci jak po stránce teoretických znalostí, tak po stránce praktických dovedností. Především jde o tzv. život zachraňující úkony.Vyškolení pedagogové uplatní získané znalosti při každodenní práci ve škole i při mimoškolní zájmové činnosti.


Školení je určeno především pro učitele základních a středních škol, které na toto školení vysílají podle svých potřeb jednotlivé školy v souladu se zásadami bezpečnosti práce podle Zákoníku práce. Zařazují sem obvykle tzv. učitele-zdravotníky a ty učitele, kteří školí zdravotnickou část v programu "Ochrana člověka za mimořádných událostí". Cena kurzu činí 1150,- Kč.

Platnost osvědčení, které účastníci obdrží po absolvování vzdělávacího programu v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je bez časového omezení a bez povinnosti doškolování.

Informace a přihlášení na tel. čísle 722 788 014, příp. email misa.sladkova@gmail.com, termín přihlášek: 15.05.2017.

Zdravotník zotavovacích akcí (ZZA)

4. května 2017 v 22:06
akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 6751/2015-1-317


Kurz bude zahájen 19.05.2017 (pátek) /15:00 - 18:30 hodin v učebně OS ČČK Kollárova 17 K. Vary. Druhá část kurzu pokračuje 20.05.2017 (sobota) /09:00 - 17:00 hodin, další termíny výuky domluvíme při zahájení kurzu.


Školení v normě znalostí Zdravotník zotavovacích akcí - celkový rozsah 40 hodin
je složen z 21 hodin teoretické přípravy a 19 hodin praktického výcviku rozdělených do celkem 9 témat. Cílem tohoto školení je příprava dobrovolných zdravotníků v základech poskytování první pomoci jak po stránce teoretických znalostí, tak po stránce získání praktických dovedností. Školení také seznamuje účastníky se základními povinnostmi zdravotníků zotavovacích akcí pro děti a mládež podle Zákona č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví (§ 11, ods. 1. písm. a) v platném znění.


Školení je určeno především pro pedagogické pracovníky, které na toto školení vysílají podle svých potřeb jednotlivé školy jako provozovatelé škol v přírodě, zájezdů, plaveckých kurzů apod., kde je nutné zabezpečení základní péče o zdraví jejich účastníků.

Cena kurzu činí 2 100,- Kč.


Platnost osvědčení, které účastníci obdrží po absolvování vzdělávacího programu v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je bez časového omezení a bez povinnosti doškolování.


Informace a přihlášení na tel. čísle 722 788 014, příp. email misa.sladkova@gmail.com, termín přihlášek: 15.05.2017.

První pomoc při dopravní nehodě (automobily, motocykly, jízdní kola, chodci)

2. května 2017 v 20:04 Výuka a poskytování první pomoci
(tato akce není akreditována v rámci DVPP MŠMT ani MPSV)

Termín konání:


11.05.2017 09:00 - 12:15 (čtvrtek)

Místo konání :

Učebna OS ČČK Kollárova 17, Karlovy Vary


Lektor :

Jaroslav Kaňka, záchranář, akreditovaný lektor první pomoci


Cena :

450,- Kč / osoba


Školení bude vedeno interaktivní formou, účastníci budou zapojováni do výkladu poznatků, budou mít prostor pro diskuzi a prezentaci vlastních zkušeností z praxe.
1. První pomoc při dopravní nehodě
a) jak postupovat při dopravní nehodě od A do Z
b) postup - co udělat první a co dále a v jakém pořadí
c) jak zajistit místo nehody
d) kdy volat záchranku
e) kdy vyprošťovat zraněné z auta
f) jak bezpečně postupovat při vyproštění a přenášení zraněných
g) úrazy typické pro autonehody - jak poznat a první pomoc posádce automobilu a dalším účastníkům dopravní nehody - motorkář, chodec, cyklista
2. Jak efektivně přivolat první pomoc
a) kdy volat
b) 155 nebo 112
3. Rozdíly v první pomoci děti / dospělí
4. Autolékárnička a vybavení lékárniček
5. Zástava oběhu a dechu- účinná resuscitace
a) jak jednoduše, rychle a správně poznat bezvědomí se zástavou dechu a bez zástavy
dechu
b) uvolnění dýchacích cest
c) nové postupy v dýchání z plic do plic a při srdeční masáži
d) správné zásady a nejčastější chyby při oživování
e) resuscitace - co dělat do příjezdu záchranné služby

Praktická část
a) resuscitace - oživování, nácvik na elektronickém resuscitačním modelu s kontrolou účinnosti postupu
b) vyprošťování- efektivní vyprošťování a přenášení raněných např. při autonehodě,
c) manipulace s bezvládným tělem
d) krvácení - jak zastavit krvácení správně a rychle


Cíl :
Cílem semináře je seznámit účastníky s doporučenými postupy chování při krizových situacích na komunikaci a ostatních dopravních cestách. Seznámit s nejzákladnějšími postupy poskytování první pomoci, orientaci ve složkách záchranného integrovaného systému, jejich přivolání a spolupráci s nimi.
Technická pomoc při dopravní nehodě, ochrana zdraví, využití zdravotnického vybavení autolékárničky včetně praktického nácviku, vyproštění raněných včetně sejmutí přilby motocyklistovi.

Bližší informace získáte na emailu misa.sladkova@gmail.com nebo na tel. 722 788 014. Na kurz je nutné se přihlásit také prostřednictvím těchto kontaktů.

Oblastní kolo SMZ 2017

2. května 2017 v 19:56 Uskutečněné akce
Desítka raněných dětí, mezi kterými se proplétali zdravotníci, všude kolem obvazy, nosítka...
Naštěstí to všechno byla jen hra. Pro děti, které si při ní mohly vyzkoušet své znalosti a dovednosti v první pomoci. Úkoly pro soutěžící týmy vycházely z běžných životních situací. Rozhodčí při hodnocení vyžadovali precizní ošetření daných zranění. Díky tomu výborně fungovala zpětná vazba - soutěžící po ukončení výkonu okamžitě věděli, jakých chyb se dopustili a za co jim byly strženy body. Stejně jako každý rok, i letos bojovaly o vítězství a postup v Oblastní soutěži hlídek mladých zdravotníků. Soutěže se zúčastnilo téměř 80 mladých zdravotníků. V kategorii mladších žáků zvítězila ZŠ Poštovní Karlovy Varya za starší žáky převzala cenu ZŠ Truhlářská Stará Role. Věcné ceny, diplomy a pamětní listy si ale odnesli všichni soutěžící. S pocitem dobře odvedeného výkonu, který závěrem ohodnotila hlavní rozhodčí soutěže, však odjížděli všichni soutěžící. Odměnou jim byly ceny pro všechny, takže se nikdo nevracel domů s prázdnou.